SVÁMÍ VISHWABALADHARANANDA

SWAMI VISHWABALADHARANANDAOhlédnutí a poděkování Bhakti Margy ČR za rok 2016

Drazí přátelé, milí sponzoři.

V krátkém přehledu bychom s vámi rádi sdíleli události minulého roku v Bhakti Marze Česká republika. Nejvýznamnější událostí byla osobní návštěva Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy v Praze. Dvou po sobě následujících Daršanů se ve dvou dnech zúčastnilo více jak 2700 lidí, kteří tak přijali osobní požehnání od plně osvíceného Mistra Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy.


 

 


Paramahamsa Vishwananda v doprovodu Svámího Vishwabaladharanandy osobně navštívil Kojenecký ústav v Krči. S dětmi zde strávil několik hodin, osobně se věnoval každému jednotlivému dítěti a zahrnul ho svojí nekonečnou láskou. Svojí přítomností podpořil i personál ústavu a jeho vedení. Paní ředitelce předal osobně finanční příspěvek na podporu činnosti Kojeneckého ústavu. 

Další akce pořádané Bhakti Margou ČR:

  • Svámí Vishwabaladharanda předával požehnání Paramahamsy Vishwanandy: - v létě v Praze při „Českém setkání se Svámím Vishwabaladharanandou a oslavě narozenin Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy”, - v Brně při „Vánočním Požehnání”. Láskyplná atmosféra obou setkání, krásné duchovní obřady, OM Chanting, zpěv manter a bhadžanů naplnily srdce všech přítomných Božskou láskou.

  • Duchovní poutě se Svámím Vishwabaladharanandou do Shree Peetha Nilaya ve Springen v Německu na: - Zemský Daršan pro české oddané Paramahamsy Vishwanandy a na satsang Paramahamsy Vishwanandy. - Just love festival a Gurupúrnimu - pět dnů společných zážitků v přítomnosti Paramahamsy Vishwanandy, Svámího Vishwabaladharanandy a mnoha oddaných z celého světa.

  • Pozvání do Čech přijali: - Svámí Vishwaanashuyananda. Víkendový program věnovaný výkladu Šrí Gurugíty měl velký ohlas. - Riši Tulsidasananda navštívil Hradec Králové – víkendový program „Ponoření se do Božské lásky” byl věnován Atma Kriya józe.

  • OM Chanting požehnaný Paramahamsou Vishwanandou v památníku obětí koncentračního tábora v Terezíně.
  • Sázení lípy ve Shree Peetha Nilaya ve Springen v Německu – dárku ke Gurudžího narozeninám.

  • Prezentace sádhany osvíceného Mistra Paramahamsy Vishwanandy – Atma Kriya Yoga, Simply Meditation, OM Chanting, Babaji súrja namaskár a Projekt Mantra.
  • Během celého roku byly v různých částech republiky s podporou a vedením Svámího Vishwabaladharanandy organizovány početné další duchovní akce.
  • V roce 2016 Bhakti Marga ČR vydala dvě knihy Paramahamsy Vishwanandy v českém jazyce - Šrí Gurugíta a Rozkvět srdce, a mnoho dalších textů. Českými titulky byly opatřeny promluvy Paramahamsy Vishwanandy.

  • Byly vytvořeny webové stránky Bhakti Margy ČR, youtube kanál s promluvami Paramahamsy Vishwanandy opatřené českými titulky, telegramové kanály Bhakti Marga ČR a Vishwananda živě přinášející každodenní tweety Paramahamsy Vishwanandy v českém jazyce, facebooková stránka BM ČR přinášející aktuální zprávy o Paramahamsovi Vishwanandovi, Svámím Vishwabaladharanandovi, událostech a aktualitách Bhakti Margy ČR a informace o sádhaně BM.

Za tímto stručným výčtem hlavních aktivit stojí významná finanční pomoc sponzorů a nezištná práce mnoha lidí. Děkujeme Vám za Vaší podporu, které si velmi vážíme, a v roce 2017 se těšíme na další spolupráci na společných projektech, které přináší pomoc a podporu mnoha lidem. 

Děkujeme!

Bhakti Marga Česká republika
IČ - 03327311
č.ú. - 107-8487400247/0100

Bhakti Marga Česká republika

IČ - 03327311
č.ú. - 107-8487400247/0100 bhaktimarga.cz

bhaktimarga.cz