SVÁMÍ VISHWABALADHARANANDA

SWAMI VISHWABALADHARANANDAInterview s paramahamsou Šrí svámím Vishwanandou

Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda

O: Milovaný Svámidží, řekni mi prosím něco bližšího o příchodu Avatara Kalkiho.

Paramahamsa Vishwananda: Písma sama oznamují samotného Avatára a tak se za něj nemusí veřejně prohlašovat. Kalki také přijde, ne teď, ale až za několik set let, pak ho každý pozná. I sama příroda bude hlásat jeho slávu a zuřivost. Stejně tak bude jemný a děsivý zároveň. Nebude pouhým člověkem, který je omezen.

 

O: Svámidží, světem probíhají změny – ekonomické systémy se hroutí, příroda se vzpouzí, spousta lidí trpí a  touží po jistotě, po něčem, čeho by se mohli chytit. Jak můžeme najít pořádnou podporu či stabilitu? Co je v tomto ohledu nejdůležitější?

Paramahamsa Vishwananda: Je pravda, že když se na svět podíváte, odehrává se mnoho změn, vše je naruby. Ekonomické systémy nefungují, tak jako dříve, a tak dál. Proto si musíme pamatovat, že se musíme držet něčeho většího, musíme se držet toho, že Bůh nás všechny podporuje. Stabilita může přijít jen tehdy, když se změní každý z nás. Jak se tedy změnit? Neříkám, že by se měl každý plně oddat duchovnu, ale ať děláte cokoliv, měli byste to dělat z lásky. Toto přinese kýženou stabilitu a jistotu. Co je totiž jistota? Jistota je víra, a pokud někdo tuto víru nemá, nemá ani jistotu. Když je někdo na duchovní cestě, nebo na jiné cestě, musí mít aspoň nějakou víru v to, co dělá, a vědět, co tím chce získat. Je třeba si nejprve vypěstovat víru uvnitř sebe a opravdu věřit Boží vůli, že ať děláte cokoli, je Bůh stále blízko vás a stará se o Vás. Toto Vám přinese stabilitu v každodenním životě, přinese to stabilitu do budoucna a přinese vám ji i nyní.

 

O: Mnoho lidí žije ve velké samotě a vědomě či nevědomě stále duchovně hledá, toto se děje nezávisle na jejich vyznání. Svámí, jaký je význam společných modliteb v duchovní komunitě?

Paramahamsa Vishwananda: Lidé se po věky a věky srocují okolo učitelů, Mistrů, Guruů, aby dostali náznak Božství, aby věci pochopili, lidé totiž chtějí všechno chápat svou myslí. Společné modlitby či duchovní hledání je ve všech náboženstvích stejné. Lidé totiž vědí, že vnější svět jim sice vyplní nějaká přání, mohou dosáhnout vnějšího světa, ale přesto necítí mír v sobě. Při hledání tohoto míru je člověk veden různými cestami do různých komunit či modlitebních skupin, kde tento vnitřní mír může najít. Nejedná se o mír, který by trval jen krátkou dobu, je to mír, který přebývá uvnitř našeho srdce. O tom mluvil Kristus: „Sejdou-li se dva nebo tři v mém jménu, budu přítomen i já.“ A je to pravda, symbolizuje to společnou modlitbu, kde se lidé shromažďují jednotným způsobem, přičemž výsledek skupiny je silnější. V centru ve Springen je to podobně, protože tam lidé praktikují dohromady, což je dělá silnými. Ten, kdo se odděluje, zůstane slabý. Vždycky dávám příklad na jednom učiteli, který poslal své žáky do lesa, aby našli klacek jisté délky. Všichni běželi do lesa a donesli mu ho. Pak je požádal, aby klacek zlomili. Jeden po druhém je tedy lámali. Učitel pak zbytek klacků svázal do otepi, a pak žádal studenty, aby ho zlomili, což nikdo nedokázal. V tom je ta podobnost. Když se modlí jeden člověk, vytváří vnitřní spojení. Když se modlí více lidí, toto spojení je mnohem silnější. Proto se ve Springenu modlíme společně dvakrát denně. Ráno i večer, a to je důvod, proč jsou naše modlitby tak silné. Pak má samozřejmě každý čas na své vlastní modlitby a čas pro sebe. Podívejte se na muslimskou tradici, kde se do mešit chodí pětkrát denně. Naši drazí muslimští bratři se musí modlit pětkrát denně, prostě pětkrát jdou a modlí se spolu. Naší drazí židovští bratři se též modlí společně, těch se musí sejít minimálně deset, se stejným důrazem na to, že společná modlitba je mnohem silnější než individuální. Když se člověk modlí sám, jeho mysl se různě potuluje, kdežto ve skupině, i když se vám mysl zatoulá, něco jiného vám připomene, že se máte modlit. Skupinové modlitby, zpívání, satsangy, a tak dále, jsou vždy silnější.

 

O: Jako jednotlivci se často cítíme bezmocní a neschopní něco ve světě změnit. Svámidží, jak se může jednotlivec zasadit o to, aby byl svět mírumilovnější?

Paramahamsa Vishwananda: Tím, že změní sám sebe, tím, že se bude analyzovat, že se nebude soudit, už to vytváří ve světě rozdíl. Jistě, že svět není malé místo, svět je velký a jeden člověk nemůže zastat všechno. Ale i jednotlivec se může stát ústředním bodem. Jako když házíte kamínek do jezera. Vytvoří se mnoho kruhů, které začínají z centra. Když se člověk změní, bude-li pozitivní a  skutečně v míru sám se sebou, vytvoří okolo sebe spoustu těchto pomyslných kruhů a ovlivní své okolí. Takto lze svět měnit.

 

O: Svámidží, co pro nás znamená mít ve Shree Peetha Nilaya chrámy, kaple a svatyně, uctívat sochy a světce, slavit společně náboženské svátky? Jaký efekt to má na nás osobně a jaký efekt to má na rovnováhu na planetě?

Paramahamsa Vishwananda: Zde znovu vidíte, jak je zajímavé to, co se ve Shree Peetha Nilaya děje. Jste svědky kombinace hinduistické a křesťanské tradice. Přinášíme Kristovo učení a skutečně žijeme lásku, o níž nám vyprávěl Kristus i jiná náboženství, jak milovat Boha a jak Ho dosáhnout. Scházíme se společně, abychom uctili svaté, protože světci též žili ve společenství. Uctíváme svaté muže a ženy, kteří dosáhli bezpodmínečné lásky a jejichž vibrace vždy přechází z jejich svaté relikvie do člověka, který je uctívá. Jak pravil svatý Augustin: Ten, který se dotknul kosti světce, se účastní na jeho svatosti. Když tedy uctíváme světce, sochu, když sloužíme bohoslužbu, Božství vás jakoby nabarví svou barvou. Tím, že uctíváme sochy či světce, s nimi vytváříme spojení. Při slavení náboženských svátků a zejména zde ve Shree Peetha Nilaya, která je domovem Božské Matky, má každý člověk, který sem přijde, pocit, že se dostal na Matčin klín. Jako kdyby vás Matka brala a říkala: „Pojď, mé dítě.“ Když jedete na návštěvu za svou vlastní matkou, bude velmi šťastná, uvaří vám, postará se o vás, a stejně je to i v Shree Peetha Nilaya. Matka se postará o každého, je to, jako byste se vrátili domů. V Indii mívají lidé podobné pocity, že se dostali domů. Tím, že se také zúčastníte, jak jsem již říkal, modliteb k Bohu, bohoslužeb, uctívání soch a světců, Bůh vám pomůže, zejména pokud znáte i životy světců, a pomůže vám nastolit vnitřní mír a vnitřní svobodu, která vás změní. A když se Vás toto dotkne, ponesete si změnu s sebou, stanete se nástrojem, nositelem Božské energie a požehnání. Přinesete-li tohle do vnějšího světa, z něho budete potom vykonávat svou práci. Ačkoli za to někdy nebudete dostávat dost, bude vám to stále připomínat Vaše srdce: „Vstávej, volám na tebe. Dostal jsi tolik lásky, že ji musíš dát ostatním!“ A čím víc budete dávat, tím to bude silnější. Je to jako nekonečný koloběh, čím víc dáte, tím víc přijde – ať jde o službu, modlitbu, uctívání světců, chození do kaple či scházení se v komunitách. Tolik lidí se mne ptá, proč je ve Shree Peetha Nilaya kaple. Inu, víte, všechna náboženství jsou jedno. Z pohledu mysli existuje náboženství mnoho, na úrovni srdce však existuje jen Bůh. Můžete Ho pojmenovat Alláh, Kristus, Krišna, Jehova, ale všichni jsou Jeden, jen Jeden. Tohoto jediného Boha lze získat pouze láskou, nikoli skrze mysl či studování, jen skrze bhakti (oddanost). A bhakti pochází se srdce a neexistuje v ní posuzování. Shree Peetha Nilaya je o neposuzování, stejně tak, jako vítá matka všechny své děti stejně, tak jako je miluje všechny stejně, tak je vítá i zde. Kéž Bhakti povstane v každém, kdo sem přijde!

 

O: Jsou záplavy částí očisty Matky Země?

Paramahamsa Vishwananda: Co je v Božím plánu? Co není v božím plánu? Všechno je Božím plánem. Zvlášť to, co se děje v přírodě. Vše, co se teď děje, je součástí Božího plánu. To, co se děje teď, připomíná člověku, že se musí změnit. Takže toto, co se děje, není očista Matky Země. Ona trpělivě čeká, až se člověk změní. Ona má tolik tolerance, mohla by se sama změnit, ale pak vše zkolabuje. Ale ona ne, ona čeká, nejedná tímto způsobem. Ona říká člověku: „Vzbuď se! Nespi!" Neber život jako samozřejmost, neboť až po 8, 4 milionech životech dostane člověk lidské tělo. Po tolika inkarnacích dostaneš lidský rozum, lidé mohou měnit věci, neboť mají rozum, skrze vědomosti, které jim dal Bůh, mohou dosáhnout vyššího vědomí, uvědomit si božství. Člověk si musí uvědomit, že je dítětem Boha, jakmile se tak stane, Pravda osvítí jeho Cestu. Není to venku, je to uvnitř nás. Tyto záplavy nám tedy připomínají, že se máme změnit. A jestli se nezměníme, bude to horší, ne v roce 2012, ale možná, že ano. Ale když se podíváme na svět, ty záplavy před novým rokem, zemětřesení, budou zde věci - supervulkán... Víte o něm? Je v Atlantickém oceánu, spící po tisíce let, pokud vybuchne, tak je... konec. Ale vědomí člověka to vše může změnit. Je zde asteroid mířící na Zemi, bude trvat několik let, než se sem dostane, ale pokud ano, tak jeho cesta míří přímo na Zemi. Jak to změnit? Víte  tom? Staňte se Božstvím, Vaše vědomí se stane tak silným, že Božství udělá cokoliv. Božství vytvořilo celý vesmír, může potom tedy změnit vše, i směr tohoto asteroidu. Změňte se, Bůh je milosrdný, dá Vám všem šanci. Pokud se nezměníte, přinesete sami sobě pád. Změňte všechny své špatné zvyky, staňte se milujícími jako On. Pokud se změníte uvnitř, budete schopni změnit věci navenek. Ježíš řekl: „Přišel jsem, abych přivedl lidi k Otci, rozsvítit Světlo. Není jiná cesta než Já."

 

O: Desátou inkarnací Višnua, kterou je Kalki-Avatár, ještě očekáváme. Můžete nám něco o této inkarnaci říci, např. jak ho lidé poznají, kdy přijde a jaké budou jeho atributy?

Paramahamsa Vishwananda: Myslím, že to bude celý svět vědět, když Kalki přijde. Protože celá atmosféra se nachází v jiné situaci. Tak to je, když se vtělí Purna -Avatár (Purna – Avatár = plná inkarnace Božství, na rozdíl k Avatárům, kteří jsou jen dílčí - částečnou- inkarnací Boha, pozn. švýc. překladatele). Dokonce příroda jásá a přechází do mírového stavu. A jakpak můžeme rozpoznat tuto inkarnaci Pána? Je mírný ale současně drží v ruce meč. Meč spravedlnosti, nikoliv meč na zabíjení. Bude bíle oděný. Na čele bude mít Višnu – Tilak a pojede na bílém koni. Totéž se říká o druhém příchodu Krista. Četli jste, co je psáno? Bude bíle oděný a v jeho ústech bude dvousečný meč. Víte o tom něco? Ne?! Měli byste číst Bibli!

 

   

 

(Kalki) Bude poznán také podle mnoha proroctví. Není to jen hinduistická tradice, která předpovídá příchod Kalki – Avatára. Ve všech velkých náboženstvích se hovoří o Mesiáši, Masih (arab.) resp. o druhém příchodu Krista. Dokonce muslimové očekávají, že se Prorok vrátí. A on přijde. Přijde, když se svět bude nacházet v nejtemnějším čase, ke kterému se teď stejně blížíme. Jsou tu ještě další atributy ve spojení s ním, také fyzické, jak bude vypadat. Co se týká jeho vnějšího vzhledu, neukáže se pouze jediným způsobem. Nýbrž ponese mnoho zjevení v jednom. Bude mít zlatou pleť a dlouhé vlasy. Jeho paže budou dlouhé. Jsou ještě jiné vlastnosti, které bych mohl vyjmenovat, ale těm už se tu dál nebudu věnovat. Na chodidlech bude mít znak Višnua, všechny symboly Višnua: Lotus, Šankha - čakru (lasturu a disk) kyj, atd."

 

***