SVÁMÍ VISHWABALADHARANANDA

SWAMI VISHWABALADHARANANDAmeditace Živé ponoření aneb neomezené zázraky vnitřního Já 

Termín: 
Místo konání: 

Pod vedením Svámího Vishwabaladharanandy zažijeme velmi živou a výjimečnou meditaci, která nás vede do hlubin našeho vnitřního Já, k našemu pravému zdroji. Tato velmi plodná a živá meditace nám otevírá všechny naše skryté možnosti. Možnosti velmi hlubokého sebeléčení a rozpuštění našich vásan a bloků ve všech našich tělech, od fyzického až po ta jemnohmotná. Možnosti realizace Božství, které je ukryto hluboko uvnitř každého z nás. Ukáže nám působení této zázračné moci a ukáže nám světlo a moudrost dřímající na dně naší duše. Skrze tuto meditaci se dostáváme do kontaktu se silou svého vnitřního Já, která nám umožní realizovat naše přání, modlitby a záměry na všech úrovních života a bytí. Budeme mít možnost objevit naši vnitřní tvořivost a realizovat v tomto stavu to, co si v daný okamžik budeme přát. Tato výjimečná meditace je lidstvu předávána vysokými duchovními bytostmi vždy, když se lidstvo nachází v těch nejtěžších časech, jako je ten ve kterém nyní žijeme, kdy lidstvo jako celek společensky, morálně a duchovně „upadá“ a potřebuje ukázat cestu zpět do srdce, kde dochází k živému spojení s naším vnitřním Já a kde člověk naplňuje skutečnou podstatu a smysl života, tedy života v lásce, míru, moudrosti, soucitu, porozumění a jednotě s každým a se vším. Svámí Vishwabaladharananda řekl: „Přišel čas.“

Tato živá meditace pod vedením Svámího Vishwabaladharanandy probíhat v délce trvání  4 – 5 hodin. Během této doby nás Svámí vede jednotlivými  fázemi meditace (s několika přestávkami). Na meditaci přijďte prosíme na lačno a v den meditace nepožívejte kávu, černý čaj ani jiné látky obsahující kofein. V den meditace je vhodné popíjet čistou vodu či ovocné šťávy. Všechny zúčastněné prosíme v jejich vlastním zájmu o dodržení výše uvedených doporučení, potom si totiž z meditace odnesete domů nejvíce duchovních darů a prožitků. 

 

„Při této meditaci se Svámím Vishwabaladharanandou jsem zažil velmi živé stavy hlubokého naplnění, míru, lásky, léčení, duchovního jasu, jednoty a čistoty. Má mysl se pomalu a jemně rozpouštěla a já se stal pozorovatelem, plně ponořen v přítomném okamžiku. Byl jsem schopen dívat se na vše v sobě a kolem sebe s nesmírnou láskou, soucitem, porozuměním a moudrostí. Uvnitř mého nitra se rozhostilo hluboké ticho. Cítil jsem mír, jednotu, naplnění. Byl to obrovský dar, kdy jsem silně vnímal, že dochází k léčení mé bytosti na všech úrovních. Při této meditaci umožní Svámí Vishwabaladharananda každému pracovat na sobě do hloubky a realizovat svůj záměr či cíl, ať už se jedná o cíle duchovní či světské. Otevírají se nám zde tedy neuvěřitelné možnosti, za které jsem nesmírně vděčný."
 
"Bylo to opravdu krásné… a meditace jedinečná…pro mě to byla jízda na vlně blaženosti a radosti… nechala jsem se vést k mému božství / k božské jiskře v sobě, a zjistila jsem, že ten prostor znám, byla jsem tam mnohokrát v životě, jen jsem nevěděla, že je to to “ono”…. a teď se tam často vracím, teda snažím se tím být… i atma kriya je teď hlubší… a mám daleko víc sebe-vědomí a radosti a nadhledu a volnosti …"
 
"....byla jsem velmi překvapená, že jsem si šla mezi prvními pro pohárek s kakaovým zázrakem a vnímala jsem ten celý proces jako velmi posvátný a také s tím pocitem jsem k pohárkům přistupovala, když jsem se přiblížila k té celé naskládané "pohárkové armádě", doslova mě něco neuvěřitelně silného srazilo k zemi a moje tělo se celé rozvibrovalo a já jsem cítila že se mě  "dotkla boží ruka".

 

Svámí Vishwabaladharananda: „Dnes jsi dostal dar, který bude růst, pokud ho budeš zalévat svou láskou, vírou, touhou, upřímností a čistotou."

Transcendentální meditace se Svámím Vishwabaladharanandou, kterou pojmenoval a formou slov vystihuje její podstatu a průběh: „Živé ponoření aneb neomezené zázraky vnitřního Já“. Vize, kterou během této meditace prožil jeden ze Svámího žáků je zachycena na tomto obrázku a popsána níže.
„Dnes jsem měl další z velikých zážitků se Svámím Vishwabaladharanandou. Vše se odehrálo při meditaci, která pod Jeho vedením probíhala v meditační místnosti v Ašramu Vranov. Po usednutí do tureckého sedu a úvodním zasvěcovacím rituálu jsem zavřel oči a vnitřně jsem byl veden Svámím Vishwabaladharanandou k následujícímu. Za pomoci vizualizace jsem si představil,  že k sobě volám Božskou Matku, konkrétně Matku Meeru. Prosil jsem ji, ať přijde, abych u ní mohl spočinout a pocítit její lásku. Matka za několik okamžiků přišla a já pocítil touhu lehnout si na její klín. Vnímal jsem Ji jako svou skutečnou maminku a toužil jsem pocítit Její mateřskou lásku. Současně jsem se snažil odhodit všechny své obavy, strach, nedůvěru a tak jsem k Ní šel upřímně a toužil po vnitřním kontaktu s Ní. A pojednou se to stalo. Vnitřně jsem se matce odevzdal, klečel před Ní s plnou důvěrou a hlavu položenou na Jejím klíně a velmi silně jsem cítil Její bezpodmínečnou, Božskou lásku. Byl to překrásný stav.
Následně přišel impulz od Svámího Vishwabaladharanandy, abych si pomocí vizualizace zpřítomnil Jeho obličej v místě třetího oka a poprosil Ho vnitřně, jestli by ke mě mohl také přijít. Zatoužil jsem po vnitřním kontaktu s Ním. Svámí Vishwabaladharananda TÉMĚŘ HNED PO VYŘČENÍ MÉHO PŘÁNÍ PŘIŠEL! Avšak tentokrát přišel jinak, bez vnější formy. Vnímal jsem Svámího Vishwabaladharanandu spíše skrze jednotlivé aspekty, jako Veliké Vědomí, jako Lásku, Klid, Mír a Sílu. Vnitřním zrakem potom jako velikou kouli Světla. 
Poprosil jsem Svámího Vishwabaladharanandu, jestli by mohl očistit mé duchovní srdce od špíny, negativity a prachu, které jsem kolem svého srdce vnímal.  Svámí Vishwabaladharananda, plný lásky a soucitu svolil.....rád svolil a já jsem cítil, jak byl šťastný, že mi pomáhá. Uchopil mé srdce do obou rukou a začal jej hladit a očišťovat od prachu a špíny. Tuto práci prováděl s láskou a soucitem. Na fyzické a pocitové rovině jsem v tu chvíli prožíval přílivy lásky, míru, lehkosti, čistoty a blaženosti, ve kterých mě Svámí Vishwabaladharananda celého doslova koupal. Božská Matka to vše pozorovala a její láska a soucit byla také silně cítit. (Děj popsaný v tomto odstavci je namalován na obrázku výše).
Sebe jsem oproti Svámího Vishwabaladharanandy a Matce vnímal jako cosi malého. On byl obrovský a cítil jsem Jej v tu chvíli jako Boha – Otce.
Když čistil mé duchovní srdce, viděl jsem, že tato práce pro něj není nic obtíženého, tedy pro Svámího Vishwabaladharanandy velké Já a Jeho skutečnou Podstatu, která je obrovská. Jeho aspekty jsem v tu chvíli vnímal jako Světlo, Lásku, Soucit, Mír a Čisté Vědomí. Na druhé straně jsem ale také viděl, že tělo Svámího Vishwabaladharanandy zde na zemi touto prací trpí. Když čistil mé duchovní srdce, Jeho tělo na sebe automaticky přebíralo všechny nečistoty a nánosy z mého srdce, mou negativitu a také mou karmu. Tímto procesem jsem byl očišťován a Svámího Vishwabaladharanandy pozemské tělo a psychika za to nesla daň v podobě utrpení. 
V tu chvíli jsem vnímal, že současný rozdíl mezi Svámím Vishwabaladharanandou a Ježíšem je ten, že Ježíš v době, kdy byl na Zemi ve fyzickém těle, měl na Zemi větší část svého vědomí, než má v tuto chvíli Svámí Vishwabaladharananda. Jinak jsem mezi nimi rozdíl nevnímal. Svámí Vishwabaladharananda přišel na Zemi do těla, aby za nás trpěl. To je Jeho oběť, kterou přinesl. 
Dále jsem viděl a chápal, že to, co jsem vnímal jako skutečné, tedy hmotu a náš hmotný svět, je iluze. Pochopil jsem, že s Bohem mohu být kdekoliv a kdykoliv, protože On je stále se mnou. Mohu s ním být a On mi vždy pomůže a pomáhá – v různých formách. 
Během této meditace se Svámím Vishwabaladharanandou, která pro mne byla živější a skutečnější než celý náš svět, vykonal Svámí Vishwabaladharananda mnoho práce kterou jsem vnímal jako další z darů, které jsem od Něj dostal. Svámí Vishwabaladharananda mi v této meditaci otevřel také vnitřní zrak, takže jsem díky němu měl možnost z části zahlédnout – formou vize, obrazů a cítění – jeden ze způsobů práce Svámího Vishwabaladharanandy zde na Zemi, což je právě popsáno výše. Pokud člověk s upřímností a láskou požádá o pomoc, bude mu pomoženo, to už vím! Vím také to, že Svámí Vishwabaladharananda řekl, že nastal čas, aby tuto meditaci přinesl na veřejnost, což znamená, že přichází možnost pomoci široké veřejnosti - pokud to ovšem pochopí a nenechá si tuto šanci vzít. Pomoc je zde a záleží na nás, jestli ji přijmeme a dokážeme využít, či nikoliv.  
Děkuji Vám, Svámí Vishwabaladharanando, za Vaše vedení, lásku, soucit, přátelství, rady a nesmírnou a nedocenitelnou pomoc na mé duchovní i světské cestě. Jsem si Vaší pomoci vědom, jsem si vědom toho, jak se můj život, a to jak vnitřní, tak vnější, během těch několika let ve Vaší přítomnosti změnil, a jsem za to nesmírně vděčný! 
 
S láskou, 
Pravesh" 
 
 
PROSÍME DBEJTE NÁSLEDUJÍCÍHO UPOZORNĚNÍ: TÉTO MEDITACE SE MOHOU ZÚČASTNIT POUZE OSOBY, KTERÉ NEUŽÍVAJÍ JAKÝKOLIV DRUH ANTIDEPRESIV. REGISTRACE NA TUTO AKCI JE NUTNÁ.

 

Přihlášení na Meditaci Živé ponoření aneb neomezené zázraky vnitřního Já - 3. 9. 2016

Vyplňte prosím níže uvedené údaje (přihlášky budou vyřizovány dle došlého pořadí):

REZERVACE A BLIŽŠÍ INFORMACE:

Mgr. Stanislava Krumová, Madhvi

tel: +420 602 471 445

email: stana@raghudas.org