SVÁMÍ VISHWABALADHARANANDA

SWAMI VISHWABALADHARANANDAParamahamsa Vishwananda živě

Na této stránce si můžete přečíst zprávy přímo od Mistra Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy, které dává lidem přes  twitter  facebook.

 

   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

ZPRÁVA 21. 11. 2017 (facebook)

„Když člověk porozumí tomu, co je cílem jeho života na Zemi, jeho život se stane službou Bohu, protože náš vztah ke Giridhárimu existoval už před tímto samotným zrozením. Opatroval nás už v průběhu mnoha životů a připravoval nás na to, abychom Jej poznali a milovali. To je skutečný vztah, který člověk sdílí se Svrchovaným Pánem blaženosti. Sesláním Gurua v nás probouzí pravé poznání, že On je vším. On je tím, kdo hledá, kdo nás volá a kdo dává poznání ve formě samotného Satgurua. Tak, jak říká v Gítě: „Těm, kdo se mi odevzdají, dám všechny zásluhy, aby byli šťastní.“ Dává nám sílu konat v tomto světě. 

Existuje tolik způsobů, které člověk vytvořil, aby si získal svět. Ale pro Boha je jen jedna cesta: cesta blaženosti. V nevědomosti stojíme v opozici k poznání. Abychom získali skutečné poznání duše, musíme se odevzdat Guruovi, který v našem srdci probudí blaženou lásku a odevzdání, jelikož On sám je naplněný blažeností. To je Jeho podstata: jenom blaženost. Je čistý, ryzí, věčně existující, nekonečný, neměnný. Neexistuje nic vyššího než On a Jeho vibrace hovoří sama za sebe.“ 

 – Paramahamsa Vishwananda 

 

   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

ZPRÁVA 20. 11. 2017 (facebook)

„„Vězte, že člověk nezíská milost Pána vlastním úsilím. Dosáhnete Ho pouze ve společenství Gurua a světců. Protože všechno je pouze pro Mého Giridháriho Gopála a vše, co vám patří je jen z Jeho vůle, a protože vám to dal, až dojdete k uvědomění, že pouze On je realita. 

Když někoho potkáte, vězte, že je to Giridhári, koho jste potkali, takže s druhými jednejte s respektem a láskou. Pomáhejte každému pokročit na jeho duchovní cestě, mluvte o Gítě, podpořte ho, aby ji přečetl a meditoval na slova Pána. 

Jak On řekl: „Když je vaše mysl ustálená a klidná, jsem s vámi.“ Takže když máte Pána vedle sebe, snažte se užít si Jeho přítomnost, protože taková setkání s Pánem jsou velmi vzácná. Protože bhakti se probouzí více a více s uvědoměním, že patříte Pánovi. Je tedy vaší povinností udržovat plamen oddanosti a lásku planoucí ve vašich srdcích. Nedělejte nic, co by mohlo Ji (Bhaktidéví) oklamat, protože jakmile Ji jednou ztratíte, je velmi těžké získat Ji zpět. 

Člověk se musí stát odborníkem na Guruovo učení. Nechte být ostatní učení a jiné cesty. V první řadě zjistěte, ke komu náležíte, protože smysl pro sounáležitost je velice důležitý. Buďte si naprosto jistí svou cestou, protože se na ní musíte udržet. Nechte odejít všechna nastavení mysli. Dovolte mysli ponořit se do učení Gíty a líl Pánových oddaných, protože to v každém probudí nové pochopení. 

Tato věda, kterou vám zde popisuji, je velice obtížná, a nepřijde k vám jednoduše. Člověk musí do toho domu vstoupit z vlastní vůle a nabídnout sám sebe. Jenom potom vám On dá sám sebe. Není jiné cesty, protože pouze láska Giridháriho vám může dát toto naplnění. 

Učte se a přijímejte, co vám On dává, protože takový učební proces je pro váš život velmi důležitý. Protože ve vás probouzí zkušenost a dělá z ní vaši skutečnost. Nikdy v tomto životě nepromeškejte příležitost být s Ním, protože ta nepřichází často. Poslouchejte a meditujte. Čtěte o slávě Pána Krišny. 

Říká se, že je lepší spát než plýtvat cenným časem pomlouváním a zabýváním se jalovým přemýšlením, které člověka dovede jen do deprese. Takové rozhovory, vedené bez lásky a oddanosti, nikomu štěstí nepřinesou. Proto se říká, že cokoli člověk obdrží ve svém nejniternějším srdci, je tajné. A toto tajemství by nemělo být nikomu sdělováno, ale uchováno hluboko uvnitř vlastního srdce. 

Nekonečně je dveří do nevědomosti, které člověka dovedou do pekla, protože často přicházejí v přestrojení za vědění.“ 

– Paramahamsa Vishwananda 

   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

ZPRÁVA 19. 11. 2017 (facebook)

„„Boží vůle a odevzdání Máme-li v životě nějaký velký cíl, pak se vše stává odrazovým můstkem k jeho dosažení. Jakmile máme jasno v tom, po čem toužíme, a tato touha vzplane v našich srdcích, pak peklo i nebe pro nás začnou pracovat. Postaví se za nás celý vesmír a bude nás podporovat. Hledání Pána rozdmýchává a probouzí tento malý plamen touhy. Zároveň nám to i nahání strach a pozorujeme, jak se naše vnitřní struktura otřásá. Ale jaký smysl má stát na křižovatce? Musíte se rozhodnout a jít a překročit ten bod, ze kterého není návratu. Jednou to budete muset udělat tak jako tak. Proč to odkládat? Obzvlášť teď, když máte ve vašem životě a ve vašem srdci Gurua a Giridháriho.“ 

– Paramahamsa Vishwananda 

   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

ZPRÁVA 18. 11. 2017 (facebook)

„Aby se člověk mohl duchovně rozvíjet, potřebuje k tomu poznání. Duchovní poznání se symbolicky označuje jako pochodeň, která odstraňuje temnotu nevědomosti. Háček je ale v tom, že místo abychom si všímali toho prostoru, který pochodní osvětlujeme, soustředíme na tu pochodeň! Pochodeň se pro nás stává důležitější než to, k čemu slouží. A namísto toho, aby nám pomáhala vidět, nás vlastně oslepuje! Jak mít poznání a zároveň se soustředit na Boha či na Satgurua? To je ta správná otázka. Jak stále opakuji, člověk musí především umět položit tu správnou otázku, tak najde řešení na všechno. Špatné otázky nikam nevedou. Duchovní poznání by mělo být uplatňováno dvěma způsoby: 1. Zaprvé bychom měli mít jasno v tom, co dělat, jak to dělat a jaký máme cíl. 2. Zadruhé bychom měli kontrolovat, zda jdeme správným směrem. Protože… vezměme si jako příklad Bhagavadgítu. Krišna v ní předal tolik pokynů, výkladů a poznání. Ale nakolik z toho všeho bude mít člověk užitek, záleží na tom, zda má jasnou mysl, jak toto poznání a pokyny používá v praxi, a nakonec i na jeho vlastních zkušenostech. Jakmile tedy člověk ujde část cesty, může se vždy přesvědčit, zda jde stále po správné trase. Pro většinu lidí se Gíta stala užitečnou filozofickou knihou, což ale Gíta není. Krišna není filozof, naopak, je naprosto praktický a realistický. Jinými slovy, jak dobře člověk porozuměl duchovnímu poznání a jak dobře dokáže toto poznání využívat v praxi, to se ukáže v reálném životě. Proto je důležité prověřovat jedno: používáme duchovní poznání k tomu, abychom pozorovali osvětlený prostor, nebo nás pochodeň oslepuje? Musíme si být jistí, že i přes naše poznání si zachováváme jasnou mysl soustředěnou na Boha a na Satgurua.“ 

– Paramahamsa Vishwananda

 

   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

ZPRÁVA 17. 11. 2017 (facebook)

„Je prostě úžasné sledovat tyto dva typy gravitace: gravitaci tohoto světa, která působí člověku neustálou bolest a utrpení a gravitaci lásky, která dává člověku nekonečné požehnání. 

Gravitace, jednoduše řečeno, je přitažlivá síla. Podle zákona tohoto světa tato přitažlivost působí na hmotu těla bez ohledu na to, jak malé tělo je. Z duchovního pohledu by to člověk mohl vnímat takto: co nás v tomto světě přitahuje, proč jsme tak připoutáni k tomuto fyzickému tělu, k našemu lidskému egu a mysli? Co se týče fyzického těla, je zcela zřejmé, jak na něj působí gravitační síla. Ale jaká gravitace působí na naše ego, myšlenky a emoce? Proč jsme tak přitahování k těmto věcem, které jsou ve skutečnosti vězením pro naši duši? 

Další otázka tímto směrem zní: Má duše gravitaci? Co je přitažlivou silou duše? Ano, s jistotou můžeme říci, že je to láska. Láska, která je „light“ v obou významech tohoto slova, jako světlo i jako hmota, která je lehčí než nejlehčí!!! (V angličtině slovo „light“ znamená světlo i lehký, pozn. překl.) 

Zákony přírody ukazují, že ve srovnání se silami v atomu, kde je přítomna nukleární síla, je gravitace jako síla slabší. Co je potom láska a jakou gravitaci má? Gravitace je síla, která drží něco blízko svého zdroje, což znamená, že určité těleso má sílu přitahovat k sobě jiné, a my víme, že láska je přitažlivou silou. 

Je tou největší silou, ale současně tím nejlehčím jevem. Až tak lehkým, že lásku nevnímáme. Nevnímáme, že láska samotná má větší rychlost než světlo, jehož rychlost můžeme měřit. Ale co rychlost lásky? Povšimneme si toho, kdy se zamilujeme, a jak rychle se to stane? Povšimneme si, že nás láska dělá silnějšími, než obvykle v našich každodenních životech jsme nebo než si myslíme, že jsme? Povšimneme si, že jsme díky síle lásky kreativnější? Soustředěnější, šťastnější, spokojenější, vlastně více SAMI SEBOU? PROČ SI NEVŠÍMÁME TĚCHTO VĚCÍ? Zdá se, že láska je velmi, velmi rychlá a její gravitace působí jiným směrem, než na který jsme zvyklí, opačným směrem než gravitace, kterou tak dobře známe! 

Největší předností gravitace lásky je, že láska nás přitahuje k Bohu, k realizaci nejvyšší reality, k realizaci naší pravé podstaty a k našemu vztahu s Ním. 

Je důležité pochopit, jak se přitažlivost lásky liší od gravitace, kterou známe z tohoto světa. Aby působila gravitace v tomto světě, nemusíme dělat vůbec nic. Je prostě zde a bude nás držet pohromadě, ať už si to uvědomujeme či ne. Přitažlivost tohoto těla, mysli, ega, přitažlivost negativity, temnoty a lenosti se samy zdarma nabízejí a my jsme jejich „šťastní“ majitelé, nebo lépe řečeno, ony vlastní nás. Pokud jde ale o gravitaci lásky, musíme vyvinout určité úsilí, abychom byli naší láskou přitahováni k lásce a k ještě větší lásce až ke skutečné lásce. Člověk se musí zbavit všech tíživých věcí, které nosí uvnitř, protože i když nám hmotné tělo připadá nejtěžší, ve skutečnosti je to naše myšlení, které je obvykle negativní, nepřetržitě soudící, sobecké a nevědomé, které je těžší než fyzické tělo. 

Abychom byli přitahováni gravitací lásky, musíme se vzdát tohoto způsobu myšlení a všech těch věcí podobných hmotě, které nás přitahují gravitací hmoty. Jakmile jsme osloveni láskou, začneme stoupat výš a výš, daleko od hustoty nevědomosti a zapomnění, a uvědomíme si, že láska je nejlehčí z nejlehčích, a poznáme skutečné Světlo života. Je na každém člověku, aby tyto dva druhy přitažlivých sil rozpoznal a aby se také rozhodl, po které z nich skutečně touží. 

Nechť jsme všichni okouzleni, vábeni a přitahováni láskou. Nechť jsme touto láskou naplněni.“ 

– Paramahamsa Vishwananda

   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

ZPRÁVA 16. 11. 2017 (facebook)

Když praktikujeme Kriya Yogu, jemně se pomocí dechu a ÓM dotýkáme našeho vnitřního prostoru, našich čaker, podobně jako když milující matka něžně budí své spící dítě. Kriya je láska v akci, trpělivost v praxi a sádhana, což znamená, že jsme udělali rozhodnutí. Pozornost nezaměřujeme na cíl a výsledek, čas neexistuje! Jde o to, že jsme se rozhodli dělat to navždy, takže žádný spěch, jen upřímnost, intenzita a soustředění. Ano, toto všechno je trpělivost. Co milenci vědí o čase, když jsou spolu? Mají nějaké cíle nebo očekávají od jejich lásky a společného bytí nějaké výsledky? Ne, láska je vším, pro co tu jsou, láska je vším, co potřebují, láska je vším, co hledají. Dosáhli svého cíle: láska je směr, cesta i cíl.“ 

– Paramahamsa Vishwananda

 

   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

ZPRÁVA 14. 11. 2017 (facebook)

„Člověk musí mít správný přístup s cílem osvobodit se. Ten získá ve chvíli, kdy dojde ke skutečnému poznání, že Můj Giridhári je všudypřítomný. On je Duše a Pán všech duší a jako takový je nepopsatelný a nevysvětlitelný. Je ochráncem chudých, je milosrdný, je utěšitelem trpících a je tím jediným, kdo je hoden naší služby. Je velkým pozorovatelem a ovládá všechny síly. Zároveň je příkladem naprosté nepřipoutanosti ke kterékoliv ze Svých vlastností. Je vzorem pokory a naše duše je Jeho služebníkem. To On dává Šakti její sílu tvořit v tomto vesmíru a neomezeně se v Jeho stvoření projevovat. Jeho inkarnace jsou nekonečné. Docházelo k nim v minulosti, dochází k nim v přítomnosti a bude k nim docházet neustále. Nárájena Krišna je nejvyšší podobou a ostatní inkarnace jsou nižšími podobami téhož Božského Já, protože On je tím, kdo osvobozuje duši v průběhu všech cyklů. Je mnoho těch, kteří Jej už dosáhli, i těch, kteří Jej ještě dosáhnou. A mnozí zůstanou na cestě k Jeho dosažení.

Ti, jejichž mysl je vlivem vnějšího světa zatemněna, nikdy neporozumí tomu, co říkám, protože k tomu člověk potřebuje Guruovu milost. Je to nejvyšší odhalení a odstraní všechny hříchy či karmu. Těm, kteří o tom meditují, to zpočátku zní velmi jednoduše. Když pak jde člověk hlouběji, a pokud po Bohu doopravdy touží, skutečnost se mu vyjeví. Prostým srdcem Jej člověk dosáhne.“ - Paramahamsa Vishwananda 

 

   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

ZPRÁVA 13. 11. 2017 (facebook)

Kéž bychom dokázali vidět Boha tak, jak nás vidí ON: On vidí naše Božství v naší lidskosti, zatímco my v Jeho Božství mylně vidíme jen obyčejnou lidskost. On nás pozvedá na Jeho úroveň, zatímco my v naší nevědomosti Ho stahujeme zpět dolů na naši úroveň. On je ovšem tak úžasný, že vždycky najde způsob, jak nás pozvednout znovu a znovu. Ukazuje nám, že v Jeho očích, je být lidským také Božské. Když dokážeme vnímat naše vlastní Božství a lásku, kterou máme uvnitř nás, a která směřuje pouze k Němu, On dokonce zapomene, že je Bohem. Není On úžasný? 

-  Paramahamsa Vishwananda 

   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

ZPRÁVA 13. 11. 2017 (twitter)

Pravý cíl lidí je poznat sebe sama a stvořitele, protože člověk na to už zapomněl a věří v potěšení z vnějších předmětů, které působí smutek. Veškerý prospěch v tomto životě je pomíjivý, pouze dosažení Giridháriho je tím konečným prospěchem, proto musíme usilovat pouze o Něj. - Paramahamsa Vishwananda 

  

 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬  

 

ZPRÁVA 13. 11. 2017 (twitter)

Pokud se člověk dívá očima svého Božského Já, zmizí všechno posuzování a negativita mysli, protože bude všude vidět jednotu Boha. 

- Paramahamsa Vishwananda 

    ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

ZPRÁVA 12. 11. 2017 (facebook)

Krišna řekl, že není nikdo, kdo nás činí smutnými, nešťastnými nebo šťastnými. Jen my sami se rozhodujeme, jestli chceme být šťastní nebo smutní. Jaká je mysl, taková je realita. Je hezké, když je mysl plná myšlenek na Boha, ale to nestačí. MYSL BY MĚLA BÝT NA BOHA ZAMĚŘENA!!!

 

Nyní vidím jasně, jak ta hra probíhá: když přemýšlím o různých situacích v životě, mysl je silná a plná života a silná. Když myslím na Boha, mysl to baví, ALE VE CHVÍLI, KDY SOUSTŘEDÍM POZORNOST NA MANTRU NEBO NA TŘETÍ OKO, MYSL SE ZAČNE BRÁNIT A CHCE SE JÍ SPÁT.

 

Gudakéša: nebylo to Ardžunovo jméno, když chtěl Krišna poukázat na to, že Ardžunu ovládl spánek? Krišna mluvil o takovém spánku, kdy mysl namísto toho, aby soustředila svou pozornost na Něj, začne být ospalá, sejde z cesty a ztratí směr. Něco není v pořádku. Je to důkaz toho, že ani pozitivní mysli člověk nemůže věřit. Právě tak jako si i negativní lidé myslí, že mají pravdu a jsou pozitivní. Pozitivní stránka čehokoliv je také pouze představa, ale tato představa vás přivádí do transformace. Považujeme ji za dobrou, ale tato „dobrá“ vlastně není skutečně dobrá, jednoduše proto, že není dost dobrá. Co nám tedy zbývá? Mantra: Guru mantra. Soustředit svou pozornost na Boha a být uvědomělí stále více a více, dokud nebudeme úplně probuzení.  

- Paramahamsa Vishwananda 

 

    ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

ZPRÁVA 11. 11. 2017 (facebook)

Mistr, světec nebo Guru představují plamen svíce. Mohou rozsvítit všechny ostatní svíce, aniž by přišly o své vlastní světlo. Na cestě bhakti je takovým plamenem srdce planoucí láskou, toužící sloužit a být napořád s milovaným Pánem a Satguruem. Žhnoucí plamen vašeho srdce zažehne ve vašem srdci Boží Lásku. Je to mnohem silnější než v přirovnání o sdílením plamene svíce.

 

K dosažení milosti Giridháridžího člověk nepotřebuje žádné materiální věci, protože Pán si přeje pouze službu, která vychází z upřímného srdce. Pouze vy sami, to stačí. Cokoli člověk dělá s myslí upřenou na nohy Gurua, je požehnáno. Často k Mistrovi přicházejí lidé, kteří Ho chválí a klaní se před Ním jen ze sobeckých důvodů a aby něco získali. Jakmile to dostanou, odchází a s Mistrem tak zacházejí jako s kusem hadru! Dělají velkou chybu, když nemají žádnou vděčnost za to, co obdrželi.

 

Vězte, že Satguru je tím, kým je Giridhári a Jeho dharma je tady nejvyšší, protože On je čistou láskou bez jakékoli stopy ega. Zkuste následovat někoho sebestředného; chcete patřit k někomu velmi pyšnému? Podívejte se, kam by vás to zavedlo! Satguru je bez pýchy. Jeho velikost spočívá v Jeho péči a bezpodmínečné lásce ke všem lidem bez sebemenšího rozdílu. On je vznešený a zároveň pokorný za všech okolností. Cestuje z místa na místo s jediným cílem, připomínat všem lásku Jeho Giridháriho. Je stále ponořen do Božího jména a líly Jeho Milovaného, protože vzpomínka na Pánovy líly je Pánem samotným. To probouzí nepřetržitou touhu v srdci Jeho oddaného, který ví, že hluboká touha pramenící z bolesti odloučení od Něj, je tím nejvyšším. Krok za krokem jsou minulé i současné hříchy smyty a hromada zásluh je nabídnuta k nohám Pána. Pán totiž přijímá vše, co je Bohu nabídnuto v duchu lásky a odevzdání. - Paramahamsa Sri Swami Vishwananda

   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

ZPRÁVA 10. 11. 2017 (facebook)

Mysl má sklon se obracet ven, a to neustále a velmi snadno. Proč tomu tak je? Je to důsledek našeho formování vnějším světem v průběhu našeho dospívání nebo je to prostě přirozená vlastnost mysli? Když člověk mluví o transformované mysli, jestlipak se tato tendence obracet se k vnějšímu světu týká i jí? Co probouzí mysl? Je to introspekce nebo pozorování mysli a skrze co je mysl pozorovaná?

 

Když se mysl soustředí na Boha, soustředí se zpočátku na to, co je venku. Ve vnějším světě je snadné zaměřit svou pozornost. Ale na jaké místo v sobě se soustředíme, když přemýšlíme o Jeho podobě či formě nebo když zpíváme Jeho jméno?

 

Tyto otázky vycházejí ze skutečnosti, že i když soustředíme svou mysl a své smysly na Boha, stále je vše spojeno s vnějším světem, přestože se vše odehrává uvnitř naší mysli. Ale tento způsob zaměření pozornosti je omezený; jak tedy může být tímto způsobem poznáno neomezené? Abychom mohli poznat neomezené, naše mysl by se na to měly zaměřit. Ale kde to je? Když má mysl dobré návyky, tedy neustále se zabývá Bohem, proč je tu pořád ta tendence obracet se ven a ne dovnitř? Co je představivost a jakou má tato schopnost mysli spojitost s Bohem? V podstatě jde o to, že na duchovní cestě využíváme svou představivost ve velké míře, protože mluvíme o něčem, co neznáme. Co je za samotnou myslí? O pocitech a emocích se říká, že odráží stav mysli, čímž nám ale mohou poskytnout cenné informace. Musíme odevzdat naši mysl a to neumíme. Ještě méně známe Toho, komu máme svou mysl odevzdat. Toto je bezpochyby největší paradox spirituality.

 

Takové otázky vyvstávají ve chvíli, kdy jsou vnější hranice mysli rozšířeny na maximum. Je zřejmé, že k tomu, aby se člověk mohl vydat správným směrem, potřebuje získat hlubší poznání.

 

Jak člověk obrátí svou mysl a kterým směrem ji má zaměřit – od toho, aby utíkala ven k tomu, aby se soustředila na Boha v nitru a tak Ho poznala a realizovala. Podařilo se to někdy někomu nebo je to jen trápení člověka, který běžně zná Boha jen zvenku, to znamená, že o Něm ví, ale nezná Ho osobně. To je nepřímé poznání Boha. Poznat Boha rozumem nelze. Jak už jsem říkal, je to o srdci, proto se mysl musí odevzdat Jeho jménu, aby mohly vyvstat Jeho Božské kvality. Jenom tehdy může člověk zahlédnout či zakusit Jeho lásku.

 

V tom všem mají své místo a svou roli lidské srdce a láska - v prožívání života s otevřeností a bezpodmínečným přijímáním. Může to trvat celé životy, protože pro ty, kteří po Něm doopravdy touží, čas neexistuje. Záleží pouze na Jeho lásce a na tom, že Ho vidíme. - Paramahamsa Vishwananda

    ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

ZPRÁVA 9. 11. 2017 (facebok)

Giridhári má věčný vztah s každým átma. Všichni jsme propojeni jedině skrze vztah átma a Bůh je prvotní. Jeho jediným cílem je, abychom Jej všichni dosáhli skrze odstranění veškerých nečistot, které jsme nahromadili okolo naší duše v průběhu svých životů.

To, co přijímáte zvenku, má svá omezení. Avšak to, co přijímáte od nekonečného átma, nezná konce, protože ve všem je kousek Giridháriho. Ta samá duše, která si problém vytvoří, pak s tímto problémem přichází a od všeho se odděluje. Jedna věc je identita, skrze kterou hrajeme v tomto světě svou roli, a druhá věc je nejvyšší osvobozená identita átma, která v tomto osvobození prožívá obrovské potěšení.

Nejvyšší Pán, který přebývá v srdci duše, nachází potěšení v blaženém stavu duše, protože to je náš přirozený stav, tím jsme. Jedině tehdy se nejvyšší Pán odhalí. Toto odhalení a osvobození přichází pouze s poznáním našeho pravého Já. Jak se stáváme moudřejšími, překonáváme hranice, které nám neustále vytváří naše mysl, a naše duše se tak osvobozuje od karmy z minulosti, přítomnosti i budoucnosti. To je cílem bhakti (cesty oddanosti). Ale tento druh oddanosti a odevzdání se je vzácný.

Jedině Giridhári zná velikost bhakty (oddaného), protože ti skutečně hledající nenazývají sami sebe Božskými. Oni odstraňují ze své mysli nižší vlastnosti a probouzí tu nejvyšší: pokoru být věčným služebníkem Pána. Tato Božská vlastnost se neprobudí tím, že o tom rozhodne mysl. Vězte, že skutečné poznání je pouze v bhakti. Dokonce i ti, kteří se cítí ztracení a zlomení, se stanou svobodnými, protože čistá duše je dovede k nejvyššímu poznání. Mír a láska, kterou v sobě má Guru, jsou odrazem Pána, který je přítomen v každé části sebe samého.

Když u Něj člověk přijme své útočiště, je to jako nasednout na obrovského slona, kterého se nikdo neodváží ani dotknout. Je to Boží a Guruova milost, když se člověk odevzdá. Dokonce i ty nejtěžší úkoly se promění v uctívání Pána, které člověku zaručí, že s Ním setrvá navěky a jeho mysl bude pokorná namísto arogantní a všeznalé. Člověk může být v určitých oblastech vzdělaný, ale necítí přitom vnitřní klid a je nervózní. Zatímco upřímný oddaný Nárájeny, dokonce i kdyby žil v přepychu, v sobě bude mít více klidu a skutečné radosti, protože Pán je pro něj samotným základem jeho bytí, a tím je láska a oddanost Pánu.  - Paramahamsa Vishwananda 

 

      ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

ZPRÁVA 8. 11. 2017 (facebok)

Mnozí chtějí na duchovní cestě rychle dosáhnout výsledků. Rychlé výsledky chtějí ti, kteří hledají ve spiritualitě jen výhody a bezpečí a nedokážou vnímat přítomnost Božské lásky. Tím, že jsou povrchní a zůstávají pouze v povrchní úrovni spirituality, nezapojí se do samotného procesu. Člověk potom začne svou duchovní cestu vnímat negativně vlastně proto, že nerozezná kvalitu osvíceného Mistra. Ti upřímní, kteří se zapojí a kteří skutečně hledají, ucítí transformující a požehnanou přítomnost, kterou Guru přináší, a ucítí Jeho vliv na svůj život. Toto jsou projevy autentického prožitku v přítomnosti realizované bytosti, Mistra nebo Satgurua, není to nic rozumového, ale je to něco, co transformuje na všech úrovních. Spiritualita znamená TRANSFORMACI! Pokud nedochází k transformaci, znamená to jediné, že se člověk do toho procesu nezapojil. Klíčem je především pokora. Velmi často je pokora nesprávně pochopena jako slabost, nedostatek sebeúcty, poddajnost a podobně. Pokora je osvobození se od omezení vlastní falešné identifikace. Je to vědomé odkládání ega, aby člověk mohl přijmout Toho, kdo je neomezený a věčný. Pouze ti, kteří skutečně kultivují svůj vnitřní prostor, své vnitřní vnímání, své rozšiřující se vidění, budou jistě vědět, o čem to celé je. Budou vědět, co je obětování se a co získají správným postojem k životu. Budou vědět, kde je jejich místo v tomto velkém a rozsáhlém vesmíru, ve kterém jsou pouhým smítkem nekonečného ducha. Pokora člověku otevírá jeho skutečné oči. Není to o snižování se, naopak. Pokora pozvedá vědomí duše a vnitřní schopnost skutečně milovat. Pokora není divadlo žalostného herce věřícího v Boží zásah, který ho spasí před jeho životem ve spodní vrstvě! Vždy zde byly velké osobnosti, které dělaly úžasné věci, ale ony samy žily prostě a pokorně, právě proto, že došly ke skutečnému poznání a opravdovému prožívání reality. Aby člověk skutečně poznal, co je pokora, měl by opravdu poznat Boha, neboť Bůh sám je pokorou. Můžeme ji vidět v Satguruovi, který nás učí každým svým gestem a každým svým skutkem, a svými činy a skutky, ne pouhými slovy, nám ukazuje, že když člověk dokáže vidět věci takové, jaké skutečně jsou, tak tento fenomén není možné minout. Bůh nemá žádné preference. Vše je projevem Jeho lásky a respektu ke každému jedinci. Bůh si vždy přeje, abychom rostli a postupovali vpřed, ne abychom padali a ponižovali se. Zároveň však máme do určité míry možnost volby, a pokud tuto možnost člověk využije správným způsobem, posune se vpřed. Pokud ne, zapříčiní si svůj vlastní pád. Duchovní cesta je plná radosti, plná světla a nádherných věcí, ale druhá strana této cesty není snadná. Je potřeba úsilí a převzetí vlastní odpovědnosti s vědomím, že Satguru je vždy zde a podporuje vás na vaší vnitřní cestě směrem vzhůru k nejvyššímu Pánu nekonečné lásky. Giridháridží a Satguru jsou našimi pravými rodiči. Rodiče vždy vědí, co je pro jejich děti nejlepší, a udělají vše, co je potřeba pro výchovu dítěte. Rodiče též hrají své role a prožívat je, znamená zažívat lásku Boha ve dvou podobách: Božskou lásku a lásku Satgurua. Láska je největší modlitbou: préma sagai. Vztah lásky je jedinou realitou, není nic jiného. Na co se člověk zaměří, to si přinese do své reality. Proto je préma nejvyšší formou modlitby. Vztah s Bohem vychází z lásky. Když svou pozornost zaměříme tímto směrem, stane se to naší realitou, a to je nejvyšší realita vztahu lásky: pouze Mu sloužit. - Paramahamsa Vishwananda 

 

      ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ZPRÁVA 8. 11. 2017 (facebook)

Trpí ten, jehož mysl sužuje touha. Mějte víru ve slovo Mistra, protože jenom to může dát mysli svobodu. - Paramahamsa Vishwananda

  

 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ZPRÁVA 7. 11. 2017 (twitter)

V posvátných písmech Pán Krišna řekl: „Nedávejte nejvyšší poznání těm, kteří nejsou připraveni, protože oni hloubku takového poznání nepochopí nebo neuchopí.“ K onomu pochopení může dojít teprve tehdy, když člověk získá milost Satgurua. Jinak s takovým poznáním nesprávně naloží a selže ve své sádhaně. Jakmile je člověk připravený, Giridháridží mu ukáže cestu k nohám Satgurua. Tam získá milost pravého poznání. Čím většího poznání se člověku dostane, tím více bude chtít porozumět a tím více pokory se v něm probudí. Říká se, že mít poznání a být díky tomu namyšlený, je to nejhorší, co může člověk udělat. Je to dokonce horší, než nic nepoznat. Člověk musí být pokorný. To říkali všichni velikáni a mudrci, kteří přestože měli poznání, měli pocit, že nic neví.
 
Pravé poznání znamená, že je vše poznáno takové, jaké to je. Všeobecné, částečné, špatné, speciální i celistvé poznání jsou různými druhy vědění. Poznání v podobě cítění, v podobě chuti a v podobě předmětů, to vše bylo dáno Brahmadžímu Pánem Hajagrívou. Aby člověk mohl pochopit i jen malou část, musí k tomu být způsobilý, protože v této vědě se potkávají všechny vědy. Věda pravého poznání, kterou předal Pán Krišna v Bhagavadgítě, se neslučuje s žádnou jinou vědou. Člověk o tom může číst nebo poslouchat, ale nikdy nebude schopný pochopit či zažít takovéto poznání bez milosti a požehnání Gurua a Boha. Ti, kteří čtou Pánova přikázání jen jako knihu, si z toho nic nevezmou. Proto se říká, že poznání sebe sama, svého Já, by nemělo být dáno nikomu, kdo je nezralý nebo na to není připravený.
 

V posvátných písmech Pán Krišna řekl: „Nedávejte nejvyšší poznání těm, kteří nejsou připraveni, protože oni hloubku takového poznání nepochopí nebo neuchopí.“ K onomu pochopení může dojít teprve tehdy, když člověk získá milost Satgurua. Jinak s takovým poznáním nesprávně naloží a selže ve své sádhaně. Jakmile je člověk připravený, Giridháridží mu ukáže cestu k nohám Satgurua. Tam získá milost pravého poznání. Čím většího poznání se člověku dostane, tím více bude chtít porozumět a tím více pokory se v něm probudí. Říká se, že mít poznání a být díky tomu namyšlený, je to nejhorší, co může člověk udělat. Je to dokonce horší, než nic nepoznat. Člověk musí být pokorný. To říkali všichni velikáni a mudrci, kteří přestože měli poznání, měli pocit, že nic neví.

Pravé poznání znamená, že je vše poznáno takové, jaké to je. Všeobecné, částečné, špatné, speciální i celistvé poznání jsou různými druhy vědění. Poznání v podobě cítění, v podobě chuti a v podobě předmětů, to vše bylo dáno Brahmadžímu Pánem Hajagrívou. Aby člověk mohl pochopit i jen malou část, musí k tomu být způsobilý, protože v této vědě se potkávají všechny vědy. Věda pravého poznání, kterou předal Pán Krišna v Bhagavadgítě, se neslučuje s žádnou jinou vědou. Člověk o tom může číst nebo poslouchat, ale nikdy nebude schopný pochopit či zažít takovéto poznání bez milosti a požehnání Gurua a Boha. Ti, kteří čtou Pánova přikázání jen jako knihu, si z toho nic nevezmou. Proto se říká, že poznání sebe sama, svého Já, by nemělo být dáno nikomu, kdo je nezralý nebo na to není připravený.

Ti, kteří v tomto světě učí o slovech Pána, by měli vědět, že nejsou učiteli, kteří přinášejí spásu od Nejvyššího, ale že jsou pouze učiteli, kteří odstraňují to nepravé a nahrazují to tím, co je patřičné. Pokud budete mít na paměti, že Bůh, Giridhári, je tím aktérem, nic nepravého už nikdy z vašich úst nevyjde. Protože vše, co budete říkat, bude v souladu se samotným Pánem. Nic nebude vycházet z ega či z pýchy. Uvědomte si jednu věc: čím víc člověk ví, tím víc je nevědomý. Nevědomý člověk je lepší než člověk znalý, protože rozumová znalost je nestálá. Vše v materiálním světě poznáváme rozumem, ale skutečnost můžeme poznat pouze srdcem skrze lásku. - Paramahamsa Vishwananda

   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ZPRÁVA 6. 11. 2017 (facebook)

Toto je příběh žáka, který se ptal svého gurua na hodnotu Božího jména

Jeho guru mu neodpověděl slovy, ale poslal ho do vesnice s velmi vzácným klenotem (byl to kámen mudrců), aby se zeptal na trhu, kolik by za takový kámen lidé dali. Žák samozřejmě potkal mnoho různých lidí a každý z nich vnímal a oceňoval hodnotu kamene svým vlastním způsobem. A ačkoli jenom zlatník poznal jeho pravou hodnotu, dokonce i on smlouval o ceně. Nakonec se žák zeptal krále, kolik by za kámen dal. Ten odpověděl: „Dám za něj celé své království.“ Žák přišel zpět za svým guruem, poklekl před ním a řekl: „Gurudévo, už rozumím hodnotě Božího jména. Dokonce i zlatník, který cenu kamene znal, chtěl obchodovat.“ Lidé prostě vidí podle omezenosti své mysli a nejsou ve skutečnosti připraveni poznat a realizovat hodnotu Božího jména. Jeho hodnotu si uvědomují jen upřímné duše, nasávají jej všemi póry a mají z něj veškerý užitek. Není to o tom, jestli klenot má nebo nemá hodnotu, je to o tom, zda lidé ocení nebo neocení to, co dostanou.  S Mistrem to může být obdobné, obzvlášť se Satguruem: přistupují k Němu různí lidé, ale každý z nich má své vlastní porozumění. Porozumění samotné problémem není, protože to se může změnit díky většímu porozumění. Problémem je fixace mysli, která stále omezuje život a životní proces svými vlastními tužbami a hodnotami. Patrné je to zejména, když lidé mluví o tom, jestli potřebujeme Satgurua nebo ne. Ti, kteří říkají, že Satguru není potřebný, jsou ti nejhorší, protože se podle toho chovají a mluví. A to jednoduše proto, že nechápou, že Satguru je v prvé řadě princip, čímž se míní zákon života a vesmíru atd.

„Jenom Satguru může umožnit člověku překlenout oceán života a smrti. Nikdo jiný!“ TO JE PRAVDA A SKUTEČNOST! To je něco, co lidská mysl a ego, které je neschopné se probudit, nechtějí přijmout. Mají spoustu výmluv, aby se tomu vyhnuly, nebo to zlehčují, nebo znevažují nebo dokonce kvůli sobeckému zisku manipulují ostatní. Ale dokonce ani toto není důležité, protože lidská mysl je plná hluku a smetí, a ty vyjdou ven nejdřív. Když je mysl vyrovnaná, čistá, pozitivně naladěná a konstruktivní, PRAVDA JE ZJEVNĚJŠÍ. Protože úkolem mysli není věřit nebo nevěřit pravdě. Jejím úkolem je přestat se vměšovat mezi poznání a pravdu. Lidská mysl toto ráda kritizuje. Ale k čemu je to dobré? Co má člověk z kritiky, jen že kritizuje? Nikdy nemůže být špatné být opatrný, objektivní, inteligentní, rozlišovat a ptát se, protože pravda není něco, co MŮŽE BÝT ŘEČENO, ALE JEN PŘEDÁNO A POCHOPENO. A to znamená, že spiritualita JE ČIN A NE DISKUZE. Ano, buďte kritičtí, ale buďte také inteligentní. Získejte raději vlastní zkušenosti s tím, o čem mluvíte, než abyste jen kritizovali ostatní.

Krišna v Bhagavadgítě řekl: „Odevzdej se Mi.“ To můžeme chápat buď jako vrcholný egoismus nebo jako nejvyšší pravdu. Každý si najde to svoje; pokud člověk hledá, pak to, co najde, bude pravda. Pokud ale člověk jenom kritizuje, mluví, vyjadřuje svoje názory, hraje si se slovy a nadělá hodně hluku ve snaze získat si pozornost, pak dostane totéž: brak a hluk v opakujícím se kruhu vlastní nevědomosti a arogance. Ti, kdo kritizují, se stále chovají takhle: ukazují na ostatní prstem, vidí jen negativitu a předávají jen negativitu. V tomto smyslu jen vyrušují, protože uvnitř nich není nic, co mohou nabídnout nebo předat nějakým konstruktivním způsobem. Stejně tak jako prázdná nádoba nadělá plno hluku, tak oni taky.

Pravda nikoho nepotřebuje, pravda prostě je. Je na každém člověku, aby si toto uvědomil a prožil. Pravda nepotřebuje realizovat naše bytí. My potřebujeme realizovat pravdu a skutečné bytí, ve kterém existuje jenom blaženost.

Takže první část byla spíše o těch, kteří jsou pořád negativní, úzkoprsí a v podstatě bez zájmu. Teď se podívejme, jak to vypadá z perspektivy opravdového hledajícího, z perspektivy upřímné osobnosti, která věnuje svůj čas, pozornost a energii na prozkoumání, prožití a realizaci toho, o čem mluví ti, kteří už touto cestou prošli a dosáhli Nejvyššího.

„Jenom Satguru může člověku umožnit překlenout oceán života a smrti. Nikdo jiný.“ Proč jenom Satguru? Nejprve je potřeba správně pochopit slovo „guru“. Guru značí toho, kdo odstraňuje temnotu nevědomosti nebo prostě toho, kdo učí a předává znalosti. Guru může být kdokoli a cokoli; guru je někdo, kdo pomáhá ostatním porozumět a naučit se něco, co je tady na Zemi užitečné, přičemž Satguru ale není pouhým guruem. Ano, může učit, může dávat pokyny, může vysvětlovat, radit atd., ale Jeho hlavní role a neocenitelnost v tomto nespočívá. On toto všechno dělat může, ale zároveň je Tím jediným, kdo může člověku pomoci překlenout oceán života a smrti a dosáhnout konečného cíle, kterým je věčná služba Šríman Nárájenovi, protože On je v ní neustále. Avšak způsob, jakým učí, není tentýž, jakým učí guru, a proto stále existuje možnost, že kvůli nevědomosti a nepochopení mineme to, co nám Satguru ukazuje nebo Ho mineme docela. To je důvod, proč tu mluvíme o důvěře, lásce, odevzdání a oddanosti. To není nic, čemu se člověk může naučit. Člověk to může jenom cítit a rozpoznat, že to všechno má v sobě a že je připravený to probudit a šířit. U Mistrových nohou se člověk může naučit, jak se dostat do bodu, kdy to ve svém nitru ucítí a uvidí, protože to je přirozený stav člověka. Je to stav beze strachu a chtivosti. Proto mluvíme o BEZPODMÍNEČNÉM VZTAHU. I když se zpočátku vyskytnou nějaké nedostatky, není to problém, protože ve správné atmosféře a se správným porozuměním a znalostmi, je člověk rychle překoná. - Paramahamsa Vishwananda

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ZPRÁVA 6. 11. 2017 (twitter)

Dovolte Bohu, aby vás vedl při každém kroku vašeho života, buďte pokorní a pamatujte si, že člověk slouží Giridhárimu a nemá žádnou vlastní vůli, protože jen On je skutečný. - Paramahamsa Vishwananda

   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ZPRÁVA 4. 11. 2017 (facebook)

Láska nás dělá křehkými a nejistými, ale zároveň extatickými a silnými. Tyto vlastnosti dělají lásku tak nepřekonatelnou. Ale jen ti, kdo opravdově milují, jsou zamilovaní, zaměřují se na lásku a jsou lásce otevření, mohou dospět a poznat to, co je potřeba poznat, včetně toho největšího mystéria všeho, a tím je Bůh neboli samotný zdroj života. Vztahy se navazují pro prožívání lásky, pro sdílení, ale to se nějak po cestě vytratí, něco jiného se ve vztahu stalo prioritou. Proto vztahy nemohou fungovat. Protože jsou zneužívané nebo nejsou tím, čím by měly být. A také proto, že důvodem pro vztah není láska, ale něco jiného. Potom mají lži daleko větší šanci zvítězit, protože láska a pravda jdou ruku v ruce a lež a vlastní zájmy zase spolu. Pokud láskou nazýváme něco jiného, pak je pro lež znovu snadné zvítězit. Láska neprohrává, protože by bylo její přirozeností prohrávat, ale protože láska nemá ani možnost soupeřit. Kterákoli lidská mysl funguje tak, že pozná, když přichází láska, pak je veškerá soupeřivost zničena a spolu s ní i mnoho dalších falešných věcí, takže si myslí, že je lepší držet se od lásky dál - je to příliš nebezpečné. Ale existuje také typ vztahu, který je směsicí lásky a vlastních zájmů. Vztah, který má potenciál jít za omezení a nevědomost a objevuje se na poli duchovna, v duchovních komunitách nebo životním stylu. A zde je střet. Protože člověk ví, že lež nefunguje. Člověk nemůže lži věřit, ale zároveň nemůže důvěřovat ani lásce. A pokud člověk buduje vztah a vyžaduje od něj lásku, na povrch se vynoří nějaké nečistoty a nejistoty. To je ta slabá chvíle ve vztahu a je zapotřebí spousty úsilí, aby nad sebou člověk měl kontrolu. To přichází ze svobodné vůle a rozhodnutí člověka a velmi často je těžké to dělat a být v tom. Mnozí to vzdají a vzdají to mnohokrát, dokud je to jejich vzdávání neznechutí. Až se otráví skrýváním se, připoutaností, ovládáním apod., znovu se vracíme k jednotlivci a jedinečnému příběhu každé duše a její cesty. - Paramahamsa Vishwananda

   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ZPRÁVA 3. 11. 2017 (facebok)

Lidé, kteří mají svou negativitou zasažený mozek, si neuvědomují, že čas uplynul a změnil se a že stále více a více lidí je v procesu individualizace. To v podstatě věcí znamená, že budou více naslouchat z nitra, budou více naslouchat hlasu svého srdce. Mnoho lidí hledá v duchovnosti útěchu pro své vlastní ego a ne pravdu. Chtějí, aby bylo utěšeno jejich ego, nechtějí změnu a pravdu. Ti, kteří chtějí pravdu, budou toužit po změně a budou připraveni se změnit, ale ti, kteří chtějí útěchu, nejsou nikdy připraveni se změnit. Duchovní život znamená přinejmenším to, že člověk má touhu po změně a je připraven se změnit. To je jen začátek dlouhé a radostné cesty. - Paramahamsa Vishwananda

 

   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ZPRÁVA 1. 11. 2017 (twitter)

Pokud by člověk vzal nejvyšší horu jako pero, oceán jako inkoust a zemi jako papír, ani tak by nebyl schopen popsat slávu Gurua a Giridháriho — Paramahamsa Vishwananda

 

   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ZPRÁVA 31. 10. 2017 (facebook)

„Pravá láska je uvnitř vás, ale člověk neví, jak se probudit a objevit ji, protože jeho mysl je plná nevděku. I když někdo tuto lásku najde, neumí ji správně používat, neboť pouze Mistrova milost může odhalit její pravý význam prostřednictvím pokory. Místo toho, aby lidé četli knihy, ve kterých Guru sdílí své srdce a lásku, čtou názory jiných. Takoví jsou následovníci – vypadají jako oddaní, ale jsou jen následovníky, protože následují jen ty myšlenky, které jim vyhovují. Oddaní nenásledují nic kromě vlastního srdce a jejich srdce následuje pouze lásku. Jak prosté. Pokud člověk plně důvěřuje a věří slovu Mistra, získá z duchovní cesty veškerý užitek a nemusí myslet na jiné věci. Jak může pošetilá mysl pochopit práci Mistra? Mistrův dotek přemění obyčejný kámen v nejryzejší šperk. Proto se říká: „Nenásledujte to, co Mistr dělá, ale to, co vám přikázal dělat.“ Jestliže někdo shledá chybu v tom, co Mistr dělá, je to kvůli pošetilosti vlastní mysli, která je plná posuzování a negativity. Protože se člověk ještě nedostal přes vlastní slabosti, vnímá to dobré jako negativní. Mistr dělá vše pro své oddané. Zeptejte se sami sebe, zda opravdu následujete Guruovy příkazy bez jakéhokoli posuzování.“ — Paramahamsa Vishwananda

 

   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ZPRÁVA 31. 10. 2017 (twitter)

Učení Giridháriho je o zkušenosti a ne o slepé víře. A jeho učení a láska je mocnější než jakékoli lidské sliby. — Paramahamsa Vishwananda

 

   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ZPRÁVA 31. 10. 2017 (twitter)

Tento svět je dlouhý sen, o kterém si člověk myslí, že je skutečný a šťastný díky své nevědomosti. Otevřete oko svého srdce a uvidíte, že pouze Nárájena je skutečností. — Paramahamsa Vishwananda

 

   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ZPRÁVA - 30. 10. 2017 (facebook)

Otázka: Proč je tak složité stát se pozitivním a proč zabere tolik času pozvednout ostatní na vyšší úrovně? 1. Bud nemáme jasno v tom, co děláme, jaký kořen kultivujeme nebo s čím se sami ztotožňujeme: s tělesným vědomím nebo Božským vědomím. 2. Člověk musí být zamilovaný a musí milovat, aby věděl, co je láska. Jen pak je možné být pozitivní. Jak by bylo možné být pozitivní bez lásky? Lidé neví, jak růst v lásce nebo udržovat stav lásky, a tak zůstávají v negativitě. 3. Hlavním kořenem negativity je ztotožnění se s tělesným vědomím a pokud je člověk s tímto kořenem, pak není možné být pozitivní nebo zůstat pozitivním, protože člověku chybí opravdové pochopení, co musí změnit a udělat. 4. To, co se zrodilo z těla, patří tělu. To, co se zrodilo z ducha, patří duchu. Cokoli se zrodilo z hmotného vědomí, je hmotné a cokoli se zrodilo z ducha, je duchovní. Takže otázkou je: „S čím se ztotožňujeme?“ 5. Tak, jako je samotným Mistrovým dechem konečná pravda, Božská láska a nekonečná pozitivita, stejně tak je samotným dechem osoby, která se ztotožňuje s tělesným vědomím (hmotným vědomím), negativita. Pamatuji si mantru k očištění tohoto stavu, která se skládá ze čtyř slov, a tou je: „Odpusť mi“, „Prosím“, „Děkuji“ a „Miluji tě“. Protože na jakýkoli typ otázky (vyjma těch, které mohou objasnit, jak být ve stavu vědomí), může člověk jednoduše odpovědět: „Jsou to kraviny.“ Nicméně odpověď nám nedá žádné drama, jen Bůh, jen vědomí a odpovědnost zodpoví cokoli, co k nám přijde, pomocí těchto čtyř přístupů: „Odpusť mi“, „Prosím“, „Děkuji“ a „Miluji tě“. 6. Dokud se člověk neidentifikuje s vlastním Já, s duší, a jeho vědomí je stále neprobuzené, pak není rozdílu mezi někým, kdo umývá nádobí, nebo tím, kdo dělá abišékam. Protože mají stejný kořen, který je nutné změnit. 7. Jen ti okolo mě, kteří mají opravdu otevřené srdce a cítí lásku, mohou snadno a rychle růst v mé přítomnosti. V mé nepřítomnosti tato láska poroste ještě víc, stejně jako v případě gópí a Pána Krišny. Protože láska, která pochází z odloučení, je ještě intenzivnější. Když lidé surfují na této energii, je to pro ně jako jíst sladké a stát se na něm závislými. Pro žáka je to jednoduchá zkouška, aby věděl, kde si stojí: jestliže láska okamžitě vzroste v přítomnosti a roste ještě více a zintenzivňuje se v odloučení, pak se může člověk nazývat žákem. Člověk není s Mistrem proto, aby se měnil navenek, ale aby přesunul svou pozornost z vnějšku dovnitř. Není důležité, co ostatní dělají nebo nedělají nebo kým ostatní jsou nebo nejsou, člověk by se měl sám sebe ptát: „Kdo jsem já? Co dělám já? Kde je má pozornost?“ — Paramahamsa Vishwananda

   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

MILUJTE BEZPODMÍNEČNĚ - 26. 10. 2017 (twitter)

Lidé do vašeho života přichází a odchází. Milujte je bezpodmínečně a buďte si vědomi toho, že nejsou vaši, všichni jsou tu pro Boha, On je ten, kdo koná vše. Důvěřujte Mu a milujte Ho. — Paramahamsa Vishwananda

   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ZŮSTAŇTE SILNÍ - 16. 10. 2017 (twitter)

Zůstaňte silní, ať se děje, co se děje. Láska je jako kniha, nečtete stále dokola jednu stránku, i když se vám líbí. Musíte ji otočit, abyste viděli, co bude dál. — Paramahamsa Vishwananda

   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ZANECHTE DRAMAT - 13. 10. 2017 (twitter)

Zanechte dramat, život je krásný! Zkuste si užívat jednoduchosti života, neblázněte kvůli malichernostem, protože ty přijdou a odejdou. Buďte sami k sobě pravdiví a následujte své srdce. Ať se stane cokoliv, zaměřujte se stále na to, co cítíte, že je správně. Možná to druhým ublíží, ale když jste v srdci, pak z toho vzejde jen to dobré. Zůstaňte tedy pozitivní, důvěřujte životu, protože Bůh převládá nad vším. On je tím, kdo koná. — Paramahamsa Vishwananda

   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ZBOŽNÁ MYSL - 7. 10. 2017 (twitter)

Je opravdu překvapující, jak lidská mysl bere Boha a Gurua za samozřejmé. Myslím tím zbožnou lidskou mysl, to je taková ta, která SI MYSLÍ, ŽE ZNÁ BOHA. Protože kdyby mysl skutečně znala Boha, přestala by být omezena lidstvím i zbožností, ale transformovala by se v Božskou mysl. Kdyby čirou náhodou mohla lidská mysl alespoň letmo zahlédnout Boha, užasla by! Je to opravdu o upřímnosti a zaměření! — Paramahamsa Vishwananda

   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

VIBRACE MANTRY - 7. 10. 2017 (twitter)

Dokud nevibruje Boží jméno v každém atomu bytí člověka, člověk není bez Jeho milosti nikým ani ničím. Dokud se Guru mantra nestane duchovníma očima a srdcem člověka, člověk nemá identitu. Je to otázka rozhodnutí a rozhodnutí je polovičním slibem, protože rozhodnutí musí naplnit a přinést výsledky. Proto je to poloviční slib. Pokud tedy mantra nevibruje v každé části člověka, musí se snažit připomínat si častěji Boha a opakovat Jeho jméno při všem, co dělá. I když je zaneprázdněný, musí si najít záminku, aby mohl ve svém nabitém programu opakovat Boží jméno a spojit se s Ním. Pán neustále čeká na každou takovou chvilku, kdy si na Něj upřímně vzpomenete. Čeká vždy na tu krátkou chvíli, kdy si ho s upřímností připomenete; ještě více, než když máte spoustu času a mnohokrát opakujete Jeho jméno, ale přitom to nevychází z vašeho srdce. To málo, které děláte upřímně, přináší největší výsledky. — Paramahamsa Vishwananda

   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

BÝT PRAVDIVÝ - 7. 10. 2017 (twitter)

Lidé si myslí, že jsou šťastní, když neustále něco dělají. Většinu času mají stejný životní stereotyp: chodí do práce a pak jedou na dovolenou. Jak mohou být takto lidé šťastní? Když se jim podíváte do očí, je v nich pouze smutek, protože člověk neví, co je opravdové štěstí a jak k němu dojít. Člověk bez ustání hledá své štěstí v materiálním světě nebo v ostatních lidech. Proto je tam ten smutek: všichni se honí za stínem štěstí. Klamou sami sebe vnějšími změnami a nazývají to štěstím, láskou apod. Můžete klamat sami sebe, ale když s vámi skutečný život zatřese, vždy vyplave napovrch to, co máte ve svém nitru. Podobně jako láhev, která může zvenku vypadat krásně, ale důležité je to, co je uvnitř ní. Není to tak, že když je láhev krásná, můžete vypít, co je uvnitř. To samé lze spatřit ve falešné lidské radosti: není opravdová. Pouze pokud toužíte po skutečném štěstí, tehdy vás Giridhári zahrne svou milostí tím, že vás přivede na duchovní cestu. Tato cesta je cestou přijetí. Zpočátku vás učí, že musíte přijímat sami sebe takové, jaké vás Bůh stvořil, nejen svůj zevnějšek, ale i realitu vašeho srdce, kterou znáte pouze vy a On. Jakmile toto uděláte, přestane záležet na všem, co je vnější. Cesta se stane cestou pravdy a skutečné lásky. Je to vnitřní cesta, která se odrazí navenek. Nemění se, ale roste spolu s vědomím do něčeho trvalého. Co se děje se může dít venku, vy ale zůstáváte vyrovnaní ve všech situacích, protože vy sami jste s Bohem. — Paramahamsa Vishwananda

   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

PRAVÁ DUCHOVNOST - 7. 10. 2017 (twitter)

Když lidé říkají, že chtějí Boha... Hmmm.... ani neví, o čem mluví a ještě méně ví, oč žádají. V dnešní době jsou jóga a seberealizace spolu s programy osobního rozvoje něčím populárním, módou a ne tím, čím by měly být: opravdovým hledáním něčeho většího, vyššího nebo alespoň jiného. Pak teprve je to opravdová touha po pravdě, Bohu a realizaci naší pravé podstaty. Oblast spirituality přináší velmi atraktivní nabídky, ale jen pár velmi výjimečných lidí je opravdu využije. Všechny vnější podoby spirituality bezpochyby zlepší kvalitu života, ale to nestačí k poznání života jako takového. A neznamená to ani, že je člověk duchovní. Co je tím ukazatelem, zda je člověk duchovním hledajícím nebo duchovním spotřebitelem? SÁDHANA A ODEVZDÁNÍ. Pokud člověk nedělá sádhanu jako něco, co je důležitější než všechno ostatní, dokud sádhana není jako dýchání, pak by si neměl o sobě myslet, že je duchovní. Samozřejmě si to myslet může, ale sama skutečnost ukáže, jak to je. Druhá věc je odevzdání: odevzdat se disciplíně, každodenním povinnostem, každé situaci, ze které se člověk může učit a postoupit dál, sloužit, chránit obecné hodnoty, stát za pravdou, láskou a životem v celistvosti a opravdovosti. Toto všechno je začátek odevzdání se, cesta odevzdání. Kolik z vás toto opravdu chce a je připraveno za to dát život? — Paramahamsa Vishwananda

   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ÚČEL SATGURUA - 7. 10. 2017 (twitter)

Člověk doopravdy neví, jak drahocenné je mít Satgurua, dokud nedosáhne dokonalosti prostřednictvím své sádhany. Ano, potřebujeme Mistra, aby nás vedl od našeho duchovního zrození duchovním raným dětstvím, dětstvím, dospíváním a dospělostí, ale klíčovou roli hraje Satguru ve finále duchovní cesty. Dokud nejste ve finále, může vám pomoci duchovně pokročit kdokoli. Ale Satguru uzavírá finále a otevírá to nejvyšší! To znamená, že s pomocí Gurua, posvátných písem a sádhany může člověk dosáhnout svého nejvyššího bodu, vrcholu duchovní hory. Ale pouze s pomocí svého Satgurua může člověk vyskočit k věčné obloze a pevně zakotvit v realizaci. Jako lidé můžeme dosáhnout vrcholu hory vlastním úsilím. Ale abychom dosáhli oblohy, potřebujeme Satgurua. Kdo je tou oblohou? Satguru vymaže poslední vrstvy ega z našeho vědomí; zažít to, znamená zažít to nejvyšší, které není tím finálním. To je význam Satgurua: ukotvování duchovních hledajících v nejvyšší realizaci. Džai Gurudév. — Paramahamsa Vishwananda

   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

VIDĚT PRAVDU - 5. 10. 2017 (twitter)

Existují dva právní systémy: jeden říká, že dokud se neprokáže nevina, člověk je vinen, ten druhý říká, že člověk je nevinný, dokud se neprokáže vina. Podobně existují dva druhy lidí: ti, kteří hledají Boha pozitivně a ti, kteří Jej hledají negativně. To znamená, že ti první jsou upřímní a více v srdci a druzí strádají a jsou více v hlavě. Ti první jsou připraveni dělat vše, co zde mají dělat, zatímco ti druzí jsou jako přívěsy za auto, což znamená, že jedou kupředu díky těm, kteří do pohybu vložili svou sílu a úsilí. Víte, člověk si pořád myslí, že by těmto přívěsům měl pomáhat, ale už tomu přestává věřit. Možná to je špatně, protože vše, co děláme, můžeme proměnit ve službu Bohu. A to je v pořádku. Ale! Děláme opravdu správnou věc? Když lidé říkají, že věří v Boha a mluví o tom a o svých zkušenostech nebo vědomostech, člověk si pořád myslí, že chtějí Pána! Ale ve skutečnosti jsou to oni, kdo zapomněli, co Krišna říká v Gítě o druzích víry a čtyřech typech lidí, kteří k Němu přichází nebo Jej hledají nebo od Něj něco chtějí. Podle toho, jak to nyní vidím, je mojí zásadou: jsou nevinní, dokud se neprokáže vina. To je, jak se zdá, špatně. Člověk nevěří v sebe, že jeho hledání je správné, dokud to On neprokáže tím, že přijde a postará se o něj. Jinými slovy: „Nedůvěřuji tomu, co lidé říkají. Milovaný, pokud si myslíš, že se mýlím, pomoz mi prosím uchopit to správně a dělat to správně.“ Člověk bude podporovat, co je dobré a hodnoty dobra, konec konců nežije jen pro sebe. Takže bude podporovat dobro, ale nemá přitom pocit, že je tady zapotřebí jeho důvěra. „Možná smutek zatemňuje moji vizi a zahaluje moje vnímání, ale ty vidíš Pravdu. Prosím pomoz mi tomu správně porozumět a vidět Pravdu.“ To je modlitba, se kterou bychom měli žádat Boha, abychom se stali čistými a pravdivými. — Paramahamsa Vishwananda

   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

PRAVÝ ODDANÝ PÁNA - 5. 10. 2017 (twitter)

Guruovo požehnání v sobě obsahuje vše, s takovou jednoduchostí; taková je to krása! Ale pokud si člověk nezačal jednoduchost cesty bhakti užívat a nerozpoznal ji, stojí pořád ještě přede dveřmi a nevydal se na cestu. Proto neexistuje mnoho knih o bhakti, protože v přítomnosti je vše jednoduché a bezprostřední. Není potřeba o tom číst knihy, protože to přichází skrze životní zkušenosti. Na druhou stranu, pouze bhakti je schopna psát o Bohu, pravdě, lásce, Jeho slávě a líle. Je velký rozdíl v tom, jestli jsem oddaným Pána nebo jsem v procesu uvědomování si, že jsem oddaným Pána! V čem je rozdíl? Ten první z nich je realizovaný a ten druhý je dobrým člověkem. Člověk musí jít hlouběji než sem, jenom pak je to opravdové a skutečné. Dokonce i pamatování na Něj je Jeho milost. Jak bychom si mohli na Něj pamatovat bez Něj? Tedy On Sám k nám přichází jako připomínka Sebe sama. Jediné, co pak zbývá, je jen vložit do svého úsilí při vykonávání sádhany ochotu a upřímnost a více a více ukázňovat mysl tím, že ji budeme znovu a znovu zaměřovat na Něj. „Ode Mě přichází připomenutí, poznání a zapomnění.“ Rozhodnutí je na každém z vás: Pamatovat na Něj nebo zapomenout? Volba je na vás. — Paramahamsa Vishwananda

   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ZA VEŠKERÝM ÚSILÍM - 30. 9. 2017 (twitter)

Jakmile je jasný cíl, zbývá jedině držet se rozhodnutí, což znamená, že mysl už není přelétavá zleva doprava, ale je zaměřená jedním směrem, kromě Boha na ničem jiném nezáleží. Je důležité, aby si člověk řekl: „Myslím na sádhanu a proměnil vše v sádhanu a připomínku Boha.“ To spaluje úplně všechno, i člověka samotného. Proč? Protože člověk ve chvíli opouštění těla nechce ničeho litovat. Ale to nejdůležitější je: „Dělám tohle všechno, protože je to správné. Jsem si vědom(a) toho, že to není o tom, co dělám, ale jak.“ Toto „jak“ znamená upřímnost. Boha nepřitahuje úsilí, s jakým provádíme sádhanu, ale upřímnost, kterou do ní vkládáme. A také Ho nezajímá výsledek těchto činů, ale zájem o Něj. Můžete říct: „Děláme tohle všechno, jen abychom Ho potěšili; celá naše sádhana je pouhým kundem pro oheň jagny (ohništěm pro oheň posvátného ohňového obřadu, pozn. překl.) a já jsem obětí do tohoto ohně.“ Takto by měla být duchovní sádhana chápána: není to úsilí člověka, které ho přivede k Bohu, protože On je mimo jakékoli úsilí. Opravdu pouze upřímnost, srdce, láska a hluboká touha po Něm má tu moc Ho přitáhnout a přimět běžet k nám. Zbytek je Jeho čistá milost a láska. Vlastně ještě před Boží milostí je Satguruova milost a milost Maa (Božské Matky, pozn. překl.). BOŽE MŮJ... VŠECHNO JE JEHO MILOST. — Paramahamsa Vishwananda

   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

NOŘENÍ MYSLI - 28. 9. 2017 (twitter)

Zaměřit mysl na Boha není jen nějaká mechanická činnost mysli, ale znamená změnit obsah mysli. Naše mysl je většinou plná odpadků. Proč odpadků? Protože myšlenky, které člověk má a se kterými se identifikuje, jej automatizují. Jsou to naše zvyky a tedy také naše identita. Takové myšlenky ničemu neslouží, kromě toho, že z nás dělají otroky našeho fyzického těla a chaotické nekontrolované mysli. Když začneme duchovní proces, měníme obsah své mysli tím, že ji plníme a prosycujeme myšlenkami o Bohu, čímž se míní Jeho podoba, vlastnosti, líla a sláva. Noříme naši mysl do těchto myšlenek, jako když se ponoří houba do vody, aby nasákla vodou. Když je tedy mysl plná myšlenek o Bohu, duchovních pravd, duchovního poznání a chápání, pak je taková mysl naším přítelem; jen taková mysl se může velmi snadno a přirozeně zaměřit na Boha, ponořit se do větších a větších hloubek. A když je mysl plná Boha, když je obarvena Jeho barvami, když vibruje Jeho vibracemi, což je Jeho jméno, pouze taková mysl může být snadno přilákána a přitáhnuta magnetem srdce. Když se mysl spojí a sjednotí s naším srdcem a magnetem lásky, který je v něm, pouze potom člověk opravdu žije duchovně a svobodně. — Paramahamsa Vishwananda

   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O BEZPEČÍ - 27. 9. 2017 (twitter)

Jedna z věcí, která způsobí, že člověk v dospělosti zůstane nezralý, je potřeba být ochráněn, potřeba bezpečí. Takže člověku, který raději zůstává ve své komfortní zóně, život připadá hrozivý. Někdo si možná vybuduje silnou ochranu a zajistí si tak do určité míry nějaké bezpečí, ale nikdy to nebude na 100 %, protože 100% jistota je možná jen na hřbitově. Člověk navíc promešká šanci, aby se více dozvěděl a uvědomil si, že síla, kterou má v sobě, je daleko větší než cokoliv, co může sám vytvořit, neboť Stvořitel je daleko větší než to, co stvořil. Takže ti, kdo chtějí vnitřní bezpečí, jsou v podstatě negativní, protože samotný základ jejich života je nesprávný a je na něm postaveno tolik věcí. Není snadné být pozitivní, když si člověk myslí, že ochrana a bezpečí je vším. — Paramahamsa Vishwananda