SVÁMÍ VISHWABALADHARANANDA

SWAMI VISHWABALADHARANANDAATMA KRIYA YOGA kurz a zasvěcení se Svámím Vishwabaladharanandou

Termín:  
Místo konání: 

Díky Milosti Mahávatára Babajiho byly prostřednictvím Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy předány světu starodávné a utajované znalosti v podobě Atma Kriya Yogy. Při zasvěcení do Atma Kriya Yogy je praktikující skrze šaktipát napojen přímo na energii Mistrů a jsou mu tak odemčeny dveře k Seberealizaci.

„Atma Kriya je nejsnadnější cestou k uvědomění si jednoty s celkem, neboť na cestě k realizaci Boha propojuje tělo, mysl a ducha. Atma Kriya připomíná, že vše je Bůh, v každém čase a prostoru.
- Paramahamsa Vishwananda

Atma Kriya yoga se skládá z džapy, pránajámy, meditace, ásan, muder a dalších starověkých technik, které zvětšují a čistí energetická centra v našem jemnohmotném těle (čakry). Šaktipát (Shaktipat), který je součástí kurzu Atma Kriya Yogy, probouzí naše latentní energie a naší potenciální sílu (Kundalini), a odemkne Božské Světlo, které spí uvnitř čaker. Spaluje karmu (negativitu), vede člověka k realizaci toho, kým ve skutečnosti je (Sebe-Realizace a Realizace Boha). Zaručuje také úspěch technik a bezpečnost Kriya jogína (ten kdo praktikuje Atma Kriya Yogu). To umožňuje Kriya jogínovi rychlý pokrok v technikách a dosažení nejen pouze omezených benefitů, ale plnosti toho, co Atma Kriya Yoga nabízí.

„Šaktipát znamená sestup milosti"

 

Šaktipát je důvodem, proč je Atma Kriya Yoga nejsilnější forma jógy současné doby. Šaktipát je energie starobylé jógové tradice, která je předávána Kriya jogínům. Tradice Atma Kriya Yogy v sobě zahrnuje mnoho z největších Jógových Mistrů, jaké svět kdy poznal.

„Šaktipát zasvěcení nedokáže skutečně nikdo vysvětlit"

 

Šaktipát je neomezená Božská Láska, která je při zasvěcení umístěna do omezeného těla Kriya jogínů, což jim umožní dosáhnout stejné univerzální Lásky k životu, kterou má Paramahamsa Vishwananda a Mahávatár Babaji. Praktikováním technik Atma Kriya Yogy docílíte:

  • pročištění nervové soustavy
  • zklidnění mysli
  • zpomalení procesu stárnutí
  • vyrovnání hladiny hormonů
  • navýšení energie a přílivu vitality do fyzického těla 
  • Seberealizace
  • Realizace Boha

Vlastním praktikováním nás mistři vedou k hlubokým meditativním stavům a ke sjednocení mysli, těla a ducha. Až dojde k probuzení Božské Lásky v nás samotných. Tato Láska, kterou nelze pochopit myslí a která je tajemstvím dokonce i pro velké jogíny, je klíčem k uvědomění si, kým ve skutečnosti jsme.

 

Více informací o technice Atma Kriya Yoga na www.atmakriya.org