SVÁMÍ VISHWABALADHARANANDA

SWAMI VISHWABALADHARANANDAOm chanting 

Termín: 

Místo konání: 

Program: 

OM Chanting má schopnost léčit a harmonizovat účastníky na všech úrovních bytí, fyzické, emoční, mentální a duchovní. Po tisíce let nebyla tato duchovní metoda léčby pro lidi přístupná. Nyní vcházíme do nové doby, ve které stále více a více lidí probouzí svůj vnitřní potenciál. Tato technika byla opět přivedena, aby tuto transformaci usnadnila. OM je prapůvodní, prvotní vibrace, základ všech zvuků a vibrací, zdroj celého Stvoření, tak jak ho známe. OM Chanting je již tisíce let stará skupinová duchovní léčebná technika, která využívá kosmické vibrace OM pro léčení lidí i samotné Země. Pomáhá opět vnést rovnováhu a harmonii do nás samotných, našich rodin, společnosti i životního prostředí. Čím více lidí se připojí do OM Chanting skupin po celé Zemi, tím více léčivá a duchovní energie OM přirozeně vstoupí do našich životů. Tímto způsobem transformujeme nejen sami sebe, ale činíme velkou službu celému světu. 

OM Chanting je tedy léčebná technika, při které dochází k rozpouštění karmy účastníků. Můžete tedy pozvat své nemocné a trpící přátele. Pokud nejsou schopni se zúčastnit, můžete přinést alespoň jejich fotografii. Více o OM Chantingu  zde .

Duchovní srdce spočívá v očekávání sjednocení mentálního, fyzického a pravého JÁ a v zažehnutí plamene Božské lásky přebývající uvnitř. Ó člověče, probuď svůj potenciál, staň se Jogínem, vyzařuj světlo Božské lásky, kterým skutečně jsi. Buď svobodný. Skupiny OM Chantingu se účastní na sjednocení společenství a dláždí důvěryhodnou stezku k lásce, míru, zdraví a štěstí pro budoucnost celého lidstva." 

- Mahávatár Babají

VSTUP VOLNÝ (možnost příspěvků)

 

Přihlášení na Om Chanting