SVÁMÍ VISHWABALADHARANANDA

SWAMI VISHWABALADHARANANDAKdo je svámí Vishwabaladharananda?

Kdo je Raghudas

Svámí Vishwabaladharananda (dříve známý jako Raghudas) se narodil v České republice a je přímým duchovním představitelem Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy. Zodpovídá za vedení a rozvoj Bhakti Margy v České republice a již více než 10 let je blízkým žákem Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy. Ve věku 12 let si uvědomil částečnou iluzi tohoto světa a porozuměl nestálosti hmotné sféry. Proto již v dětství začal pátrat po smyslu života, po existenci Boha a usiloval o nalezení nejvyššího cíle, pravdy a poznání.

 

Cesta k Satguruovi Paramahamsovi Šrí Svámímu Vishwanandovi se otevřela v roce 2005 prostřednictvím osvíceného Mistra v Indii, který řekl: „Potkáš svého Satguru. On je Guru všech Guruů a v něm jsou obsažena všechna jména.“ Brzy poté cestoval Svámí Vishwabaladharananda do německého Frankfurtu, aby obdržel svůj první Daršan od Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy. Cítil jeho všeobjímající lásku, jeho blízkost a celým svým srdcem věděl, že konečně svého Mistra potkal. Od té doby usiluje Svámí Vishwabaladharananda o to, aby se lidé mohli osobně setkávat s Paramahamsou Šrí Svámím Vishwanandou, zažít jeho přítomnost,  J eho božský Daršan ,  všeobjímající lásku a přijmout Jeho učení.

 

Raghudas, Babaji, Višwánanda

„Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda, jak jej vnímám já, je inkarnace vesmírné blaženosti, on je inkarnace vše-vědění, vše-síly a nekonečné božské lásky. On je sebe-realizovaný a osvícený Mistr, přítel, otec, matka a vše mezi tím. Je zde proto, aby otevřel lidská srdce a tím probudil Boží lásku, která je přítomna uvnitř každého člověka. Je zde, aby nám umožnil pochopit, kým skutečně jsme. Je zde, aby pomohl lidem znovu se sjednotit s jejich přirozeností a aby lidem pomohl uvědomit si jejich skutečnou identitu, skutečnou podstatu a jejich vztah s Božstvím, manifestující se jako opravdová láska.“
– Svámí Vishwabaladharananda
 

Svámí Vishwabaladharananda usiloval o představení Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy české veřejnosti a společně s přáteli zorganizoval jeho první Daršan v České republice, který v Praze navštívilo několik set lidí. Počet českých žáků a oddaných Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy od této chvíle začíná stoupat a neustále roste.

 

Brzy poté začali lidé Svámího Vishwabaladharanandu zvát do různých částí České republiky, Slovenska a ostatních zemí světa, aby sdíleli jeho Požehnání, Satsangy, interview, kurzy meditací, semináře o zdraví, skupinové meditace, aktivace „hadí síly“, OM Chanting techniky a zpěv Božího jména. Svámí Vishwabaladharananda na svých cestách a setkáních s lidmi sdílí a předává učení svého Mistra Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy.

 

Lidé, kteří hledali vyšší význam života, sebe-realizaci, Boha, Boží lásku, lidé v obtížných životních situacích a také lidé nemocní, v něm nalézali útočiště. Jejich srdcí se dotkla Svámího láska, soucit, moudrost a schopnost přenést na ostatní to, co slovy popsat nelze.

 

V té době začíná organizování úspěšných meditačních víkendů, duchovních poutí a retreatů na posvátná místa ve světě. Na těchto událostech a setkáních Svámí Vishwabaladharananda vede intenzivní, transformační programy, které s požehnáním svého Mistra vytváří. Pomáhá tak lidem odstraňovat překážky bránící v nalezení skutečného, trvalého štěstí a vede každého jedince individuálně k nalezení a reálnému, živému prožívání své opravdové podstaty, Božství, které leží v srdci každého člověka.

 

14. října 2015 byl svým Satguruem Paramahamsou Šrí Svámím Vishwanandou iniciován zemským Svámím pro Českou republiku. K dnešnímu dni navštívilo události a setkání se Svámím Vishwabaladharanandou tisíce lidí. Pro mnohé z nich to byla cesta k Paramahamsovi Šrí Svámímu Vishwanandovi, jeho učení a prožitek, který změnil jejich životy a který přinesl pozitivní posun v jejich vědomí. Svámí Vishwabaladharananda se také věnuje naturopatii s cílem pomoci lidem zbavit se potíží a harmonizovat je na všech úrovních bytí. V rámci této iniciativy se zaměřuje především na frekvenční měření a kompenzace, hloubkové mentální techniky , energeticko-spirituální techniky a využití přírodních prostředků.

 

Svámí Vishwabaladharananda předává osobní požehnání svého Mistra Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy. Udílí požehnání – iniciace novým koordinátorům OM Chantingu a iniciace do řádu brahmačária Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy. Je učitelem Atma Kriya Yogy, Simply Meditation, Muder, OM Chantingu, hinduistických rituálů púdži, abišékamu a jadžni a učitelem duchovního zpěvu.

 

Oblíbená duchovní cvičení Svámího Vishwabaladharanandy jsou Atma Kriya Yoga, meditace, džapa, cvičení jógy, zpěv Božího jména a jadžňa.

 

Chová hluboký cit ke zvířatům. Má rád procházky v přírodě, sporty – fitness, jízdu na koni, plavání, lyžování, potápění, jízdu na kole a surfování.

 

„Změnit tento svět je nutností. Uvědomme si, co všechno spáchala současná civilizace. Vedeme války, ničíme lidské životy a devastujeme přírodu. Jsme civilizací, která nutně potřebuje změnu. Stačí se poohlédnout. Pokud ve světových válkách zemřeli desítky miliónů lidí, pak tedy není něco v pořádku. K tomu, aby přišla změna ve světě, je nutná změna lidského vědomí. K této změně vede bez nadsázky meditace. Pokud se vnitřně změníme, pak můžeme změnit i lidské vědomí, pozdvihnout ho a rozšířit. Změnit vědomí lidské společnosti nelze, aniž by nedošlo ke změně vědomí jedince. Základní změna spočívá v prohloubení soucitné láskyplnosti v člověku. Láska a soucit by měly prostoupit do všech oblastí lidského života. To je ten základ pro změnu, jelikož jen láska a soucit mohou zachránit tento svět."
- Svámi Vishwabaladharananda

***

Síla, Tvrdost, Láskyplnost

Toto jsou hlavní aspekty Svámího Vishwabaladharanandy, se kterými pracuje.

***

„Není mým přáním, aby za mnou chodili lidé a hledali ve mně duchovního učitele nebo Gurua, jelikož se za něho nepovažuji. Přestože se tak děje, i já sám mám svého Satgurua, kterým je můj milovaný Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda společně s Mahávatárem Babajim. Oni mi pomáhají na mé duchovní cestě, která ještě zdaleka nekončí a má své pokračování. Pokorně a s vděčností přijímám jejich pomoc, které si nesmírně vážím a děkuji za ni."
- Svámí Vishwabaladharananda

 

Svámí Vishwabaladharananda se svým milovaným mistrem, Paramahamsou Šrí Svámím Vishwanandou

***

„Celé stvoření je jako strom a my, lidé, stoupáme nahoru po kmeni tohoto Stromu poznání. Pokud člověk není probuzený a realizovaný, tak bohužel sám svou vlastní silou není schopen bez vyšší duchovní bytosti jít vzhůru, jelikož je sveden z přímé cesty některou z vedlejších větví tohoto stromu. Na rozsáhlém stromu poznání je velmi snadné zbloudit, pokud sami neznáme směr a cíl. Na této cestě čekají na člověka, ale i na vysoké duchovní aspiranty, velmi lákavé svody a pozlátka, které neočekáváme, a před samým cílem poznání nás mohou velmi lehce strhnout. Mnozí hledači jim propadnou a nechají se odvést od pravého Zdroje. Již mnoho vyspělých duchovních hledačů pravd bylo těmito lákadly strženo téměř před samým cílem a ztratilo tak svou jedinečnou šanci. Další možnost měli až ve svých vzdálených inkarnacích. Tím si sami zabránili v rychlé duchovní cestě k sebepoznání, seberealizaci. Lidé místo duchovní skromnosti a pokory hledají duchovní pompéznost, zviditelňování, což podporuje duchovní pýchu. Na cestě po těchto větvích, odbočkách a nebezpečně dokonalých lákadlech přichází jen jeden výsledek a to je samotný pád. Ale i toto je zkušenost promarněné šance. Je třeba být bdělým, čistého charakteru a používat rozlišovací schopnost, pokud jí člověk vůbec má. Pokud ne, nechá se lehce uchvátit např. nabídkou peněz a hmotných statků, různými závislostmi, zviditelňováním se, ovládáním duchovních sil, konáním zázraků jako je např. přivolání deště, rozpuštěním mraků, jasnovidné schopnosti, léčitelské schopnosti či astrální cestování apod. Ano, i toho je třeba se vzdát, pokud chceme mířit opravdu vysoko k nejvyššímu cíli. V opačném případě je téměř nemožné dosáhnout vysokých duchovních stavů. Zde se většina duchovních aspirantů zastaví, jelikož nedokáží odmítnout tyto svody. Jen duchovní učitel (průvodce), který dosáhl vysokých duchovních stavů, může skrze sebe samého, Boží milost a čistý charakter hledajícího, umožnit otevírat brány do vyšších duchovních světů, jelikož sám zná cestu a tyto brány jsou mu již otevřeny. Moudrý duchovní učitel ‚zavírá‘ upřímně hledajícím tyto větve, na kterých jsou velká rozcestí. Činí to z toho důvodu, že každá větev někde končí a poté následuje pád člověka dolů. Po tomto pádu se člověk pokouší stoupat opět nahoru a v okamžiku, kdy se dostane na stejnou odbočku větve, ze které následoval předchozí pád, si toto uvědomí, neodbočí a stoupá výše, kde může být ale opět sveden na scestí. Však toto poznávání a uvědomování může trvat až několik inkarnací. Znalý duchovní učitel, který sám dosáhl nejvyššího cíle, toto nedopustí a úmyslně ‚uzavře‘ veškeré odbočky a lákadla, ze kterých by následoval pád a vede upřímně duchovně hledající až na samý vrchol Stromu poznání, tedy k nejvyšší realitě, stavu lásky, jednoty, Bohu a splynutí s Ním. Ta nejčistší a nejúspěšnější cesta k nejvyššímu Světlu vede převážně jen skrze pokoru, skromnost, trpělivost a lásku."
- Svámí Vishwabaladharananda
„Je dobré, aby každý hledající nacházel duchovního učitele, Gurua, také ve svém vlastním srdci, jelikož právě tam je obsažen. Ve svém srdci hledejme, ve svém srdci pátrejme. Neoddělujme se od Boha a od Božství. Přichází doba, která nám dopomůže k tomu, abychom sami sobě byli svými vlastními duchovními učiteli."
- Svámí Vishwabaladharananda

***

     

Jsem jen obyčejný šašek v této neobyčejné hře Stvoření." :-)

- Svámí Vishwabaladharananda