SVÁMÍ VISHWABALADHARANANDA

SWAMI VISHWABALADHARANANDA Meditační víkend se sVámim vishwabaladharanandou

Termín:
Místo konání:

 
 
 

V čistém prostředí českých luhů a hájů nás Svámí vede k uvědomění si našeho pravého Já, Átma (Boží jiskry) v nás, ztotožnění se s ním a Božím Světlem a k nalezení skutečné svobody. Meditační víkend je intenzivní práce člověka na sobě samém v přítomnosti Svámího a ve skupině krásných duchovních lidí. Program meditačního víkendu je veden Svámím a postaven na praktikování a cvičení těchto aktivních a pasivních technik:

  • SATSANGSatsang pochází ze spojení sanskrtských slov Sat - jsoucí, podstata a Sanga - sdružení, společenství. Lze ho tedy přeložit jako "společenství v pravdě". Svámí odpovídá na otázky přítomných položené ústní či psanou formou.
  • OM CHANTING: Skupinová léčebná technika, která využívá kosmické vibrace "Om" pro léčení lidí i samotné Země. Více zde
  • ZPĚV MANTER A BADŽANŮ: Zpěv manter a badžanů vede k zastavení mysli a otevření srdce. Svámí je při zpěvu obklopen Božstvím, které při zpěvu přichází. Můžeme tak cítit Božskou Matkou Matají, Lakshmi, Durgou, Kálí, Božským Otcem Mahávatárem Babajim, Ježíšem a dalšími velkými Avatáry. V přítomnosti Božství, při zastavení mysli a otevření srdce obdrží všichni přítomní bezprostředně Jejich Požehnání. Ukázka ze zpívání a příchodu Boží Matky zde.
  • DŽAPA CHŮZE: Meditace při chůzi v přírodě s džapou. Uvědomění si sebe sama a Božství v nás. Přijímání pránické energie do fyzického a jemnohmotných těl, očista a uzdravování s Matkou Zemí. 
  • DŽAPA  Óm Namah  Shivaja: Intenzivní spalování vlastní karmy opakováním Božího Jména Šivy společně s držením příslušné Mudry - pozice rukou, která upravuje správné proudění energie tělem   
  • DŽAPA  Óm Namo Nárájanája: Opakování Maha Mantry - nejsilnější Mantry ve stvoření, která přivádí člověka k duchovní a také světské prosperitě, uvědomění si sebe sama a Božství v nás. Skrze tuto Mantru můžeme dosáhnout všeho, včetně Osvícení.  
  • TICHÁ MEDITACE SE SVÁMÍM VISHWABALADHARANANDOU: Nirvikalpasamadhi, klidné sezení a zastavení mysli za podpory láskyplné energie Svámího Mistra Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy. Více o Svámího Mistrech zde.
  • BABAJIHO POZDRAV SLUNCI: Při tomto silném jógickém cviku je každá buňka v těle ve spojení se správným dechem energetizována a zbavována jedovatých látek. Rovná se 1 hodině intenzivního cvičení jógy.
  • PUJA: Česky "púdža" je formou modlitby a způsobem, kterým se skrze lásku prýštící z našeho srdce spojujeme s Božstvím. Na cestě Bhakti (Oddanosti) je motlitba často součástí rituálních obřadů. A jelikož spojujeme duchovní tradice Západu a Východu, provádí se jak křesťanské, tak hinduistické obřady. Modlitba obecně může být velmi otevřenou a svobodnou cestou k uctívání Božství, například skrze zpívání a opakování Božích jmen nebo když jednoduše myslíte na Boha. Oproti tomu obřadní formy uctívání, jako je například púdža, jsou více rituální. Obě formy nás vedou ke stejnému cíli, kdy mizí rozdíl mezi tím, kdo se modlí, a tím, ke komu se modlí, a člověk si uvědomí, že to co „je“ – je Božství. Více o Púdže zde.

Mnozí lidé, kteří se účastní meditačního víkendu se Svámím Vishwabaladharanandou (dříve Raghudasem) mají silné duchovní prožitky a stavy. Svámí pracuje s lidmi  velmi intenzivně. Zde jeden z mnoha dopisů a svědectví, které Svámímu Vishwabaladharanandovi zasíláte. Více zde

"Ještě včera jsem uvažovala o antidepresivech. Jaká bláhovost… Dnes mi to připadá neskutečné… A to od setkání s Vámi uplynul pouhý den. Jsem Vám hluboce vděčna. Prostupuje mě klid a jednota. Konečně začínám opět cítit svoje srdce. Jemně se zachvívá a já vím, že to bude sílit. Možná zase rozkvete a tisíce okvětních lístků se budou jemně třepotat jako motýlí křídla při letu, tak jak to už znám… Odpusťte mi, nevím jak jsem mohla na chvíli z té cesty uhnout… Posílám Vám nesmírné díky. A pohled na neuvěřitelně krásné květy, které mi doma vykvetly - ta nádhera se nedá popsat, jen cítit. Skláním se před … ani nevím před čím… před Vámi …před velikostí stvoření…před tou nádherou."

- Radka

Na tomto videu je zachyceno prožití Satori neboli sebe-realizace. Satori je stav, který může trvat dočasně anebo také trvale. Dívka díky tomu, že dostala milost a díky tomu, že byla připravena, v několika okamžicích pochopila omezenost intelektu a iluzi tohoto světa a lidského vnímání. Uvědomila si, co to znamená být skutečně svobodná. Všimněte si prosím, že jakmile si toto uvědomí, začíná se smát a vzlykat štěstím, které v tu chvíli prožívá. Po několika minutách se zklidní a dál v tichosti prožívá stav sebe-realizace. První ponoření této dívky do blaženosti, pravdy, svobody a lásky trvalo jen několik minut, ale bylo skutečné. Od této chvíle se díky milosti změnilo DNA v dívčině těle, a to si bude už navždy tento stav pamatovat. Pokud si na něj následně dívka dokáže vědomě vzpomenout, může ho takto v sobě prohlubovat a rozvíjet. Toto video bylo nahráno na jednom z Meditačních Víkendů s Raghudasem v roce 2012.
 
Jedním ze Svámího přání je naučit lidi meditovat, zažehnout v nich jejich pohaslou jiskru a předat tak lidem jednoduché, efektivní a silné meditace a techniky svého Satguru Paramahamsy Šrí Svamiho Vishwanandy, které Svámí Vishwabaladharananda sám praktikoval a praktikuje. Meditace je opravdová síla k proměně, uzdravení, pochopení sebe sama a smyslu života. Je to vnitřní, živoucí prožitek, který vede k pozitivní proměně v člověku, tak i v jeho okolí. Meditace vede k uzdravení těla fyzického, duchovního i mentálního, transformuje vědomí člověka a vede k úplné realizaci a spojení s Božstvím. Je to cesta k naší pravé podstatě, k Átma. Více informací o meditační technice Atma Kryia Yoga naleznete zde. 
 

Cena včetně ubytování a vegetariánské sattvické stravy: 3000 Kč

 

PLNĚ OBSAZENO (Kapacita události je omezena - přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí)

Přihláška na Meditační víkend se Svámím Vishwabaladharanandou v Malšicích, 21. - 23. 10. 2016

Vyplňte prosím níže uvedené údaje (přihlášky budou vyřizovány dle došlého pořadí):

REZERVACE A BLIŽŠÍ INFORMACE:

Mgr. Stanislava Krumová, Madhvi

tel: + 420 602 471 445