SVÁMÍ VISHWABALADHARANANDA

SWAMI VISHWABALADHARANANDA▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

POSELSTVÍ OD MAHÁVATÁRA BABAJIHO PŘENÁŠENÉ SVÁMINÍ VISHWALAKSHMIANANDAMA A SVÁMÍM VISHWABALADHARANANDOU

Skrze milost a lásku k nám Mahávatár Babaji hovoří prostřednictvím Svámího Vishwabaladharanandy a Sváminí Vishwalakshmianandama. To zahrnuje lásku, milost a požehnání jejich Satgurua a osvíceného Mistra Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

DNEŠNÍ TRANSMISE MAHÁVATÁRA BABAJIHO - 8. 11. 2017

 

Moře vysychá a zdá se, že jeho život je navždy pryč. Pak zázračně někdo posbírá některé minerály z mořského dna a dá je do vany s teplou vodou, ve které se vykoupe. Koupe-li se člověk takto po více než týden, pak zjistí, že jeho kůže je hebká, pružná a kožní obtíže se náhle zahojí. Takto moře opět ožívá v kůži a imunitním systému člověka, který používá minerály.

Je to stejné jako, když dítě pláče na pískovišti a hodí hračku, která poraní oko malému chlapci a on ztratí zrak. O mnoho let později chlapec, nyní mladý muž, čte v časopise, že typ očního zranění, které má, může být nyní určitou operací uzdraveno. Když jde navštívit lékaře, zjistí, že tento lékař, který mu může zrak v oku vrátit, je to stejné malé děvčátko, které mu na počátku zranění oka způsobilo.

Oko za oko způsobuje slepotu celého světa. Namísto toho, když je karma vyrovnaná, jako v těchto příkladech, dochází pak k léčení a celý svět se raduje.

Čiň jako včela dělnice, která pracuje pro včelí královnu, dělá med, jen přijímá a odevzdává se osudu. Tímto způsobem se člověk odevzdává Pánu a Jeho Božímu plánu.

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

DOPIS OD MAHÁVATÁRA BABAJIHO, Džagadgurua, Zastánce všech lidí - 4. 8. 2017

 

V jádru času se rozvíjejí lidské možnosti tím, jak se vývoj spirituality, genetiky, ekonomiky, vědy a přírody spojuje v jednu energii, která vytváří jednotu a spojení se vším. Někteří lidé by rádi opomíjeli spiritualitu, jiní si přejí ponížit vědu, jako to dělají se skleníkovým efektem. To však způsobuje narušení harmonického toku energie, protože v rámci této energie, která je jedna a která obsahuje celé stvoření, existuje velká rozmanitost. Až člověk dosáhne vědomí, že Bůh je všude, v každém a ve všem, bude požehnán moudrostí Pána, který je za veškerým poznáním, a život se stane radostí a zázrakem. Moudrost přesahuje slova a je pocitem, pravým poznáním, jenž slouží člověku ve všem, co prožívá. Lidé duchovně moudří jsou často okolím vnímáni jako „z jiného světa“. Některým se už odedávna říká „blázni pro Krista“ nebo také „jurodiví“. Jsou to lidé, kteří vypadají před světem jako blázni, jako například Pán Čaitanja v hinduismu nebo sv. František z Assisi v křesťanství. Vězte, že ti, kteří se posunují k životní moudrosti a dosáhnou životního cíle – Pána, jsou požehnaní a moudří. Buďte všichni takoví. Poznámka: sanskrtské slovo „Čaitanja“ znamená vědomí, duch. Je to čisté vědomí neboli vesmírná inteligence, vědomí, které zná samo sebe a zná i ostatní. Znamená také energii. 

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

DOPIS OD MAHÁVATÁRA BABAJIHO - 27. 4. 2017

 

Zdravím vás,

když Šiva sedí v meditaci, má to nějaký účel. Udržuje transformační energii pro Zemi a lidi na ní až do okamžiku, kdy budou všichni osvíceni a zrealizují Boha. Není to snad důvod, proč jej uctíváte při oslavě Šivarátri? Není dosažení Pána důvodem, proč jste vstoupili do své nynější inkarnace? Vajíčka velikonočního králíčka, právě nedávno oslavovaného na Zemi, sloužila na počátku jistému účelu a měla svůj význam. V současné době ho mnozí zapomněli, a přesto je každoročně v období Velikonoc tato oslava stále udržována.

Stejně tak jste vy, s kterými Paramahamsa Vishwananda a já prostřednictvím Atma Kriya Yogy pracujeme, zapomněli, kým jste. Širokým masám lidí jsme přinesli AKY, jak ji nazýváte. Není určena pouze pro oddané Paramahamsy Vishwanandy. A ačkoliv vám to říká, máte vy, učitelé, pořád na paměti, že AKY je pro všechny lidi nebo jste na to zapomněli? Atma Kriya Yoga má potenciál změnit svět. Jestliže vážně chceme změnit svět, jeden student AKY včas, nezahrnuje to každého na Zemi?

Když se na obloze objeví duha, mnozí si vzpomenou, že v jistých posvátných písmech Bůh pravil: „Na oblohu jsem umístil duhu jako znamení toho, že už na Zemi a lidi na ní nesešlu trest v podobě potopy.“ Buďte si vědomi znamení své doby a toho, jak snadno může být Země zraněna ohněm z nebes. Modlete se a meditujte, dělejte vaši sádhanu a budete radostnými, i když kolem vás budou nesnáze. Atma Kriya Yoga je cestou jak pomoci sami sobě, všem lidem na Zemi, a stavu, kdy na Zemi probíhají nejrůznější utajované činnosti. Pravíme tak nikoli v depresivním duchu, ale spíše z pohledu krásné, zářící duhy. Po dešti je člověk znovu veselý a je rád, že pršelo. Dovolte Atma Kriya Yoze, aby byla jako duha, která svým světlem a barvou září pro celý svět, jenž ji může zakusit.

I v současnosti se védská moudrost z Krišnovy flétny šíří do éteru a do uší lidí. OM Chanting, jenž je Guruovou zásluhou zpíván napříč celým tímto světem, v sobě nese kosmickou energii flétny Giridháriho Krišny. Okouzluje, povznáší lidi, kopce a srdce a má sílu léčit ty, kteří s ní rezonují. Všeobecně přináší mnoha lidem vzpomínky duše spouštějící slzy bhakti. OM Chanting je podobně jako zvukové vlny Krišnovy flétny probouzejícím zvukem, který může dovést k osvícení. Příslib duhy po potopě zaznamenaný v mnoha duchovních tradicích, přinesl obnovu a transformaci. Stejně tak i vibrace zvuku OM Chantingu, vedeného na žádost a pokyn Paramahamsy Vishwanandy kolem celého světa, přináší obnovu Nového věku uprostřed nepokojů a nejistoty současné doby.

Milovaní, stejně jako příslib duhy nezapomínejte dělat svou sádhanu, Atma Kriya Yogu, a zpívejte Boží jméno. Tímto způsobem dostojíte slibu svému Guruovi, kterým jste se zavázali otevřít svá srdce a prostě milovat a realizovat Boha.

Mahávatár Babaji

Zastánce všech lidí

Světlo světel, Guru všech Guruů

 

Poznámka: Postupem času narostl počet Mahávatárových jmen. Byl pojmenováván lidmi, kteří jej potkávali. Jednou jsem Mahávatárovi řekla: „Jsi mým zastáncem, Mistrem.“ Někteří z vás vědí, že v současné inkarnaci znám Babajiho od roku 1985, tedy roky předtím, než jsem potkala Gurudéva v jeho současné inkarnaci. Mahávatár je tutíž Paramguruem, učitelem a přítelem. Od té doby se čas od času ve svých zprávách podepisuje jako „zastánce všech lidí“. Nyní si Mahávatár přeje, aby se toto specifické jméno používalo v této sérií dopisů, které vám všem bude psát.

Zdroj: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1689750691035421&set=pcb.1689751214368702&type=3

Skrze milost a lásku k nám Mahávatár Babaji hovoří prostřednictvím Sváminí Vishwalakshmianandama.

 
 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

MAHÁVATÁR BABAJI DNES - 14. 4. 2017

Nechť je doba, ve které žijete, plně začleněna do buněčné paměti veškerého času a bezčasovosti. Poté budete dobře informováni o své povinnosti vůči lidstvu a svém současném poslání. Modlete se za ostatní a mějte na paměti, že všichni vstoupí do řad osvícených Mistrů dle Božího načasování. Budiž, ÓM a amen.

Skrze milost a lásku k nám Mahávatár Babaji hovoří prostřednictvím Sváminí Vishwalakshmianandama.

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

MAHÁVATÁR BABAJI DNES - 27. 3. 2017

Když voda teče z kohoutku, člověk nepřemýšlí, odkud teče a často ani neoceňuje, že má cenu zlata. Fyzické formy jsou ze 72 % z vody, jak zaznamenali vědci. Stejné je to s dýcháním, dech života daný Pánem je často brán jako samozřejmost. Atma Kriya Yoga, meditace a modlitba jsou postupy předávané lidem Mistry jako sádhana – duchovní praxe, která člověka pozvedá do blaženosti a kontaktu s božským.

Skrze milost a lásku k nám Mahávatár Babaji hovoří prostřednictvím Sváminí Vishwalakshmianandama.

 

 

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

MAHÁVATÁR BABAJI DNES - 19. 3. 2017

„Mysl se může stát krabicí s pevně uzavřeným víkem, v níž je rozvoj omezený. Abyste vystoupili mimo víko a umožnili, aby se objevila vyšší moudrost, je zapotřebí využít vůli k odhození víka do zapomnění. Tato vůle se stane neomezenou energií k vytvoření toho největšího, k realizaci Boha.

Skrze milost a lásku k nám Mahávatár Babaji hovoří prostřednictvím Sváminí Vishwalakshmianandama.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

MAHÁVATÁR BABAJI DNES - 3. 3. 2017

„Někteří lidé se mě ptají: ‚Babaji, kde mohu najít svého Gurua?‘ Říkám jim: ‚Když je člověk připraven, Guru si ho najde.‘ V podstatě ve všech životních zkušenostech v pozemském čase i nekonečné věčnosti se Guru dívá z Vašich očí.“

Skrze milost a lásku k nám Mahávatár Babaji hovoří prostřednictvím Sváminí Vishwalakshmianandama.

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

MAHÁVATÁR BABAJI DNES - 12. 2. 2017

„Ve své sádhaně je důležité si pro sebe uvědomit a poznat učitele srdce. A je pravdou, že když je hledající v srdci připraven, učitel nevyhnutelně přijde.“

Skrze milost a lásku k nám Mahávatár Babaji hovoří prostřednictvím Sváminí Vishwalakshmianandama.

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

MAHÁVATÁR BABAJI DNES - 23. 1. 2017

„V oblasti lidského snažení není nikdo větší, než ten, kdo slouží lidem. Považte takového člověka, který je od 14 let ochrnutý od krku dolů, a který se stane celoživotním obhájcem pro osob se zdravotním postižením. Když kráčíte životem ruku v ruce s Guruem, často se vaší modlitbou stává: Pane, jsi služebníkem, dej, ať jím jsem též.‘ “

Skrze milost a lásku k nám Mahávatár Babaji hovoří prostřednictvím Sváminí Vishwalakshmianandama.

 
 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

MAHÁVATÁR BABAJI DNES - 1. 1. 2017

„Meditace Atma Kriya Yogy nejsou k tomu, abychom odložili některé části nás samých a udělali tak prostor pro něco lepšího. Slouží k tomu, abychom si vzpomněli na to, kým skutečně jsme - božskou Láskou, esencí všeho.“
Obraz: Mahávatár Babaji s Kristem a holubicemi míru kolem nich.

Skrze milost a lásku k nám Mahávatár Babaji hovoří prostřednictvím Sváminí Vishwalakshmianandama.

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

MAHÁVATÁR BABAJI DNES - 14. 11. 2016

„Když vyjadřujete díky nebo pociťujete vděčnost, vytváří se vibrace ocenění něčeho nebo někoho. Vzdáváte poctu tomu, co se dotklo základního zdroje vašeho bytí, átma. Vděčnost za váš život vás spojuje s božskou láskou Giridhariho Krišny. Bůh je láska.

Skrze milost a lásku k nám Mahávatár Babaji hovoří prostřednictvím Sváminí Vishwalakshmianandama.

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

MAHÁVATÁR BABAJI DNES - 13. 11. 2016

„Kdysi žil v jedné vesnici ve vysokých Himálajích jeden sádhu, jogín s pokornou a milující povahou. Každý den chodil do místní čajovny na šálek čaje, v dnešní době běžně známého jako chai latté. Do této malé čajovny chodilo mnoho místních lidí. A také hodně lidí z celého světa, hledající duchovní zkušenosti, které Indie nabízí a které jsou jedinečné a bohaté ve věčném náboženství Sanátana Dharma.  Čajovna sloužila tomuto skromnému jogínovi jako prostor pro změnu, kde pomáhal těm, se kterými se setkal, otvírat jejich srdce božské lásce. Tuto božskou lásku v sobě všichni nosíme jako zapuštěné nádherné světlo a krásu perly v pokorné ústřici. Jednoho dne přišel muž z jedné daleké země na Východě, ze země, která se jmenovala Supervelmoc. Tento muž položil jogínovi otázku: „Jak má vůdce na této planetě vládnout lidem, aby svou zemi sjednotil?“ Jogín odpověděl: „Takový vůdce musí ztělesňovat atributy ptáků. Tyto vlastnosti lze přirovnat k velkému orlovi, jenž je váhanou neboli vozidlem hinduistického Boha, Nárájany. Garuda představuje jak nebe, tak zemi. Když se při podzimním tahu ptáků jeden z nich ujme vedoucí pozice, co dělá? Tato vedoucí pozice je nejvíce vyčerpávající a v zájmu svého zdraví a výkonu se v ní musí ptáci v hejnu střídat. Důležitou vlastností ptáků je jejich schopnost získávat informace z postavení vycházejícího a zapadajícího slunce a v noci z jasně zářících hvězd, vycítí to ze zemského magnetického pole. Stěhovavý pták získává informace z mezníků na své cestě, jako třeba zdali je na farmářově poli vhodná potrava pro ptáky. Aby byl velký vůdce úspěšný, musí se chovat jako vůdce stěhovavých ptáků. Musí se dělit o vedoucí pozici a musí sám v sobě zjistit, jak získávat informace z magnetického pole Země, vycházejícího a zapadajícího slunce a z mezníků, jakými jsou lidská přání a touhy. A když velký vůdce lidí koná, musí tak činit s pokorou a z hloubi svého srdce, kde se ve všech lidech nachází božská láska, a v zájmu „blaha celé planety Země a všech lidí“.  S láskou a požehnáním, Mahávatár Babaji, obhájce všech lidí, všech náboženských tradic

Skrze milost a lásku k nám Mahávatár Babaji hovoří prostřednictvím Sváminí Vishwalakshmianandama.


▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

MAHÁVATÁR BABAJI DNES - 4. 11. 2016

„Nyní na počátku 21. století jsou internet, iPady a komunikace skrze elektronická zařízení rozšířené po celém světě a všem vlastní. Toto tričko nese obvyklou zprávu, která se vyskytuje v kolektivním vědomí. Když si ji lidé čtou, rozveselí je, protože se vždy rozesmějí. Současně to může být myšlenka, která nás vede k zamyšlení: Je Boží stvoření ve světě dnes méně zajímavé, než iluzorní, člověkem vytvořený svět elektronické komunikace a forem sloužících k užívání a k požitkům?‘ Zároveň stojíme před touto moudrostí: ‚Vše je Božské.‘ Je to přirozený průběh evoluce, kdy jedinou konstantou je změna! A i tato zpráva na tričku se změní během evoluce lidí na Zemi.“ - Mahávatár Babaji pozn. překl.: text na tričku: Jednou jsem šel ven, ta grafika tam nebyla tak dobrá"

Skrze milost a lásku k nám Mahávatár Babaji hovoří prostřednictvím Sváminí Vishwalakshmianandama.

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

MAHÁVATÁR BABAJI DNES - 1. 11. 2016

„Božská láska plyne neomezeně ze srdce Pána do celého stvoření a ke všem bytostem neustále a bezpodmínečně. Je jen na nás, jestli se Jeho lásce otevřeme."

Z milosti Mahávatára Babajiho přináší z meditace Svámí Vishwabaladharananda.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

MAHÁVATÁR BABAJI DNES - 26. 10. 2016

„Světlo lásky proudí stvořením v božské extázi blaženosti. Je na každém, zda se s touto božskou láskou spojí, stejně jako v dnešní době na Zemi komunikujeme pomocí iPhonu.“

Skrze milost a lásku k nám Mahávatár Babaji hovoří prostřednictvím Sváminí Vishwalakshmianandama.

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

MAHÁVATÁR BABAJI DNES - 24. 10. 2016

„Boží láska žije ve věčném kosmickém vědomí. Abyste si připomněli, že jste dítě boží nyní a navždy, musíte jen podniknout cestu do vnitřní hloubky vlastního Já."

Skrze milost a lásku k nám Mahávatár Babaji hovoří prostřednictvím Sváminí Vishwalakshmianandama.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

MAHÁVATÁR BABAJI DNES - 7. 9. 2016

„V bílých píscích života ve 21. století zanechávají stopy pobytu každé duše navěky své otisky. Po boku každé duše v těle kráčí Satguru a věčný Guru, Pán Giridhari Krišna. Přečtěte si jeho posvátné spisy s komentářem Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy. Kráčejte spolu s opravdovým Guruem, který vás vede dovnitř k vašemu já. Opravdový Guru vás nepřivádí k sobě (ke svému já), ale k vašemu já. Tím je ztělesněné vědomí bezpodmínečné božské lásky.“ – Kniha Bhagavadgíta…

Poznámka: Šrímad v názvu Šrímad Bhagavadgíta znamená … nadějný, nádherný…  Skrze milost a lásku k nám Mahávatár Babaji hovoří prostřednictvím Sváminí Vishwalakshmianandama.

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

MAHÁVATÁR BABAJI DNES - 6. 9. 2016

„Obrázky srdíček, které se dnes posílají po sociálních médiích, nám připomínají dobu, kdy si lidé pravidelně posílaly pohledy s blahopřáním. Je to forma přijetí a uznání druhého člověka. Pokud upřímně posíláte tuto božskou lásku do materiálního světa prostřednictvím citu a energie vycházejících z vašeho srdce, může to změnit svět.“

Skrze milost a lásku k nám Mahávatár Babaji hovoří prostřednictvím Sváminí Vishwalakshmianandama.

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

MAHÁVATÁR BABAJI DNES - 26. 7. 2016

„Když doba přináší touhu po osvícení, lidé si připomínají, že všem lidem od nepaměti bylo požehnáno mít osobní vztah s Pánem. Satguru je stejný jako Bůh! Když má člověk lásku, milost a požehnání od Satgurua, měl by využít této příležitosti ve svém životě na Zemi, která je často vzácná. Stejně jako přichází Vánoce a Kristovo poselství ke všem lidem na tomto světě, tak i Bhagavadgíta a Giridhariho poselství přichází k lidem všech národností, všech náboženství, všem lidem."

https://www.facebook.com/jean.peterson.92?fref=ts

Skrze milost a lásku k nám Mahávatár Babaji hovoří prostřednictvím Sváminí Vishwalakshmianandama.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

MAHÁVATÁR BABAJI DNES - 5. 7. 2016

„Putování po himálajských stezkách, po kterých po staletí chodili jógini, spojí člověka s energií těch, kteří hledají Boha. Jakmile se člověk naladí na prvky přírody a na Gangu, která v sobě nese vibraci posvátného poznání a moudrosti, jeho srdce se této lásce otevírá. Jsem zde, abych uchovával energii všech staletí pozemského času prostoupenou věčností, a pomohl vám vzpomenout si, kdo skutečně jste. Stačí jen nosit mě neustále ve svém fyzickém těle nebo být se mnou během očistné meditace dané Paramahamsou Šrí Svámím Vishwanandou a naší cestou Atma Kriye."

Skrze milost a lásku k nám Mahávatár Babaji hovoří prostřednictvím Sváminí Vishwalakshmianandama.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

MAHÁVATÁR BABAJI DNES - 28. 10. 2015

„Cesty se v životě sbíhají stejně jako sluneční paprsky prosvěcují den a hvězdy prosvěcují noc z nebe nad nimi. Život dává Světlo ze Zdroje, který je za Světlem i Sluncem i hvězdami, z kterého vychází všechen Život i Světlo. Neustále přijímejte Lásku a Milost Pána, protože je to vaše nezadatelné právo.“ 

Skrze milost a lásku k nám Mahávatár Babaji hovoří prostřednictvím Sváminí Vishwalakshmianandama. To zahrnuje lásku, milost a požehnání jejího Satgurua a osvíceného mistra, Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

MAHÁVATÁR BABAJI DNES - 6. 11. 2014

Co to lidé dělají? Mnoho lidí uctívá fyzickou formu Avatára, Satgurua, Božského posla namísto toho, aby pili a zažívali uvolňující osvobození, amrit Jeho lásky, vibhúti, Jeho záři a Jeho učení.

Navždy v lásce, 

Mahávatár Babaji

https://virtual-babaji-vishwananda.blogspot.com/


Skrze milost a lásku k nám Mahávatár Babaji hovoří prostřednictvím Sváminí Vishwalakshmianandama. To zahrnuje lásku, milost a požehnání jejího Satgurua a osvíceného mistra, Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

MAHÁVATÁR BABAJI - ÚSVIT SE BLÍŽÍ - 1. 1. 2014

„Hle, úsvit se blíží. Brzy se v pozemském času oáza Lásky, která leží přímo před námi v poušti času, rozvine do bílého lotosu čistoty a soucitu. Již dlouho člověk putoval po poušti času a učil se vzpomenout si na jeho věčnou duši. Vaše pozornost, vaše pravé vědomí, leží přímo ve Vašem duchovním srdci mimo jádro vaší identity těla a mysli.

Ach, probuďte se, milovaní, do věčného Světla a Lásky Jednoty Stvoření. Jsme zde, abychom vás přivítali doma. Šrí Svámí Vishwananda, váš Satguru, tvrdě pracuje v zahradě života na Zemi, aby vyzařoval světlo a lásku do tmy, která zahaluje a zastiňuje Lásku - Světlo, kterým jste ve Zlatém Světelném Těle, kde se nachází vaše pravé Já, které čeká na to, až ho s pokorou obejmete.

Nechte vše plynout.
Tak je psáno a tak tomu jest.
Navždy s Láskou,
Mahávatár Babaji“

https://virtual-babaji-vishwananda.blogspot.com/

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

MAHÁVATÁR BABAJI - 1. 10. 2014

„Větry války a změn vanou přes všechny končiny Země. Válčí samotní lidé, anebo jsou to jejich vůdcové, kteří svým rozhodnutím válku začnou? Když člověk putuje po krajích Země uměle rozdělenými do států svévolně vytyčenými liniemi politického přesvědčení, tak si všímá, že lidé jsou všude stejní. Většina lidí si přeje mír, štěstí, prostředky, kterými by se postarali o fyzické potřeby rodiny; lidé si přejí práci, která je baví, prostor ke kreativnímu vyjádření a napojení na Božství.

Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda, který je Satguruem Vám, kteří čtete tyto řádky, říká, že když si řeknete: ‚Ano, chci jít kupředu. Chci rozvíjet svého ducha‘, uvědomíte si v sobě velkou změnu a tuto velkou změnu vynesete na svět.“

Mahávatár pokračuje: „Chcete-li mít mír na světě, musí si každý jednotlivec vytvořit mír v sobě. Meditujte a modlete se za své světové vůdce, aby si v sobě utvořili tento mír, který pak bude intenzivně vyzařovat do celého světa. Milujte všechny a služte všem.

Nalezněte radost v meditaci, jakou je Atma Kriya, kterou jsme Paramahamsa Vishwananda a já v tomto věku dali světu. Najděte štěstí ve zpívání jména Pána. Spatřujte Božství ve všem. Takto přispějete k spokojenosti vás samých a také ke štěstí celého lidstva a světa.

Mahávatár Babají

Ve světle, Navždy Tvůj Mistr“

https://virtual-babaji-vishwananda.blogspot.com/

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

MAHÁVATÁR BABAJI - TYTO ČASY ZMĚN - 17. 8. 2014

„Kód pro odemčení energie této měnící se doby s vámi přišel když jste se narodili. Nyní první vlna lidí tento tajný kód otevírá. Jejich fyzická těla se mění a tato změna je pociťována jako to, co se zdá být nerovnováha ve zdraví. Mnozí zažívají vysoké horečky, pochybnosti o tom, co dělají ve svých životech; nebo zažívají to, co se může jevit jako srdeční problémy nebo duševní nerovnováha. Někteří si myslí, že se zbláznili, nebo že v sobě mají nějaký neznámý zdroj nemoci a že by tak mohli zemřít. Ve skutečnosti zažívají jistý druh smrti toho všeho starého, čímž se vytváří nové místo pro příchod nové energie.
Co dělat? Nejjednodušší způsob jak přejít ze starého do nového je přijmout to, co je přítomné v jakémkoliv okamžiku a uvědomit si, že vaše těla se mohou měnit od okamžiku k okamžiku. V jednu chvíli se můžete cítit skvěle a v další chvíli se můžete cítit fyzicky nemocní. Všechna proroctví vám říkají že konec Kali Yugy (v Křesťanství tzv. konec časů) nebude snadný. Vy se nyní v tomto čase nacházíte. Když se rozhlédnete po světě uvidíte, že lidé všude procházejí četnými problémy a těmto časům změny nikdo neunikne.
Mnohým se zdá, že se historie opakuje. Na této planetě byly vždy problémy. Byli zde vždy ti, kteří měli hlad; ti, kteří byli duševně nemocní; ti, kteří měli fyzické problémy atd. Nicméně dokonce i ti, kteří spí, zažívají v těchto dobách změn neklid, protože tato doba změn je jiná než jakákoliv předchozí doba zaznamenána v historii. A tak to je!
Musíte projít těmito změnami jako batole, které mnohokrát spadne, pláče a vstane. Tento cyklus se opakuje, dokud se dítě nenaučí rovnováze. Buďte odvážní a dovolte tomuto procesu energetické změny, aby se uskutečnil bez odporu. Existuje rčení: „Čemu se bráníte, to přetrvává“. V tom je pravda. Uvolněte se a vězte, že skrze tyto časy změn projdete.
Tak je to posvěcené Tím Bezforemným!“

https://virtual-babaji-vishwananda.blogspot.com/

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

MAHÁVATÁR BABAJI - SRNEC KTERÝ BUDE V PŘÍŠTÍM ŽIVOTĚ ČLOVĚKEM - 10. 8. 2014

„Zmrzlý led Gangy ve vysokých Himalájích se rozlomil na malé ostré kousíčky, když na jaře započalo tání. Orchidej vykoukla skrze kupu sněhu nahromaděnou kolem stromu, který stojí za mými žáky: ti sedí kolem posvátného ohně a recitují mystické Védské zpěvy. Takto konáme, když posíláme vibrace kolem celého světa, podobně jako ladička vytvářející zvuk, aby naladila piáno nebo kytaru. Tak je tedy dáno, že tito žáci prokazují službu mně, planetě a lidstvu tímto způsobem a mnoha dalšími způsoby.
Ti z vás, kteří jste moji žáci na Zemi a ti z vás, kteří mě v tomto čase poznáváte, někdy můžete cítit tyto vibrace Sanskrtských veršů, jak je posílám vašim směrem. Můžete se najednou cítit úžasně bez jakéhokoliv pozemského důvodu a to může být právě chvíle, kdy moji žáci společně s mým hlasem, který používám jako ladičku, se propojují s vaší frekvencí. Mnoho z vás slyší tento zvuk a mnoho z vás ho cítí jako náhlý pocit štěstí bez jakékoliv materiální příčiny. Naslouchejte, moji drazí žáci, a pokud si to budete silně přát, uslyšíte.
Nedávno byla taková posvátná frekvence vytvořena a já ji poslal jednomu žáku v Americe. Žák uslyšel tento zvuk a věděl, že jsem ho zavolal, aby mi sloužil tím, že ponese tuto vibraci uvnitř svého srdce, aby ji vypustil mezi jistou skupinou lidí, kteří si vyslechnou Satsang, který tento žák bude dávat v blízké budoucnosti v Evropě. Stejně tak zvířata budou mít prospěch z této vibrace. Přeji si informovat některé z vás, že toto je jeden ze způsobů, kterým s vámi pracuji na vaší denní duchovní cestě společně s tím, že cvičíte Atma Kriyu a tedy když najednou pocítíte nádhernou harmonii jako když ona ladička vytvoří dokonalý tón.
Nedávno při soumraku vyběhl z lesa srnec přímo před třemi auty, která jela za sebou po silnici. Dva cestující v jednom z těchto aut zahlédli něco, co se zdálo být jako náhlý záblesk červeno-hnědé a malý srnec skočil před auto, které ho srazilo. Auto zastavilo a lidé z něj vyběhli ven a spatřili srnce jak leží v malém příkopu v trávě vedle silnice. Můj žák, který nedávno slyšel zvuk mé „ladičky“ a který měl vzít do Evropy, přišel k srnci jako první a nahmatal tep zvířete skrze prsty své pravé ruky, skrze kterou potom odeslala tento zvuk do srdce a jeho krevního řečiště. Toto byl jeden z důvodů, proč jsem jí v minulých dnech poslal tuto frekvenci. My posíláme tuto vibraci s láskou a oddaností lidstvu, aby postupovalo na své duchovní cestě.
Můj vysoce vyvinutý žák, jehož auto jelo před autem, které srazilo srnce, zastavil a objevil se na scéně. Po další zhruba dvě hodiny se tito dva žáci stali jedním. V jejich touze pomoci srnci jakýmkoliv způsobem, který si Božství zvolí. Oba z nich se propojili s mou vibrací a dalšími Vyššími Bytostmi a my jsme přišly na jejich zavolání. Srnec dvakrát přestal dýchat, ale žák mužského pohlaví obnovil srncův srdeční tep, když s ním energeticky pracoval. Držel hlavu srnce svou pravou rukou a srnec ležel v trávě na levém boku. Svou levou rukou držel oči srnce, které mu zavřel. Někdy byl z nitra veden, aby pohladil hlavu, krk nebo tělo zraněného srnce. Bylo nádherné být svědkem takové něhy, lásky, soucitu a pokory v tomto muži.
Po dvou hodinách, kdy se srnec zdál být stabilizován na jisté úrovni života se stíženým dýcháním, muž na chvíli odešel. Mezitím, co můj druhý žák zůstal u srnce a kontroloval srdeční puls a hladil jej ve snaze, aby ho uklidnil. Srnec zvedl svou hlavu, otevřel oči a podíval se kam žák mužského pohlaví odcházel. Ten se ale brzy vrátil a bylo vidět, že srnec pocítil úlevu, když byl žák zase zpět u něj a držel jeho hlavu a krk.
Někdo z auta, které se střetlo se srncem, zavolal příteli, který měl známé ve vesnici blízko místa, kde srnec ležel a kde bojoval o svůj život s pomocí dvou milujících a soucitných lidí, kteří jsou moji žáci a s Celestínskými Bytostmi, které přišly, když byly zavolány.
Muž a žena, kteří přišli pro srnce, si ho vzali domů a postarali se o něj jak nejlépe dovedli a v následujících dnech oznámili, že srnec dalšího dne zmizel. Člověk se tak může domnívat, že se zotavil a utekl do lesů, ze kterých přišel. Já vám však říkám, že tento srnec byla vyvinutá duše uvnitř těla srnce a díky vibraci, kterou mu jeden z mých žáků poslal do srdce a díky energii, kterou mu dal žák druhý. Oba s láskou a soucite dostali frekvenci, která přivede srnce v jeho příštím životě do těla lidské bytosti. Slzy mého žáka v ženském těle pomazaly srnce podobně jako žena, která umyla nohy Krista a usušila je svými dlouhými vlasy.
Buďte vždy ostražití při zvuku a pocitu mé vibrace, kterou vám posílám z Indie z Himalájí do vašeho cyklu života.“
MAHÁVATÁR BABAJI
ŠAMPION CELÉHO LIDSTVA A VŠEHO ŽIVOTA NA ZEMI

https://virtual-babaji-vishwananda.blogspot.com/

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

BABAJI - GURUPÚRNIMÁ 2014

„Drazí Přátelé a Duchovní Rodino,  posílám Vám všem a každému své pozdravy,
dnes si přeji Vám říci, že Vás nezměrně, z celého srdce miluji. Zůstávám po Vašem boku během Vašich inkarnací až do doby, kdy čas dospěje do Zlatého věku Lásky a Míru. Vedu Vás k tomu, abyste se celý svůj život zaměřovali na věčné vědomí, kterým Vás Pán obdařil v momentě, kdy Vám vdechl život při Vaší první inkarnaci na Zemi.

Pán má svůj plán, který zahrnuje celou Vaši evoluci během inkarnace v tomto materiálním světě. Praktikujte sadhanu každý den a nezapomínejte zpívat jméno Boha, se kterým souzníte, protože oni jsou jedním a vše je jednou energií - Bohem samotným.

Pávi v ášramu Shree Peetha Nilaya jsou požehnáni darem od samého Boha a kdykoliv je spatříte, vězte, že se stali Božskými pobytem v Jeho přítomnosti.

Meditujte na ně, když se mezi Vámi budou procházet po zahradách Šrí Svámího Vishwanandy, lóky ášramu Shree Peetha Nilaya – jeho základnou, kterou si zvolil pro své poslání na Zemi.

Brzy se zde bude slavit Gurupúrnimá. Prosím, vězte, že Bohové budou v blízkosti Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy a Vás všech, kteří budou přítomni. Jste požehnáni Tím, který byl poslán z nejvyšších dimenzí nebeských světů, aby se stal Vaším Průvodcem, Mistrem a Satguruem v těchto nelehkých dobách na planetě Zemi. Nezapomeňte být vděčnými, milujícími a naslouchejte srdcem tomu, co Vám odhaluje. Vaše pouť na duchovní cestě je značně usnadněna Jeho přítomností, Jeho slovy plnými Lásky a vedení a jeho všeobjímající Láskou a ochotou udělat cokoliv, co je v Jeho obrovské moci, aby Vám pomohl postoupit na duchovní cestě.

Ámen a Óm“

Mahávatár Babaji, tohoto dne Vašeho možného vykoupení,

Gurupúrnimá 2014

https://virtual-babaji-vishwananda.blogspot.com/

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

ZJEVENÍ SHIRDI BÁBY - 3. 6. 2014

Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda

Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda:

Náš Satguru Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda mluví často o Shirdi Bábovi během svých Satsangů. Gurudév často navštěvuje Samádhí v ášramu Shirdi Báby na svých návštěvách v Indii. V roce 2008 jsem já (Svámini Vishwalakshmianandama) byla s Gurudévou v ášramu Shirdi Báby a byli jsme požehnaní tím, že jsme se mohli dotknout kusů oblečení Shirdi Báby, jeho sandálů a hole či dandy, kterou nosil když byl v těle. Potom Svámí krásně promluvil pod významným, požehnaným stromem Shirdi Báby.

Zjevení Shirdi Báby na Meditačním Víkendu s Raghudasem v Čechách

Drazí duchovní přátelé a hledači Pravdy v Božské lásce a čisté upřímnosti. Se vší úctou a pokorou k Vám nyní promlouvám a chtěl bych se Vám zmínit o manifestaci drahého Mistra Shirdi Báby, který přišel mezi nás a manifestoval se na meditačním víkendu, který jsem pořádal s lidmi v nejvyšších českých horách. Zpívali jsme píseň, ve které zazněla božská jména, a v této krásné atmosféře a lásce, která se dotkla našich srdcí v těchto momentech, se manifestoval za okny sálu Shirdi Bába. On přišel mezi nás s úžasnou radostí a láskou, která z něho vyzařovala. Byl jako malé dítě tančící ve světle lásky, která námi všemi procházela při zpívání božských jmen. Jeho krásné černé oči hleděli na nás a on tančil v různých jogických ásanách. Milovaný Shirdi Bábo, děkujeme Ti za všechno, co jsi udělal pro lidstvo ve své minulé inkarnaci v Indii a děkujeme Ti za to, že ses manifestoval a dal jsi nám svůj Daršan, za který Ti nesmírně děkujeme. Nemáme slov.

Víte, drazí milovaní, v této mé inkarnaci jsem se setkal se Shirdi Bábou a byl jsem si Ho vědom poprvé v Indii před zhruba 15 lety. K Shirdi Bábovi mě přivedl můj první Guru, Sri Satya Sai Baba. Tenkrát jsem Shirdi Bábovi nevěnoval tolik pozornosti, ale ukazoval se mi v různých obrazech a příbězích, které jsem o něm slýchával. Jednoho požehnaného dne, kdy jsem se setkal s mým Sat Guruem Paramahamsou Šrí Svámím Vishwanandou, jsem se setkal se Shirdi Babou ve Svámidžího pokoji. Tento pokoj je naplněn neuvěřitelnou láskou a božskou energií. V tomto pokoji se materializuje vibhúti v neuvěřitelném množství na, řekl bych, stovkách obrazů. Můj milovaný Sat Guru mne zavedl do tohoto pokoje a já jsem užasl, když jsem toto vše viděl a cítil. Posadil mne a nechal meditovat na tomto místě. Později pro mě přišel a řekl mi, že vše, co jsem si přál na tomto místě, se stane. Poté se porozhlédl v pokoji a věnoval mi obraz, na kterém se manifestuje vibhúti. Na tomto obrazu je zobrazena socha milovaného Mistra Shirdi Báby. Na Jeho korunní čakře se také manifestuje velmi vzácné oranžové vibhúti. Ve chvíli, kdy mi můj milovaný Svámidží podával obraz, jsem se zamyslel, proč mi Svámidží dává tento obraz Shirdi Báby. Nyní už vím, že jsme se Shirdi Bábou velcí přátelé z minulosti.

Jednou jsem se zeptal svého milovaného Sat Gurua Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy, proč všude kolem Něho vidím obrazy Shirdi Báby, a On mi řekl, že Shirdi Bába je Jeho velký přítel z minulosti. Víte, pokud bych měl o Shirdi Bábovi promluvit ze svého srdce o jeho minulé inkarnaci, kdy se manifestoval a přišel pomáhat na Zemi jako Shirdi Bába, tak cítím jeho obrovskou pokoru, skromnost a břímě, které na sebe vzal při této misi. Seděl celé dny, týdny, měsíce a roky u svatého Ohně, když byl na planetě Zemi, a spaloval tak negativní karmu Země a lidstva, aby svou obětí a láskou umožnil příchod dalším Velkým, kteří přišli po něm pomáhat. On jim svou přítomností, prací a misí usnadnil jejich příchod. Ve svém srdci vnímám aspekty Shirdi Bábi jako je láska, sila, pokora, skromnost a sebeobětování se.

Víte, v této době je tak velmi důležité zpívat božské jméno a volat Božství mezi nás. V této době by lidé měli dát najevo, jak moc ve skutečnosti, pokud to tak upřímně cítí, po Božství touží. Mahávatár Babají, Jeho sestra Mataji, Universální Božská Matka celého lidstva, Shirdi Baba, tito všichni a mnohé další božské inkarnace by se měli stát naší skutečnou duchovní rodinou. Měli by se stát našimi přáteli, našimi bratry, našimi skutečnými průvodci na naší sádhaně. Je tak snadné je v dnešní době přivolat, udělejte to. Až se tak stane, tak Vás to všechny změní a transformuje. Božská láska Vás nikdy nepovede k ničemu, co by Vám mohlo ublížit.

Moji milovaní, chtěl bych Vám tímto sdělit, že je Božství pro nás všechny v tento čas tak blízko a může přicházet za Vámi v jakýchkoliv formách tak, jak k nám přichází nyní v České Republice. Volejte Božství, volejte Boha tak, jak je blízký Vašemu srdci a On k Vám přijde v různých formách.

S pokorou a láskou k Tobě a Vám všem, kteří čtete tyto řádky.

Svámí Vishwabaladharananda,

žák svého Satgurua Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy, Mahávatára Babajího a Matají, Sestry Mahávatára Babajiho

Rekapitulace Meditačního Víkendu s Raghudasem, poté bude následovat poselství Shirdi Báby k Vám

Raghudas napsal a vyprávěl příběh, který se stal na Jeho Meditačním Víkendu - 23. - 25. 5. 2014 v nejvyšších horách v České Republice. Dojemný příběh o Matají, která byla přítomna na Meditačním Víkendu s Raghudasem a přítomnost všech lidí, kteří si jí byli vědomi, přinesl radost do mého srdce, protože Matají ve svém aspektu Mahálakšmí je můj Ištadév. Matají poslala svého Vahaha, slavíka, a celá skupina tak mohla slyšet dva slavíky zpívající venku za otevřenými okny. Toto přineslo slzy Bhakti lásky a vděčnosti, že tato skupina oddaných lidí mohla mít tuto nádhernou zkušenost.

Přečtěte si Raghudasův příběh

ZÁŽITEK S MATAJÍ Z VRCHOLKŮ ČESKÝCH HOR - 27.5.2014

o této události.

 

Raghudas vyprávěl příběh indického jogína provádějícího několik úžasných věcí, jako jsou jogické ásany, atd. I přesto, že věděl, kdo tento indický jogín byl, zeptal se mě, jestli vím, kdo to byl. A jak jsem četla tuto otázku, okamžitě jsem věděla, že tento jogín byl Shirdi Bába. Viděla jsem Ho jasně a slyšela jsem Mahávátara Babajího, jak mi říká: „Tato obrovská bytost, která se objevila na Raghudasově Meditačním Víkendu nebyl nikdo jiný než uctívaný indický Mistr Shirdi Bába.“ Požádala jsem Mahávatára, aby mi dal fyzické znamení, že jsem Ho slyšela správně. Okamžitě jsem cítila šaktí (Shakti) (tentokrát šaktí Matají), jak klouže po celém povrchu kůže mého těla. Po celý můj život bylo toto mé potvrzení Pravdy.

SHIRDI BÁBA K VÁM PROMLOUVÁ, PŘENESENO SVÁMINÍ VISHWALAKSHMIANANDAMA - 29. 5. 2014

Od úsvitu časů Láska vládla této planetě. Od doby dokonalosti první generace lidstva přinesla evoluce mnoho změn v člověku a jeho životním prostředí. Nyní se v jakékoliv větší míře většina lidí nedokáže naladit na dimenze Pána. Božství posílá tyto Velké jako jsou Mahávátar Babaji, Matají a Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda, aby Vám připomněli, kým skutečně jste - Božská část Jednoho Boha. Vy existujete v tomto dni a čase končícího věku Kali, který se vlévá do věku Sathya, věku Pravdy. Je vaše povinnost, těch z vás, kteří jste probuzení a kteří se probouzíte, abyste se odpoutali od tohoto fyzického, materiálního světa. Ve skutečnosti se více a více lidí na celé této planetě probouzí. Pomozte jim!

Když jsem se objevil na Meditačním Víkendu Mistra Raghudase, udělal jsem to z Lásky k němu a k Sváminí Vishwalakshmianandama, která byla na tomto víkendu přítomna ve svém Světelném Těle. Mistr Raghudas, Sváminí a Já jsme staří známí z dávných věků. A já jsem přišel v lásce a míru k vám všem, abych každému z vás připomněl vaše Pravé Já. Raghudas řekl, že mě vidělo 15 lidí z 50 přítomných. Já vám říkám, že na jisté úrovni, každý z vás obdržel mé požehnání, Lásku a můj slib, že vám budu připomínat,kým ve skutečnosti jste ve své esenci, tedy vaše pravé Já. My, kteří jsme ovládli proces transcedence dimenze Země do dimenze Božství, budeme s vámi až do té doby, dokud už nebude existovat čas a vy budete žít ve Vždy Přítomném Okamžiku. Tajemství toho nás poznat a vnímat je uloženo v odevzdání se Božství - odevzdání všeho. Potom vy již více nejste. Jediné, co je, je Jednota! A přesto vaše individuální vědomí existuje uvnitř této Jednoty na věky.

Aby člověk dosáhl Světla, musí chtít zanechat celou svou karmu u nohou Gurua a odevzdat vše Božství. Představte si úzký temný tunel, asi tak široký, abyste se jím mohli plazit. Dveře se otevřou, vy si kleknete na všechny čtyři a začnete se plazit skrze tento tunel. Dveře se za vámi zavřou a vy se ocitnete sami v malém prostoru, kde nevnímáte konec tohoto tunelu ani žádné světlo. Musíte být natolik stateční, abyste pokračovali kupředu v této temnotě vědíc, že na konci tohoto tunelu je světlo. Odevzdání všeho Guruovi a Božství může být podobný zážitek. Mnoho lidí začne proces procházení tunelu temnoty a začnou být tak vystrašení, že se otočí a jdou tunelem zpět a projdou stejnými dveřmi, kterými započali svou cestu ke Světlu. Toto je metafora pro začátek vědomé duchovní cesty a následné navrácení zpět do Máji a fyzického, materiálního světa. Pamatujte si, že abyste rozptýlili tmu, člověk do ní musí přinést Světlo. Neboť světlo a tma jsou Jedno.

Nabízím vám adié s Láskou a požehnáním,

Shirdi Bába

https://virtual-babaji-vishwananda.blogspot.com/

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

ZÁŽITEK S MATAJÍ Z VRCHOLKŮ ČESKÝCH HOR - 27. 5. 2014

Drazí duchovní přátelé a hledači Pravdy. Na hřebenech českých nejvyšších hor se o víkendu 23. – 25. 5. 2014 sešli lidé milující Boha, aby společně meditovali a prožívali nádherné chvíle duchovního sdílení. Na tomto krásném místě jsme v neděli zpívali božská jména a v hloubi našich duší jsme toužili po Universální Božské Matce celého lidstva - Matají, Sestře Mahávatára Babajiho, a proto jsme Ji upřímně z celého srdce volali a zpívali Její jméno v krásné písni. Na samém začátku zpívání krásného božského jména naší milované Božské Matky, se dotklo našich srdcích překrásné Světlo Lásky a začali nám téci po tváři slzy bhakti za pokornou vděčnost tohoto krásného duchovního zážitku. Cítili jsme Matají i Mahávatára Babajiho, kteří byli přítomni v sále, ve kterém jsme všichni zpívali.

Při tomto krásném zpívání jsme také tančili a vůbec se nám nechtělo přestat a vystoupit z této láskyplné energie. Najednou se za okny našeho sálu objevil muž, který se na nás skrze okno díval a chvíli naslouchal našemu zpěvu. Tento můž, který na první pohled vypadal jako Ind, měl krásný, mladý, vznešený obličej s velkýma černýma očima, nádherný a přesně do špičky střižený plnovous a na hlavě měl indický turban. Chvíli poté co naslouchal jak zpíváme boží jméno Matají, začal za okny tancovat mystický indický tanec do rytmu naší písně, prováděl jógické cviky, stoj na rukách, chvíli se opíral zády o stěnu budovy, chvíli zmizel pod okny a po několika minutách se otočil, a jak záhadně přišel, tak také odešel. Kdo byl ten záhadný muž, který svým vzezřením přípomínal pohádkového jogína z Indie a který se tak náhle objevil za okny horské chaty uprostřed lesa v nejvyšších českých horách.....?

Po skončení zpěvu jsme utichli a otevřeli okna. Opět jsme slyšeli zpěv slavíka, avšak nyní slavíky dva. Tím se jen prohloubily naše slzy bhakti, a my jsme cítili příchod Matají a Mahávatára Babajího. Poté jsme si přečetli „čirou náhodou" poselství od Mataji ze stránek Svámini Vishwalakshmianandama, kde se Matají zmiňuje právě o dvou slavících a jejich významu (toto posleství si můžete také přečíst přímo zde, přeložené do českého jazyka).

Učme se všichni volat Božskou Matku Matají a  Mahávatára Babajiho, neboť jsou nám blíže, než vůbec tušíme.

Naši milovaní, Universální Božská Matko Matají a Mahávatáre Babaji, děkujeme Vám za vše co pro nás děláte.

S velkou pokorou, vděčností a láskou,

Raghudas

Svámini Vishwalakshmianandama: Raghudas se mnou nebyl v kontaktu, a přesto jeho skupina slyšela a četla o dvou slavících, o kterých mi Mataji předala zprávu a které Raghudasova skupina právě fyzicky slyšela. Skutečně, Matají a Mahávatár Babaji s námi společně pracují....s Raghudasem a Sváminí Vishwalakshmianandama v tomto čase. Od doby, kdy v dubnu 2014 Matají předala první poselství Sváminí, oba obdrželi od Matají zprávy a zažívali s ní zkušenosti. První poselství oznamovalo, že Mataji skrze Sváminí Vishwalakshmianandama začíná (a nyní také Raghudas) vystupovat z pozadí Jejího bratra, Mahávatára Babajího (a společně s námi budou pracovat). Matají nyní přenáší poselství a zážitky jak Sváminí Vishwalakshmianandama, tak Raghudasovi.

Poznámka: Můj milovaný Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda mi řekl, že Raghudasovo jméno, kterým ho Gurudev požehnal, znamená oddaný Rámy – „Raghu“ je příjmení Rámy a  „das“ znamená oddaný. 

https://virtual-babaji-vishwananda.blogspot.com/

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

ZÁŽITEK S MATAJÍ BĚHEM MEDITAČNÍHO VÍKENDU S RAGHUDASEM - 2. 5. 2014

O nádherném víkendu při duchovním setkání v českých horách se setkalo více než 60 lidí. Pravidelně se setkáváme abychom meditovali a zpívali Boží Jména. V neděli jsme zpívali badžany, v jednom z nich se zpívá mnoho božích jmen. Do mého srdce vstoupilo, že budeme zpívat boží jméno MATAJÍ, protože po Ní naše srdce začala toužit. Jak jsme opakovali Její jméno, najednou jsme byli všichni zaliti obrovskou láskou a mírem, který intenzivně vstoupil do našich srdcí. Skoro všem z nás tekly v tu chvíli po tvářích slzy blaženosti. Po tomto badžanu jsme vstoupili do krásného ticha, plného lásky, a z otevřeného okna jsme slyšeli krásný, intenzivní zpěv slavíka, nebylo slyšet nic jiného než tento překrásný zpěv. Pravesh, jeden z přítomných zvolal: „Matají, Matají je tady,“, ano, všichni jsme to cítili velmi intenzivně a potom jsme si opět přečetli poselství od Matají, Její první poselství, které dala lidstvu skrze Swaminí Vishwalakshmianandama, kde říká následující:
 

„Přicházím nyní k mnohým z vás,
protože jste mě k sobě volali.
Přicházím vám sdělit,
Že jak se dostáváte k mému bratru, Mahávatárovi Babajimu
Z hlouby vašeho srdce,
Stejně se můžete nyní dostat i ke mě,
Protože je to Boží vůle aby se tak stalo.

Zapamatujte si: když mě upřímně zavoláte třikrát,
Tím že zavoláte mé jméno, budu s vámi.
Přijdu k Vám jako slavík který krásně zpívá v noci,
Aniž bych zůsobila velké rozrušení
Nebo neospravedlnitelné upozornění.

Přeji vám všem lásku, mír a realizaci Boha.
Mataji, sestra Mahávatára Babajiho“


Děkujeme Ti, milovaná Mataji, za tuto překrásnou zkušenost.
S láskou,
Raghudas,
Žák svého Satgurua Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy, Mahávatára Babajiho a Mataji, Sestry Mahávatára Babajiho – Matky celého lidstva – Universální Božské Matky

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

RAGHUDAS PROMLOUVÁ O UNIVERSÁLNÍ BOŽSKÉ MATCE MATAJÍ - SESTŘE MAHÁVATÁRA BABAJIHO - MATCE CELÉHO LIDSTVA - 26. 4. 2014

Jednoho nedávného dne přišla milovaná Universální Božská Matka Matají ke svému bratru Mahávatáru Babajim a usedla vedle něj v jeho jeskyni ve vysokých Himalájích. To znamenalo počátek velkého působení Matají jako Světového Učitele, a že oddaní a žáci Matají by měli otevřít svá srdce a volat Jí k sobě a uvědomit si Její velkou přítomnost, Její obrovskou Božskou lásku, kterou zahrne Své děti a celou planetu Zemi.

Cítím, že je to obrovská událost, kterou bychom si měli uvědomit. Měli bychom si uvědomit, že Nárájana není jenom muž, ale je také žena. Měli bychom si uvědomit, že Nárájana není ani muž a ani žena. Nárájana je beztvaré Božství, v kterém je zahrnuto vše. Mataji vystupuje na veřejnost z této velikosti, ryzosti, svatosti a čistoty v ženském těle jako Universální Božská Matka, která je připravena láskyplně pomáhat lidstvu stejně, jako náš milovaný Mahávatár Babaji. Uvědomte si prosím, že nyní sedí vedle sebe Mahávatár Babaji jako Universální Božský Otec a Mataji jako Universální Božská Matka.

Milovaní přátelé a duchovní hledači pravdy, je to jako kdyby sám Nárájana sestoupil v plné síle v mužském i ženském a je připraven dále pomáhat lidstvu. Byl bych velmi rád, abychom si uvědomili tuto velkou událost, která pro Zemi znamená mnoho.

Může nastat konec nebo posun z ostrých pravoúhlých stran, pravoúhlých ulic, politiky mužské a jen mužské energie. Přichází čas, kdy by žena měla být rovna muži, kdy žena a její energie lásky by měla vstupovat do popředí právě nyní, v tento čas. S ní by mohly přicházet i oblé tvary. Čas mužské energie nebyl tak láskyplný a proto je nutná, dle Božského načasování, změna. Změna k uvědomění si, že žena a její energie by měla přicházet na scénu života a neměla by být žádným způsobem utlačována a omezována, jak tomu někdy doposud bylo. Volejme Božskou Matku, modleme se za Její větší a větší působení na naší planetě Zemi, ale i v celém Stvoření. Pokud my, jako její děti, po ní budeme upřímně toužit a volat ji, pak Ona přijde ve své kráse a velikosti a my všichni na planetě Zemi to ihned pocítíme. Přijměme do svého srdce Universální Božskou Matku Mataji stejně jako jejího bratra Mahávatára Babajiho. Oni oba jsou velkými a věčnými učiteli lidstva.

S pokorou a láskou,

Raghudas 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

ZKUŠENOSTI ŽÁKA PARAMAHAMSY ŠRÍ  Svámího VISHWANANDY S MAHÁVATÁREM BABAJIM A MATAJI - SESTROU MAHÁVATÁRA - 14. 4. 2014

Drazí milovaní duchovní přátelé, drazí milovaní hledači pravdy,

Mahávatár Babaji a Jeho sestra Mataji, Universální Božská Matka, Matka celého lidstva mě vyzvali prostřednictvím Sváminí VishwaLakshmiAnandama, abych s Vámi sdílel své zkušenosti a setkání s Mataji, Sestrou Mahávátara Babajiho. Skrze Sváminí VishwaLakshmiAnandama jsem obdržel od Mahávatára Babajiho a Jeho Sestry Mataji tuto výzvu:

„Mahávatár Babji řekl že pokud se ty, Raghudasi, budeš cítit veden k tomu vyprávět příběhy o tvých setkáních a spojeních s Mahávatárem Babajim a Matají, které bychom mohli publikovat na VBV Blogu, bude to dobrá věc. To pouze tehdy, pokud budeš cítit že jsi k tomu veden Mataji nebo že tě k tomu vede tvé nitro a ty si zvolíš nabídnout toto světu. Mohlo by to pomoci ostatním, aby si byli více vědomi Matají která sama sebe pomalu odhaluje lidstvu v tomto čase.“

Zpráva Raghudase s Matají a Babajim: Jmenuji se Raghudas a s největší pokorou a láskou ve svém srdci bych se s Vámi chtěl podělit o zkušenost, kterou mám s Universální Božskou Matkou a Matkou celého Lidstva, kterou lidé ve světě znají jako Matají – Sestra Mahávatára Babajiho.

Jsem žákem mého Milovaného Satgurua, Velkého Učitele, kterého jsem našel, když jsem poslechl volání svého srdce. Paramahamsa Šrí Svámi Vishwananda nás učí, jak probouzet božskou lásku v nás a jak otvírat svá duchovní srdce. Učí nás mnohým krásným duchovním technikám, do kterých je zahrnuta Atma Kryia Yoga, kterou předal s požehnáním Mahávatára Babajiho lidstvu. A učí nás také poznávat božské osobnosti – avatáry, božské inkarnace a svaté, kteří pracovali a mnoho vykonali v historii lidstva.

Učí nás také poznávat a nacházet v našich srdcích současné Božské Inkarnace -  Avatáry, a tak jsem poznal Velkého Učitele lidstva, Mahávatára Babajiho, který mi intenzivně pomáhá na mé sádhaně a i v těch nejtěžších chvílích mého života. Poprvé jsem si uvědomil Mahávatára Babajiho asi před 6 lety, když jsem byl se svým Satguruem Paramahamsou Šrí Svámím Vishwanandou v jeho rodné vlasti na Mauriciu. Tam v Jeho ášramu jsem poprvé spatřil sochu Mahávatára Babajiho. Zeptal jsem se: „Svámidží, kdo je to?“. Svámidži nezaujatě odpověděl: „To je Mahávatár Babaji.“ A od tohoto okamžiku jsem cítil ve svém srdci, že Ho musím poznat, že Ho musím cítit a usilovat o spojení s Ním. Cítil jsem, že patří do mého srdce a je jeho součástí stejně tak, jako já jsem Jeho součástí.

Drazí milovaní, čas plynul. Jednoho slunečného dne, už si přesně nepamatuji, ve kterém to bylo roce - určitě to není důležité - jsem zahlédl krásný obrázek přenádherné dívky, která vyzařovala klid, mír, lásku, moudrost vševědění, ale i sílu stvoření. Okamžitě jsem se zeptal svého Satguru: „Svámidží, kdo je ta nádherná bytost, ta dívka na tomto obrázku“?A Svábidží odpověděl : „To je Matají – Sestra Mahávatára Babajiho“. Zeptal jsem se Svámidžího: „Kde je teď? Kde je?“. Svámidží odpověděl: „Je ve velké jeskyni v Himaláji, která je zavalena velkým kamenem, a tato jeskyně není přístupná. Matají sedí v této jeskyni, v hlubokém samadhi.“ Pocity v mém srdci v tu chvíli byly velmi smíšené.

Na jednu stranu jsem cítil obrovskou extázi radosti, že Mahávatár Babaji má sestru, která vyzařuje Božskost stejnou jako Mahávatár Babaji, jen energii ženskou. To mi dávalo obrovskou radost a nadšení.

Volejte ji a Ona přijde ve své kráse a velikosti k nám všem na planetě Zemi a my Ji ihned ucítíme. Přijměme do svého srdce Universální Božskou Matku Matají stejně jako jejího bratra Mahávatára Babajiho. Oni oba jsou velkými a věčnými učiteli lidstva.

S pokorou a láskou,

Raghudas - žák Jeho Satgurua Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy, Mahávatára Babajiho a Matají, Sestry Mahávatára Babajiho – Matky Celého Lidstva – Universální Božské Matky

https://virtual-babaji-vishwananda.blogspot.com/

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

MAHÁVATÁR VYSVĚTLUJE SYMBOLIKU V TOMTO OBRAZE S MATAJÍ - 1. 4. 2014

Pozadí této malby se nachází v Himalájském lese v Indii se svěžími zelenými listy a stromy. Jsou tam malé plochy sněhu, který ještě neroztál jako v období pozdního jara. Kolem mě rostou Himalájské orchideje, které rostou dokonce skrze sníh a které mám velmi rád. Sedím v padma asaně zády k vysokému stromu. Mataji sedí vedle mě po mé pravici s očima zavřenýma hluboko v Samadhi. Má na sobě tmavě červené sárí a zlaté choli (neboli halenku). Na jejím sárí jsou rozptýlené malé zlaté lístky Tulsi (posvátné bazalky). Její ruce drží mudru srdce. V jejích vlasech, za jejím levým uchem, je jedna z bílých orchidejí jako jedna z těch, které jsou na Zemi.

Já mám oči otevřené a trochu se usmívám. Není to tak, že bych se nikdy nesmál. Pozemské obrázky mě vyobrazují přísného a vážného. Takový jsem, když je to vhodné. Dívám se na malou kobru, která má svou kapuci roztaženou a naklání svou hlavu ke mně. Můj úsměv je potvrzení, přijetí a potěšení z oddanosti této malé kobry. Tato kobra také představuje mé oddané na Zemi.

Posvátná řeka Ganga protéká podél jedné strany malby jen v malé míře. Má pravá ruka je natažena směrem ke kobře a nabízí jí dar uvnitř zlaté krabičky. Tato malá kobra představuje probuzení kundalini v lidstvu. Dar, který nabízím, je má láska, přátelství a dostupnost lidstvu dosáhnout Božství, pokud otevře své srdce lásce. Uvnitř tato dárková krabička také nabízí vyživující aspekt Nárájany. Když člověk bude meditovat na tuto malbu a spojí se ve svém srdci s darem uvnitř této krabičky, stane se z toho potom dar, z něhož může vzejít mnoho manifestací pro lidstvo.

Mé požehnání všem,

Mahávatár Babaji

https://virtual-babaji-vishwananda.blogspot.com/

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

MAHÁVATÁR BABAJI DNES - 29. 3. 2014

Svitky papíru nahromaděné ve starých klášterech dnes vypráví příběh lidstva od jeho počátku. Jasně ukazují, jak lidstvo zdegenerovalo z prvotní dokonalosti Božského plánu. Rovněž líčí to, jak člověk a příroda vytvořili evoluci druhů a popisují dokonalost genetického kódu lidstva, který mu byl dán na samém počátku všeho. 

V současnosti se na planetě rodí děti s DNA odlišnou od té, která se vyskytovala v minulých stoletích. Tyto děti mají duchovní dary, které jim poslouží při vedení ostatních, kterým pomohou zaujmout jejich místo ve všech oblastech života. Vše se navrátí zpět k dokonalosti Božského plánu s člověkem. A stane se toho ještě mnohem víc pro to, aby mohla být znovu zakoušena blaženos. Ananda ducha bude chránit člověka vyvíjejícího se a směřujícího ke splynutí s radostí z nepřetržitého prožitku Božství, jak tomu bylo na počátku.

Tak se staň!

Mahávatár Babaji

https://virtual-babaji-vishwananda.blogspot.com/

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

Mahávatár Babaji dnes – „Zkušenost s Mahávatárem Babajim a Jeho sestrou Mataji“ - 12. 3. 2014

Swáminí Lakshmi říká: „Jako vždy jsem i toto ráno meditovala s Mahávatárem, přičemž došlo k následující zkušenosti. Před tím, než jsme začali meditovat, Mahávatár mi podal stonek s borůvkami a řekl: „Jez…, borůvky jsou prospěšné pro tělo a mozek člověka.“ Snědla jsem tedy ty nejsladší borůvky, jaké jsem kdy ochutnala a v tom Mahávatár zavřel své oči a započal naší ranní meditaci.

Jak jsme tak já a Mahávatár seděli v meditaci, do jeskyně ladně vkročila Babajiho sestra Mataji. V tu chvíli se současně mé a Mahávatárovy oči otevřely a pohlédly jsme směrem k Mataji. Měla na sobě zlaté sári, lemované po stranách červenou barvou. Mataji na sobě neměla žádné šperky a její dlouhé černé vlasy se leskly ve světle ohně. Nádherná, étericky vypadající Mataji nás pozdravila, uklonila se a my jsme její pozdrav opětovali. Mataji se s námi posadila, a s úsměvem řekla: „Drahý Mistře a Žáku, zdravím vás ve jménu Beztvarého, jenž vede lidstvo skrze mnoho Velikých, kteří jsou posíláni na Zem od počátku času.

Přišla jsem dnes do vaší meditace na žádost Mahávatára Babajiho, mého Bratra. Tato meditace poskytne Mahávatárovi příležitost, aby odpověděl na otázku, kterou si mnoho lidí a obzvláště žen dnes na Zemi pokládá. Otázka zní: „Budou hrát ženy v nadcházejícím věku větší roli v duchovním a společenském vedení?“

Mahávatár promluvil: „Ve věku, který nyní přichází do bytí a který je vytvářen současně, zatímco tento přítomný věk pomalu mizí, se ženy stanou rovnými jak ve společenském tak v duchovním vedení. Nebudou stát stranou, tak jak se dělo v minulosti a většinou ještě i dnes. Muž a žena budou stát bok po boku v partnerství na vedoucích pozicích jak v duchovním tak společenském vedení.

Toto rozdělení, kde byl muž ve většině vedoucích rolí, polarizovalo společnost nevyrovnaným způsobem, což mělo ve světě za následek obrovskou újmu. Vedlo to k soutěži namísto spolupráce. A přesto to mělo svůj účel v tom, aby se člověk naučil, co polarizace vytváří. Jak řekl Mistr Kristus: „Budete mít války a zvěsti o válkách.

Jednota se bude realizovat v Novém Věku, který je na obzoru. Nyní do mužských i ženských srdcí do popředí přichází smýšlení a pocit, že spolupráce mezi mužem a ženou vytvoří svět míru a lásky skrze rovnost mezi vším a lásku ke všemu. Jakmile skončí cyklus soutěžení mezi lidmi, skončí přirozeně také války.

Ti Velcí, sesláni Bohem hráli své role podle stavu člověka v současné době. A stejně tak v budoucím věku ti, kteří přicházejí jako Duchovní Mistři, budou pomáhat člověku, aby dosáhl stavu rovnosti všech lidí. Mír zavládne v srdci každého člověka a Láska bude opět vládnout zemi, jako tomu bylo na počátku. Pamatujte si, že před úsvitem je největší tma, a když se dnes rozhlédnete kolem sebe, láska, mír a rovnost se zdají být velmi daleko. Buďte trpěliví a v míru, protože tento den se blíží, jelikož je to v tuto dobu Boží vůlí.“

Stejně jako když krásný barevný motýl letí ladně vzduchem, Matají pomalu a ladně odešla z jeskyně a před vchodem Ona a éterické světlo, které jí obklopovalo, zmizeli stejně náhle, jako se objevili.

Jsme navždy s Vámi. Žijte v míru a lásce,
Mahávatár Babaji

https://virtual-babaji-vishwananda.blogspot.com/

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

MAHÁVATÁR BABAJI- PROROCTVÍ NAPLNĚNA - 2. 3. 2014

Mahávatár Babajaji přinesl toto jednoduché proroctví:"... „Čtyři bytosti sedí ve společenství v jeskyni Mahávatára vysoko v zasněžených, studených Himalájích v Indii. Když se mezi těmito čtyřmi bytostmi manifestuje určitá frekvence rezonance, malý králíček se náhle objeví ve středu kruhu těchto čtyř. Mahávatár říká těm, kteří s ním sedí: „Tohoto králíčka posílám malému nemocnému chlapci v České republice na Zemi. Jeho matka ho uvidí v obchodu se zvířátky a aniž by věděla odkud vzniká touha, aby tak učinila, vezme tohoto králíčka chlapci domů. Za čas se chlapec vyléčí a jak matka tak chlapec ve spojení s námi čtyřmi, kteří zde dnes sedíme, postoupí duchovně kupředu ve prospěch lidstva. Když králíček poslouží svému účelu, zmizí. Bohové mají nekonečné způsoby, jak komunikovat s lidmi aby dosáhli Božství. Proto dávejte pozor na vše, co se děje ve vašem životě.“ Toto české proroctví bylo vyplněno.

Mahávatár Babaji

https://virtual-babaji-vishwananda.blogspot.com/

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

MAHÁVATÁR BABAJI DNES - 17. 1. 2014

V nejtemnější hodině vašeho života vězte, že pro ty, kteří znají Pána je záchranné lano vždy k dispozici. Dokud jste v těle, nezoufejte; pomoc přijde, aby vás podpořila, když se budete modlit a meditovat. Ztište mysl a její neustálé tlachání a nalezněte to klidné místo uprostřed bouře ve vašem těle, které je jako „oko hurikánu“.

Mahávatár Babaji

https://virtual-babaji-vishwananda.blogspot.com/

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

MAHÁVATÁR BABAJI- „V TEMNOTĚ - PAPRSKY SVĚTLA“ - 8. 1. 2014

V Mahávatárově jeskyni ve vysokých Himálajích v Indii sedí čtyři bytosti v časných ranních hodinách před svítáním. Dva z nich jsou bohové, Mahávatár Babaji a Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda Nárájana. Dva z nich jsou vtělené bytosti, které byly v rodině Rámy, když se Ráma jako Avatár inkarnoval do těl čtyř bratrů, Rámy, Lakshmana, Bharata a Shatrughna ... V Ramajáně je zaznamenán tento epický příběh o Rámovi.

Tyto čtyři bytosti sedí ve společenství v jeskyni Mahávatára vysoko v zasněžených, studených Himalájích v Indii. Když se mezi těmito čtyřmi bytostmi manifestuje určitá frekvence rezonance, malý králíček se náhle objeví ve středu kruhu těchto čtyř. Mahávatár říká těm kteří s ním sedí: „Tohoto králíčka posílám malému nemocnému chlapci v České republice na Zemi. Jeho matka ho uvidí v obchodu se zvířátky a aniž by věděla odkud vzniká touha, aby tak učinila, vezme tohoto králíčka chlapci domů. Za čas se chlapec vyléčí a jak matka tak chlapec ve spojení s námi čtyřmi, kteří zde dnes sedíme, postoupí duchovně kupředu ve prospěch lidstva. Když králíček poslouží svému účelu, zmizí. Bohové mají nekonečné způsoby, jak komunikovat s lidmi aby dosáhli Božství. Proto dávejte pozor na vše, co se děje ve vašem životě."

Stejně jako zmizení malého králíčka, podobně prsteny které manifestuje Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda Nárájana zmizí u některých z jeho oddaných. Jakmile poslouží svému účelu prsteny prostě zmizí. Lidé někdy truchlí pro jejich zmizení. Místo toho, buďte vděční za skutečný dar lekce z energie prstenu, který žil svůj vymezený čas na Zemi.

Dvě inkarnované bytosti které jsou dnes s námi, slouží jako pozitivní katody, skrze které můžeme poslílat energii určitým lidem na Zemi, se kterými se setkávají. Toto je smlouva duší, která byla ujednána ještě před tím, než se obě duše vtělili do současných těl. Když jsou tito dva spolu, energie se zvýší nebo zesílí, jako když je kabel od světla zapojen do elektrické zásuvky. Nastal čas, aby se toto projevilo a pomohlo ostatním.

Vy všichni kteří toto čtete, se můžete také stát nástrojem Bohů tím, že vše odevzdáte Božství. Jak Vás učí Paramahamsa Vishwananda: „Smyslem Vašeho zrození je dosáhnout Božství.“ Způsob, jak to udělat rychle, je vzdát vše a okamžitě. Nechť se tak stane i pro Vás.

Posíláme naši lásku a požehnání Vám všem,

Mahávatár Babaji