SVÁMÍ VISHWABALADHARANANDA

SWAMI VISHWABALADHARANANDASVÁMÍ VISHWABALADHARANANDA 21. 4. 2017

„Když je v člověku přítomna božská láska, pak je jí naplněn a zcela pohlcen. Potom již nezbývá prostor pro řevnivost, rozdělování, posuzování či jakékoli obavy."
Svámí Vishwabaladharananda

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

POSELSTVÍ SVÁMÍHO VISHWABALADHARANANDY 12. 2. 2017

„Lidé by měli otevřít svá srdce, protože pokud je v jejich jednání porovnávání, netolerance a nerespekt, pak je toto známka toho, že v srdci není přítomno Božství, neboť je zahaleno těmito negativními vlastnostmi. A pokud chceme být opravdu duchovními, pak bychom se neměli ukotvovat v této negaci. Pokud je v srdci přítomno Božství, pak je přítomna Láska pro VŠECHNY. A tato Láska potom neustále, přirozeně vyzařuje. Když se rozhodneme pro tuto Lásku, tak tento nekonečný, nejsilnější fenomén vše negativní rozpustí. Rozvíjejme tuto lásku, tuto blaženost, neboť právě toto je naše pravá podstata a přirozenost. Ponořme se do ní, neboť právě tím ve skutečnosti jsme. Nemusíme ji hledat, je v nás, přirozeně. Jen ji nesmíme překrývat hloupostmi.“ Svámí Vishwabaladharananda 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

NEPODPORUJME BOLEST A UTRPENÍ 16. 8. 2016

„Jen ti lidé, jen ty státy, jen ty civilizace, které nejedí maso a jsou vegetariány, se mohou považovat za vyspělé a humánní. Zvířata nežijí na planetě Zemi proto, aby je člověk zabíjel a dělal si z nich pokrm a  uspokojoval tak své chutě. Zvířata jsou na Zemi proto, že jsou plnohodnotnými bytostmi, které jsou součástí Stvoření. Člověk nemá právo žádným způsobem zvířata omezovat, natož je zabíjet a požívat. Pokud tak činí, lidstvo za to musí převzít zodpovědnost ve vesmírném zákonu příčiny a následku. Člověk by se měl stávat více humánním a duchovním. Lidé, zastavte to, co se děje zvířatům ve světě. ZASTAVTE SE A POHLÉDNĚTE ZVÍŘATŮM HLUBOKO DO OČÍ. Člověk zde není proto, aby zvířata zabíjel. Je zde proto, aby o ně pečoval a aby s nimi souzněl. Aby jim vytvářel přirozené životní podmínky, aby jim umožňoval přirozený život. Můj Mistr, Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda požádal 19.7.2016 při oslavách Gurupúrnimy v ášramu Shree Peetha Nilaya všechny přítomné, aby se zasadili a aktivně se podíleli na šíření vegetariánství na planetě Zemi. Sdílejte toto poselství se svými blízkými, rodinou, přáteli, kolegy, kamarády. Ukažte jim tato videa, nechť je shlédnou a sami se na vlastní oči přesvědčí o té nejkrutější skutečnosti. Pokud se nedokážete stát ihned vegany, nevadí. Začněte jednoduše tím, že přestanete jíst maso. Ukažte všem, že žít jako vegetarián nebo vegan je skutečný, civilizovaný způsob života. Láskyplný způsob života. Ohleduplný způsob života. Zdravý způsob života.

Proč? Zde máte odpověď:

„Nejlepší řeč jakou kdy uslyšíte - Gary Yourofsky“ www.youtube.com/watch?v=zMuJ-bDs30M

„The life of a lamb in 60 seconds“ (překl: „Život jehněte  60 vteřinách“) www.youtube.com/watch?v=rSYXEZwkUzQ

S láskou, Svámí Vishwabaladharananda“

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

ZPRÁVA SVÁMÍHO VISHWABALADHARANANDY ZE DNE 20. 5. 2016

„Džai Gurudév, drazí duchovní přátelé, doufám, že si užíváte krásné jarní dny a že se všichni máte moc hezky. Předem mé zprávy Vás co nejsrdečněji zdravím. Chtěl bych se s Vámi podělit o nejnovější a nejsilnější sádhanu (duchovní praxi) od našeho Gurua Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy. Tuto sádhanu předal Gurudží v nedávné době oddaným a žákům, kteří žijí v jeho mezinárodním centru Shree Peetha Nilaya v Německu a kterou mohou praktikovat všichni, kteří považují Paramahamsu Šrí Svámího Vishwanandu za svého Gurua. Gurudží řekl, že se jedná o nejsilnější sádhanu, kterou lze praktikovat v maximální délce 10 minut denně. Sádhana se provádí takto: Při nádechu vnitřně zazpívejte „Šrí Svámí Vishwananda“ a při výdechu vnitřně zazpívejte taktéž „Šrí Svámí Vishwananda". Ve Shree Peetha Nilaya tuto sádhanu cvičí každý den mezi 13:45 - 14:00. Rád bych tímto vyzval všechny, kteří považují Paramahamsu Šrí Svámího Vishwanandu za svého Gurua, ke každodennímu praktikování této nejsilnější sádhany. Gurudží doporučil praktikovat tuto sádhanu ve Shree Peetha Nilaya společně každý den mezi 13:45 - 14:00. Pokud nebudete moci v tento čas praktikovat, lze si zvolit jakoukoliv dobu během dne, která Vám vyhovuje. Tuto sádhanu lze praktikovat na jakémkoliv místě při jakékoliv činnosti. Nezapomeňte prosím dodržet limit maximálně 10 minut. Naše láska, upřímnost a požehnání Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy této sádhaně nás při intenzivním praktikování dovedou do našeho cíle. Nezapomeňme, že v tomto věku je možné dojít k realizaci pouhým opakováním Božího jména. Mějte se moc krásně, posílám Vám všem mnoho lásky a požehnání a přeji Vám hluboké duchovní prožitky s novou sádhanou.
Svámí Vishwabaladharananda“

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

MAHÁ ŠIVARÁTRI 7. - 8.  3. 2016

„Drazí duchovní přátelé, česká a slovenská rodino Bhakti Margy, ve dnech 7. -  8. 3. 2016 budeme podle hinduistické tradice slavit svátek Mahá Šivarátri. Pokud bych měl promluvit o Mahádévovi, tedy Pánu Šivovi, ze svého vědomí, řekl bych o Něm zřejmě následující: Šiva je velmi láskyplný, soucitný, naslouchající svým oddaným a samozřejmě také silný. Připraven vždy pomoci těm, kteří o Jeho pomoc upřímně žádají. Je to duchovní bytost plného vědomí. On je Šakti samotného Nárájany, mužského aspektu. Ničitel a obnovovatel zároveň.

Mahádéva je projevený život. Jistě si uvědomujeme, že Pán Šiva je spjat také se Šiva lingamem. Šiva lingam je manifestací samotného života. Života a jeho počátku a projevení. Šiva lingam má tvar buňky. To je manifestací života. Mnozí z  nás jsme byli svědky manifestací Šiva lingamů naším milovaným Mistrem, Guruem Paramahamsou Šri Svámím Vishwanandou. Někteří, kteří ho potřebovali, měli tu milost ho od Gurudéva obdržet, aby ochraňoval a uzdravoval. Jaké požehnání! Zajisté jsme také někteří z nás byli svědky manifestací Šiva Lingamů v  přítomnosti našeho Gurudéva Šrí Svámího Vishwanandy.

Pokud bych se měl vrátit k Šivovi, je to také ten, který dosáhl všechny siddhy (duchovní síly) a používá je ku prospěchu Stvoření. Sám Pán Šiva ovšem říká: „Všeho, čeho jsem dosáhl, se stalo jen a pouze skrze milost a požehnání mého Mistra, samotného Pána Nárájany." Šiva je nejvyšším bhaktou (oddaným) v celém Stvoření. Šiva je nejvyšším oddaným samotného Pána Nárájany, tedy oddaným samotného Boha. Šiva je ten, který neustále medituje, kontempluje a soustředí svou pozornost upřeně na Nárájanu. Je krásné číst Gurugítu, kde se mnohé můžeme dozvědět a vycítit oddanost Šivy, kterou chová ke svému Mistrovi, Pánu samotnému. Buďme jako Pán Šiva a meditujme a držme svou pozornost na samotného Pána, na našeho Gurua Paramahamsu Šrí Svámího Vishwanandu, jenž je samotným Nárájanou. Ano, tak velmi jsme požehnáni, že můžeme být v přítomnosti Gurua, jenž je samotným Božstvím ve formě. Přichází, aby zachránil svět a aby pomohl svým oddaným. Přeji Vám krásné vnitřní duchovní prožitky během Mahá Šivarátri. 

S láskou a respektem k Vám všem, Svámí Vishwabaladharananda"

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

1.  OFICIÁLNÍ ZPRÁVA SVÁMÍHO VISHWABALADHARANANDY PRO ČR A SLOVENSKO

„Drazí bratři a sestry, drahá duchovní rodino Bhakti Margy Šrí Svámího Vishwanandy, drazí hledači pravdy, Jai Gurudev! Člověk se vydává na duchovní cestu z  různých důvodů. Snad většinou to může být vnitřní volání k tomu, abychom ve svých životech něco změnili. Cítíme například jistou nespokojenost ve vnějším, ale i vnitřním světě a doléhá na nás pocit, že vnější svět nám nemá již co nabídnout k naší opravdové spokojenosti. Hledáme lásku, mír a harmonii. Snad právě tyto impulsy v nás evokují, abychom učinili ve svých životech něco jinak, abychom vykročili ke změně, abychom našli někoho, kdo nám pomůže, kdo nás zachrání od neštěstí a utrpení. A právě tímto způsobem můžeme vstoupit na duchovní cestu. Být na duchovní cestě je dar. Je to velká milost. O to větší milost to je, pokud potkáme na duchovní cestě svého Gurua, nebo dokonce Satgurua. Je mnoho duchovních cest, které si můžeme zvolit, avšak pokud se v našem životě objeví tak nevyslovitelná a  nevyčíslitelná milost, jakou je Satguru, poté je tou královskou a nejjednodušší cestou Bhakti, cesta oddanosti, cesta vzdání se Jemu, té nejvyšší pravdě, lásce a vesmírné blaženosti, jíž Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda je. Myslím, že není jednoduché dohlédnout, domyslet či dokonce vycítit, jaké ochrany a milosti se nám tímto dostává. Je tady náš milovaný Satguru Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda, aby nás dovedl zpět domů, aby vysvobodil naši duši. A proto to nejjednodušší a nejsladší je vzdát se Jemu. Odevzdat náš život, tělo, mysl i ducha do rukou Toho, jenž ví. A právě toto je cesta královská, nejsnazší a nejsladší, tedy duchovní cesta Bhakti, cesta Oddanosti.

Chtěl bych Vám tímto opětovně poděkovat za Vaše krásné a upřímné gratulace k inauguraci. Chtěl bych také tímto poděkovat všem, kteří se doposud podíleli na rozvoji Bhakti Margy a šíření mise Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy v České republice a Slovenské republice. Česká a slovenská Bhakti Marga je na světě díky krásnému a společnému úsilí mnoha oddaných lidí Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy. Doposud byl vykonán velký kus společné práce na šíření mise Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy. Chtěl bych Vám všem, kteří jste se svou prací a úsilím podíleli na tomto rozvoji, poděkovat. Přeji nám všem, abychom úspěšně šířili misi našeho Gurudžího nejen v našich národech a ve světě, ale také v našich srdcích. Přeji nám všem, aby se rodina české a slovenské Bhakti Margy rozšiřovala a tvořila jednotnou rodinu v duchu lásky a opravdovosti. Pokud zde mohu v tuto chvíli vyjádřit své osobní pocity k pozici Svámího pro Českou republiku a Slovenskou republiku, do které jsem byl jmenován naším drahým Gurudžím Paramahamsou Šrí Svámím Vishwanandou, řekl bych, že cítím především velikou zodpovědnost. Být Svámím pro tyto dvě krásné země pro mě znamená především Vám sloužit a být Vám nápomocen na Vaší duchovní cestě a také na cestě běžného života a sloužit mému milovanému Satguruovi Paramahamsovi Šrí Svámímu Vishwanandovi v šíření Jeho mise, tedy v šíření Božské Lásky. Můj osobní vztah k oběma zemím je hluboký. Necítím se být Čechem, nýbrž Čechoslovákem, neboť má maminka byla Češka a tatínek byl Slovák. Mám blízký vztah ke Slovenské republice, neboť právě tam ve mně započala růst víra v Božství. Jako malý kluk jsem trávil téměř pravidelně své letní prázdniny na východním Slovensku u své babičky, která mě vedla ke křesťanství. Vzpomínám na krásné chvíle, kdy mi jako malému klukovi bylo dovoleno o prázdninách denně zvonit na zvon v kostele v malé vesnici ve slovenských horách. Ještě dnes je to pro mě nezapomenutelný zážitek. A právě v těchto momentech jsem skrze Ježíše Krista uvěřil v Boha. Byl to krásný pocit. Tedy nemohu zapomenout na upřímnou víru Slováků v Ježíše Krista. Právě Vaše víra, drazí slovenští bratři, ve mně zažehla plamen víry v Boha. Na začátku této zprávy jsem Vás oslovil jako bratry, sestry a hledače pravdy. Avšak ve skutečnosti cítím, že pravým oslovením pro nás všechny by mělo být „vtělení lásky“. Ano, všichni jsme právě to - vtělená láska, vesmírná blaženost. Tímto jsme v naší nejvnitřnější podstatě. Jsme tím stále. Vždy jsme tím byli, jsme a budeme. Jen jsme na tuto krásnou skutečnost zapomněli ve hře Stvoření. Hrajeme své „iluzorní“ role oddělenosti a osobnosti malého já.... „jsem dobrý podnikatel“ nebo „jsem výtečný lékař“, a skrze tyto osobnosti hrajeme hru života. Někdy bojujeme za svou „pravdu“. Někdy bojujeme za svou pravdu v této iluzi oddělenosti a můžeme tak ubližovat ostatním a tím i sami sobě. Tady na Zemi bychom se k sobě měli chovat jako jedna velká rodina. Rodina plná lásky, moudrosti, tolerance a respektu k tomu, že jsme každý jedinečně rozdílní. Tato jedinečná rozdílnost by nás měla přivádět k úžasu, k pestrosti Stvoření, za kterou se skrývá Jednota. Povězte, není snad krásná tato pestrost dětí jednoho Otce? Tak, jako vnímáme krásu pestrosti květin, bychom měli přijímat a dívat se stejným způsobem na pestrost lidí. Kolik nesvárů by se jen rozplynulo v lásce této pestrosti? Asi mnoho. Je darem být na duchovní cestě, je to známka jisté vyspělosti ducha. Tato vyspělost by se měla promítnout do našich životů v aspektech vzájemné lásky, soucitu, tolerance a respektu. Ti, v jejichž nitru je ještě ukryta závist, pýcha, odsuzování a dokonce jistá agrese, by neměli nazývat sami sebe duchovními, neboť toto nejsou dokonce ani aspekty samotného lidství. Nechť je právě toto naším vlastním vodítkem ke změně našeho nitra v lásku. Předchozí aspekty nejsou těmi, které by nás měly dovést k jednotě, lásce a osvícení, nýbrž naopak. Nezapomeňme, že jsme všichni v této dimenzi hmoty, v této hře ponořeni v iluzi oddělenosti, kterou nazýváme život. Hrajme ji s nadšením. Žijme ji s láskou. Věřím, že všichni máme stejný cíl a tím je Bůh, jehož manifestací zde na Zemi je náš milovaný Satguru Šrí Svámí Vishwananda. On je náš Otec, On je naše Matka, On je Vesmírná Blaženost. Žijme a hrajme Jeho hru tak, aby i On byl šťasten. Buďme si nápomocní, buďme si oporou v této hře stvoření a nezapomeňme, že jsme všichni Jedno. Jsem připraven sloužit a naslouchat Vám všem. V následujících dnech Vás budu informovat v krátké zprávě o dalším rozvoji a nejbližších zásadních plánech, na kterých jsem se dohodl a usnesl s naším milovaným Gurudžím Paramahamsou Šrí Svámím Vishwanandou. LOKA SAMASTA SUKHINO BHAVANTU - ŠŤASTNÉ AŤ JSOU VŠECH SVĚTŮ BYTOSTI.

S respektem a láskou k Vám všem,
Svámí Vishwabaladharananda