SVÁMÍ VISHWABALADHARANANDA

SWAMI VISHWABALADHARANANDAPomáhejme si

Vesmírný zákon dávání

Vesmír funguje prostřednictvím dynamické výměny. Dávání a přijímání jsou různé aspekty energetického toku ve vesmíru. Svojí ochotou dávat, co sami hledáme, si zajišťujeme, aby v našem životě nepřestávala cirkulovat vesmírná hojnost. Bohatství je jako voda. Skočte do něj, radujte se z něj, hrajte si s ním – ale nikdy se nesnažte ho udržet v sevřené pěsti. Zákonem bohatství je, že pokud je sdíleno, jste jím poléváni. Neexistuje žádný bohatý člověk, který zbohatl jen tím, že je lakomec. Neexistuje žádný chudák, který se stal chudým proto, že dával. To je zákon stvoření! Dávání či charita je duchovní praxe. Když dáváme milodary, znamená to, že jsme připraveni převzít zodpovědnost za blaho druhých. Porušíme tím hranici naší vlastní ploché identity a jejích sobeckých požadavků. V okamžiku, kdy jsme na toto připraveni, přirozeně se stáváme kanálem, který uskutečňuje vesmírný plán hojnosti pro všechny. Vytváříme si obrovský prostor uvnitř sebe samých, kterým může bohatství protékat ke všem ostatním. Pokud se staneme kanálem pro univerzální tok bohatství, jak bychom pak sami nemohli být bohatí? Dávání je překrásná cesta k obohacení sebe i ostatních, a to jak materiálně, tak duchovně.

S láskou, Svámího tým

Duchovní centrum bhakti jógy, meditace a ášram Paramahamsy Vishwanandy v České republice.

V současnosti byla zahájena výstavba Duchovního centra bhakti jógy a meditace a ášramu Paramahamsy Vishwanandy v České republice. Připravované duchovní centrum a ášram Paramahamsy Vishwanandy je jedinečný projekt svého druhu v České republice, navržený podle vize osvíceného Mistra. Po dokončení se stane duchovním centrem v krásném prostředí české přírody, kde budou vytvořeny ty nejlepší podmínky pro rychlý duchovní rozvoj jedince a přímou cestu bhakti jógy, vedoucí k seberealizaci. Aby se objekt stal kýženým centrem osvíceného učení, radosti, lásky, vzájemné podpory a hojnosti, jsou nezbytné rozsáhlé rekonstrukce vyžadující mnoho práce a úsilí. Realizace takto rozsáhlého projektu bude velmi nákladná a bude vyžadovat Vaší finanční podporu a dary.

Dotýká-li se tento Vašich srdcí, budeme velmi rádi za jakoukoliv finanční podporu. Vaše podpora bude zároveň krásným způsobem, jak se přímo podílet na sdílení lásky a učení Paramahamsy Vishwanandy, které pozdvihuje vědomí jedinců a společnosti směrem k lásce, soucitu, nenásilí, sounáležitosti a jednotě. Vaším přispěním umožníte také dalším přímou cestu a podporu na duchovní cestě bhakti jógy ve formě nového centra. Je zcela na Vašem rozhodnutí a možnostech, jakou částkou přispějete a zda přispějete jednorázově, či budete přispívat s pravidelným intervalem. 

 

Číslo účtu: 107-8487400247/0100 

Banka: Komerční banka Praha 

IBAN: CZ 92 0100 0001 0784 8740 0247

BIC (SWIFT) KÓD: KOMB CZ PP


* Při zasílání darů a dotací prosíme, uveďte pro identifikaci Vaše jméno a heslo „CENTRUM“, děkujeme. 

Upřímně Vám děkujeme za všechny dary a příspěvky, které pomohou k realizaci tohoto projektu pro dobro všech bytostí a v předávání poselství Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy v České republice. Poselství, které je ukryto ve dvou slovech: PROSTĚ MILUJ.

Dary a příspěvky na činnost jsou daňově odečitatelné položky. (Pro fyzické osoby dle § 15 odst.1 zákona o dani z příjmu, pro právnické osoby dle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu. Na vyžádání Vám rádi vystavíme potvrzení o daru pro daňové účely.)
Pokud byste rádi podpořili tento projekt budování Duchovního centra bhakti jógy a mediace a ášramu Paramahamsy Vishwanandy v České republice v podobě sévy (nezištné služby), prosíme, zaregistrujte se prostřednictvím tohoto formuláře, na základě jehož vyplnění budete následně informováni o možnostech, jak se do sévy zapojit.
 

Děkujeme