SVÁMÍ VISHWABALADHARANANDA

SWAMI VISHWABALADHARANANDASVÁMÍ VISHWABALADHARANANDA

***

„Mým přáním je, aby se lidé uvědomili v Pravdě. Abychom v sobě vroucně pátrali po tom, kdo jsme, odkud přicházíme a kam směřujeme. Nejvyšším smyslem života a zrození na Zemi je poznat tuto Pravdu. Ta je v nás samých. Po ní pátrejme, o ní usilujme. Až se nás jednoho vzácného dne tato Pravda dotkne, otevřou se naše srdce jako lotos a rozzáří se v nás Světlo. Poté skutečná čistá láska zaplaví celou naši bytost i okolní svět. Láska je nejsvrchovanější silou celého bytí."
-Svámí Vishwabaladharananda

***

ZPRÁVA OD SVÁMÍHO VISHWABALADHARANANDY
3. 11. 2017

 

„Skrze meditaci, v které je víra v Božství a která je tak nesmírně důležitá, můžeme dojít k sebe realizaci a následně k realizaci Božství. Však vždy v tomto úsilí musí být víra. A pokud je víra, přichází milost od Pána. Tato milost je nejpodstatnější. A jak získáme tuto milost? Buďme pokornými a milujme Gurua a Boha upřímně."
-Svámí Vishwabaladharananda

***

VIDEO - 1. ČESKO-SLOVENSKÉ VÁNOČNÍ SETKÁNÍ SE SVÁMÍM VISHWABALADHARANANDOU
19. 12. 2015 - BRNO

***

VIDEO - SATORI - DUCHOVNÍ POUŤ S RAGHUDASEM NA OSTROV ZAKYNTHOS 2014

***

VIDEO - HROMADNÉ SATORI - MEDITACE S RAGHUDASEM - 1. 11. 2014 - KLADNO

***

VIDEO - MEDITACE S RAGHUDASEM „ŽIVÉ PONOŘENÍ ANEB NEOMEZENÉ ZÁZRAKY VNITŘNÍHO JÁ" - 1. 11. 2014

***

VIDEO - RETREAT „SMRT" S RAGHUDASEM - TENERIFE 2015

***

VIDEO - DUCHOVNÍ POUŤ S RAGHUDASEM NA ZAKYNTHOS 2014

***

VIDEO - NA VLNĚ OSVÍCENÍ S RAGHUDASEM

Na tomto videu je zachyceno prožití Satori neboli sebe-realizace. Satori je stav, který může trvat dočasně anebo také trvale. Dívka díky tomu, že dostala milost a díky tomu, že byla připravena, v několika okamžicích pochopila omezenost intelektu a iluzi tohoto světa a lidského vnímání. Uvědomila si, co to znamená být skutečně svobodná. Všimněte si prosím, že jakmile si toto uvědomí, začíná se smát a vzlykat štěstím, které v tu chvíli prožívá. Po několika minutách se zklidní a dál v tichosti prožívá stav sebe-realizace. První ponoření této dívky do blaženosti, pravdy, svobody a lásky trvalo jen několik minut, ale bylo skutečné. Od této chvíle se díky milosti změnilo DNA v dívčině těle, a to si bude už navždy tento stav pamatovat. Pokud si na něj následně dívka dokáže vědomě vzpomenout, může ho takto v sobě prohlubovat a rozvíjet. Toto video bylo nahráno na jednom z Meditačních Víkendů s Raghudasem v roce 2012.

***

VIDEO - RAGHUDAS A JEHO KAMARÁDI

Toto video zachycuje Svámího Vishwabaladharanandu a jeho hluboký vztah, cit a lásku, kterou chová ke zvířatům. Svámí velmi miluje zvířata, jejich čistotu, lásku, upřímnost a žití v přítomném okamžiku. Sám o nich říká: „Zvířata jsou velmi blízko mému srdci, neboť jsou citlivá k vnímání Božství.“

***

Amrit - Božský nektar nesmrtelnosti – ve Védách se praví, že se jednou polobozi a bozi sešli na břehu Mléčného oceánu, který se nachází v nebeské části vesmíru. Polobozi a bozi vymysleli plán na stloukání Mléčného oceánu, které jim tak mělo pomoci získat nektar nesmrtelnosti. Domluvili se, že až nektar získají, spravedlivě si ho mezi sebe rozdělí.
Jako kvedlačku použili horu Mandákiní a místo lana jim posloužil král hadů Vásuki. Jak však začali se stloukáním, hora Mandákiní se potopila hluboko do oceánu. V tu chvíli se inkarnoval Šrí Višnu jako velká želva (Kurma Avatár), aby horu na svých zádech znovu vyzdvihl. Polobozi na Vásukiho ocasu a démoni na jeho hlavě takto stloukali oceán tisíc let.
Nakonec se zjevil Dhanvantár (Avatár Šrí Višnu, lékař bohů a zakladatel ájurvédy) s nektarem nesmrtelnosti v rukou. Když polobozi a démoni viděli, že má Dhanvantár nádobku s nektarem, začali se bát. Polobohové ve strachu co by se stalo, kdyby démoni vypili nektar nesmrtelnosti, se zmocnili nádoby.
Kamkoli se však s ním vydali, tam se odehrávaly těžké boje… V pokusu ukrýt nektar před démony, schovali polobozi nektar na čtyři místa na Zemi: Allahabád, Haridvár, Udžajn a Násik. Na všechna tato místa ukápla kapka nesmrtelnosti až na zem. Od té doby se věří, že mají tato místa mystickou sílu. Postupem času zvítězili démoni nad polobohy a zmocnili se nektaru nesmrtelnosti. Aby zachránil polobohy před svým osudem, inkarnoval se Mahá Višnu v podobě krásné ženy, Móhiní-múrti a vydal se za démony… A ve chvíli, kdy démoni, okouzleni její krásou, nedávali pozor, vzala jim Móhiní-múrti nádobu s nektarem a vrátila ji polobohům, kteří ho okamžitě vypili.

Pozn.: text je z knihy Jen láska od Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy

Požití Amritamu je požehnáním Nejvyššího, které probouzí bytost k samotné podstatě bytí - k Átma. Osvobozuje od koloběhu zrození a smrti, spaluje karmu, transformuje a vyživuje duši a všechna jemnohmotná těla člověka včetně fyzického. Upevňuje také jedince na duchovní cestě. Uzdravuje a vyživuje bytost, jež ho pozřela, na všech rovinách bytí. Pouhá jeho vůně, která voní pronikavě po vibhúti, je transformující a vyvolává blažený pocit. Amritam je v současné době na Zemi přiveden jen výjimečně a to např. z těchto dvou medailonů, které zhmotnil pro své oddané Avatár Šrí Satja Sai Baba, který již odešel v nedávném čase do věčného Samádhí. Těmto medailonům požehnal a řekl, že budou neustále materializovat v dlani oddaných Amrit pro jejich vlastní potěšení a duchovní růst v podobě božské Milosti. Amrit se také zhmotňuje v každém člověku jako emanace božství a v určitých intervalech skapává z lidského mozku do prostoru hluboké zadní části jazyka, avšak současný člověk jej nezachytí a nevnímá. To lze jen při důsledném duchovním cvičení.

Pozn.: Hledajícím a duchovním aspirantům se může dostat tohoto požehnání od Svámího Viswhabaladharanandy při interviích v ašrámu Vranov, viz Kalendář.

***

VIDEO - RAGHUDAS V INDII

Toto video zachycuje Svámího lásku a hluboký vztah k dětem a zvířatům. Svámí Vishwabaladharananda při svých pobytech v Indii navštívil například základní školu, do které chodil a ve které vyrůstal velmi významný Guru a Kosmický Avatár Shiva Shakti Sri Satya Sai Baba, který byl Svámího (Raghudasovým) duchovním přítelem a Guruem. V těchto záběrech Svámí, ještě jako Raghudas rozdává melouny dětem právě z této školy. V dalších pasážích videa za ním přicházejí divoké opice. Jejich nedůvěra, plachost a agresivita v jeho přítomnosti mizí.