SVÁMÍ VISHWABALADHARANANDA

SWAMI VISHWABALADHARANANDAZážitky lidí s Raghudasem II.

Chtěli bychom využít této příležitosti ke sdělení vašich zážitků a zkušeností se Svámím Vishwabaladharanandou, dříve Raghudasem, které ostatním mohou dopomoci k uvědomění si okolností a vnitřních procesů, které můžete zažívat v jeho přítomnosti.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

Drahý Raghudasi,

rádi bychom Ti tímto prostřednictvím poděkovali za to, že jsi přijal naše pozvání na Seyschelské ostrovy a do Spojených arabských emirátů. Bylo velkým zážitkem být svědky Tvé práce s kolektivním vědomím daných oblastí, kde jsi přinášel Světlo a otevíral srdce mnohých lidí, kteří nyní prosí o Tvůj brzký návrat, jelikož by rádi uspořádali Daršan. Byli jsme také svědky mnohých událostí v přítomnosti Raghudase, jakou byl např. několikadenní déšt v Dubaji, ve městě, ve kterém nikdy neprší, až po osobní zážitky při prožívání vysokých duchovních stavů...

 

S láskou v srdci, děkujeme!

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

Drazí přátelé,

chci se s Vámi podělit o text, se kterým se velmi ztotožňuji, a který nádherně pojednává o tom, jakou roli hraje v životě duchovně hledajícího člověka přítomnost osvíceného Mistra. Přeji si, aby Vám tento text pomohl lépe pochopit, jak veliké milosti se nám dostává, můžeme-li být v přítomnosti Raghudase.

Honza, 08.02.2012

Můžete meditovat sami, ale po určitém čase se zaseknete v jednom bodě. Toto je čas, kdy potřebujete Mistra/Gurua. Jinak se nebudete moci pohnout dál. Všechna náboženská skripta, literatura, metody a nauka Vás dokáží pouze inspirovat, mohou Vám nabídnout pouze technické znalosti a techniky. Knihy, CD-éčka, DVD-éčka ve Vás mohou nanejvýš probudit inspiraci, ale nedokáží Vám nabídnout samotnou zkušenost. Zkušenost se dá jen přenést. Proces iniciace se dá zprostředkovat jen díky přítomnosti žijícího osvíceného Mistra/Gurua. Zkušenost je jako lucerna. Pouze ze zapálené lucerny se dá zapálit další lucerna. Rovněž zkušenost toho, co obnáší život v osvícení, může přenést pouze živý, osvícený Mistr svému žáku. Tělo a duši je třeba připravit na to, aby dokázaly udržet a uchovat si tuto energii osvícení. Speciální techniky jógy připraví samotné tělo, meditační techniky připraví mysl. Ale konec konců na to, aby tato zkušenost zůstala permanentní, je nutné změnit samotnou biologickou paměť Vašeho těla. Tento proces je v rukou žijícího Mistra, který přímo změní naše tělo pomocí dotyku. Pak se ve vašem systému začnou probouzet různé, dosud nepoznané dimenze. Svaly dokáží zachytit tuto biologickou paměť pouze v tom případě, pokud žijete v blízkosti osvíceného Mistra. Proto buďte vůči jeho přítomnosti otevření, aby mohl přenést svůj plamen na Vás a probudit tak Vaše osvícené vědomí."

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

Milí přátelé,

občas se stane, že Raghudas odkryje lidem své schopnosti, duchovní síly. Stalo se tak i včera večer. Měl jsem to štěstí být u toho a rád bych se s vámi o tento zážitek podělil. Sedím si tak na gauči a pracuji na počítači, vedle mě spí Jana a naproti sedí Raghudas. Chystáme se vyrazit do města, a tak chci Janu vzbudit, načež mě Raghudas zastaví se slovy: „Počkej, nech ji být, ona je teď jinde.” Koukám na něj trošku nechápavě a Raghudas začne vysvětlovat. „Ona je teď mimo tělo, její duše se nachází v jiné dimenzi. Počkej, já ji najdu a podívám se, co právě dělá.” Raghudas zavře na chvíli oči a pak se zasměje. „No jo, už jsem u ní. Je zrovna tam, odkud přišla na Zemi a papá mráčky. No jo, to má moc ráda.” A v tom na Janu začal mluvit: „Jani, přestaň papat, je čas jít zpátky. Pojď, pojď a nepapej už, vždyť se do toho těla nevejdeš.”

A takhle pokračoval a dělal si z Jany legraci. A představte si, jak Raghudas mluvil (mluvil nahlas, abych slyšel i já, co říká), Janča se začala smát. Smála se všemu, co Raghudas říkal. Koukal jsem na ni a říkal si, že se asi vzbudila. Ale ne, ona spala jak zabitá a smála se jakoby ze sna. Bylo to, jako když se někdo směje ze spaní. Jenže Janča se nesmála nějakému snu, ale tomu, co jí Raghudas v té jiné dimenzi právě říkal. Jeho tělo a Janči tělo bylo se mnou v místnosti. Ale jejich duše si povídaly někde úplně jinde. Potom následovalo pár minut, kdy s ní Raghudas takto promlouval, dělal si legraci a různě Janču zlobil. Například se proměnil v ďábla, aby ji postrašil. Když to udělal, Janin obličej se celý zkroutil a zamračil a jakoby se kryla rukou. Raghudas pak na to říká: „Jen neboj, to jsem já, dělám si z tebe legraci.” Koukám na to jak blázen a Raghudas pokračuje: „Jsem vším i ďáblem můžu být, co se divíš?”

Po nějaké době už opravdu musíme jet a tak Raghudas doslova stáhne Janču zpět na Zemi do jejího těla. Když se probudila, oba jsme se s Raghudasem smáli a Janča na nás koukala a vůbec nechápala, co se děje. Povídám jí: „Jani, čemu ses tak smála, copak se ti zdálo?” Janča odpovídá: „Já jsem se něčemu smála? To si vůbec neuvědomuji. Ani nevím, co se mi zdálo, asi nic.“ Bylo úplně jasné, že Janča vůbec neví, co se předchozích pár minut odehrávalo. Prostě si to nepamatovala.

Raghudas mi k tomu pak ještě řekl, že je schopen takto navštěvovat všechna místa a všechny dimenze. Je schopen se spojit s každou duší a promlouvat s ní. Byl to skutečně velký zážitek, děkuji Vám, Raghudasi!

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

Drahý Raghudasi a všichni naši přátelé,

ráda bych se podělila o zážitek z brněnského Daršanu, na kterém jsem fyzicky sice přítomna nebyla, ale z Milosti Pána, jsem ho prožívala velice silně „na dálku“. Když v říjnu vrcholila příprava brněnského Daršanu, zažádaly jsme si s dcerou Věrkou o dovolenou na tento Daršanový den, neboť jsme měly být v práci. Pracujeme společně na směně ještě s kamarádem Milanem, který také chtěl jet na brněnský Daršan. Zažádaly jsme s Věrkou o dovolenou v dostatečném časovém předstihu, abychom měly jistotu, že ji dostaneme. Tak týden před Daršanem jsme se chtěly ujistit, zda vedoucí počítá s tím plánovaným volnem a ejhle. Řekl nám, že nás na dovolenou nepustí. Pokoušely jsme se ho oslovit ještě několikrát, ale v pátek před Daršanem už jsme definitivně věděly, že do Brna nemůžeme odjet. Náš kamarád Milan žádal o dovolenou později než my a byl úspěšnější. Vyjel tedy na Daršan a my čekaly, s jakou se vrátí a bude nám vyprávět vše dopodrobna.

Byla jsem moc ráda, že mu to vyšlo a mohl na Daršan alespoň on, když jsme nemohly jet společně. V den Daršanu jsem po poledni pocítila proud Světla a vibrace, které pozvolna sílily a přerůstaly v hustý a mohutný zával Světla v takové míře, kterou jsem doposud nepoznala. Tato záplava boží Milosti se snášela na mou bytost po celé odpoledne až do večera ve střídavých vlnách. Zaplavil mě současně mocný, nekonečný soucit s ostatními bytostmi. Do očí mi vyhrkly slzy. Vnímala jsem Vesmír a hloubku jeho nekonečna. Pracovala jsem a dívala se na lidičky kolem sebe v práci. Ti o ničem nevěděli, co se dá z Milosti Boží dostat a prožít a dál se chovali „stejně“. Povídali si o  „zbytečnostech" a při tom vše jim bylo dáno „nadosah“!

Pociťovala jsem k nim obrovský soucit a prožívala současně hlubokou vděčnost. Vděčnost za vše, čeho se mi kdy v životě dostalo. Vděčnost za to, že mi bylo dáno poznat se s Raghudasem a smět být.

 

Děkuji v pokoře, úctě, lásce a vděčnosti za vše našemu milovanému Pánu. Kamarád Milan mi den po té řekl, že na Daršanu to byla taková síla, že si tam musel vzadu lehnout. Nevěděl, že Raghudasova energie má takovou obrovskou sílu. Byl moc rád, že mohl být na Daršanu.

Děkujeme v pokoře.

S láskou Matají

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

Krásný den, drahý Raghudasi,

v hluboké úctě a s láskou z celého svého srdce i duše, ale také s hlubokou úctou a v pokoře a vděčností, si dovoluji touto cestou poděkovat za sebe, ale také za všechny své přátelé, kteří se mi během Daršanu v Brně, ale i v neděli telefonicky svěřovali a děkovali.

Hovořili o Daršanu takto: O jeho kráse, o jeho síle, o jeho pomoci, lásce a svobodě, také o radosti z bytí, které mohli díky Tvé síle, Raghudasi, prožít.

Hovořili o hloubce Tvých očí a já jim mohla s radostí vysvětlit, že to je hloubka celého Vesmíru, ve kterém se pohybuješ a přenášíš nám ho na Zem, do nás samotných. Nenacházím slov k vyjádření všeho, co jsem prožila a co jsem cítila, že prožili mí přátelé a věřím, že Ty, drahý Raghudasi, cítíš, co Ti všichni chceme říci. Jak Ti všichni chceme poděkovat.

Děkujeme za ochranu na cestě do Brna, za ochranu na cestě zpět, kterou jsme velmi intenzivně vnímali…Děkujeme za stálou přítomnost v nás a naplnění nás.

DĚKUJEME!!! Za všechny své přátelé matinka Lila.

V Českém Těšíně 7.  11.  2011


 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

Dobrý den,
chci Vám moc poděkovat za Daršan s Raghudasem. Už samo setkání s bytostí jako je Raghudas mi dává smysl bytí tady na Zemi. Snad právě proto jsem měla přijít na Daršan! Během Daršanu jsem měla pocit, že je ztělesněním té nepodmiňujicí lásky ke všem a všemu, o které se tolik píše a mluví. Snad právě ji jsem stále hledala. Něco jiného je ale číst o ní a něco jiného mít ten prožitek a cítit to jako skutečné. Ten pocit přetrvává. Cítím dnes naději, že je možné začít prožívat život v radosti, což se mi dosud nedařilo a když, tak jen na chvíli v závislosti na něčem anebo někom z vnějšku. Protože se mi moc nedaří žít život, jak bych si přála, tak ani té radosti nebylo.

Raghudas mi odpověděl na mnohé mé otázky. Ty, které jsem položila i ty, které ne. Vidím teď, co mám dělat, když se cítím mizerně a do ničeho se mi nechce pustit. Prostě si dát Meditaci. Delší dobu už vím, že se po ní cítím lépe, vlastně moc dobře. Jen mi chyběl ten smysl a vůle k činění. Je to asi opravdu tak, že Raghudasova přítomnost léčí něco v nás. Číst bych o tom mohla ještě třeba 1000 životů a stejně by se mi to nepodařilo. Nevím, jak to vyjádřit, ucítit, uchopit? Nebo nechat do sebe vejít? A taky jsem ráda, že teď vím, že to není dobře jen pro mne, ale vlastně pro celou Zemi a všechny bytosti na ní.

Děkuji, Raghudasi! Budu se snažit být co nejvíce v  srdci.

S láskou
Laďka Peterová

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

Drazí přátelé a kamarádi,

chtěla bych se s vámi podělit o jeden krásný zážitek, který jsem prožila vedle Raghudase. Občas mohu vypomáhat s budováním ášrámu ve Vranově. Jednoho dne jsme upravovali plot v meditační zahradě, kde jsme byli k dispozici zámečníkovi, který navařoval elektrickým obloukem nosné konstrukce plotu. Pro tuto práci je důležité, aby nepršelo, neboť by elektrický svářecí oblouk mohl probíjet, což by pro zámečníka mohlo být nebezpečné. Od rána bylo počasí docela stabilní, avšak po pár hodinách se obloha zatáhla. Najednou z ničeho nic začaly padat kapky deště, které houstly stále více. S obavami jsem sledovala zámečníka, který i přes déšť nadále navařoval trubky. Nedalo mi to a běžela jsem za Raghudasem, který byl uvnitř v ášrámu. Vyhrkla jsem na něho, že venku prší a vysvětlila mu důvod svých obav. Raghudas se pousmál a mávl rukou. Během pár vteřin déšť úplně ustal, ale i nadále se nad námi válely šedivé, tmavé mraky. S pokorou jsem mu poděkovala. Raghudas jen dodal: „To jsem učinil jen mimořádně z Boží milosti.“

Vidím, jak se vedle Raghudase dějí zázraky každý den. To jen my sami na ně nemusíme být někdy připraveni.

S pokorou Ti děkujeme.
Jana O.

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

6.  a 7.  srpna jsem byla na hudebním festivalu v Pasekách. Již 20 let ho zde pořádají vlastními náklady milovníci hudby. Přijíždí hudebníci z různých koutů a společně připraví program. Hrají bez nároku na honorář, jen pro hudbu samu a pro posluchače. Už samotný přístup všech účinkujících vytváří krásnou atmosféru. Tentokrát byl dopolední program věnován komorním skladbám Antonína Dvořáka. Koncertuje se v kostele. Seděla jsem v klidu a najednou se rozsvítilo všude kolem světlo. Začaly první tóny hudby. Cítila jsem, že každá nota, kterou Dvořák napsal, mu byla daná z velké výšky. Vyhrkly mi slzy. Byla to tak silná Boží přítomnost. Najednou jsem viděla jak se nekonečný prostor nad námi plní zlatými jiskřičkami a ty se pomalu snášejí na nás ...... Všechno splynulo v nádhernou harmonii. Vycházela jsem z kostela s hlubokým zážitkem v srdci a venku zářila duha!

Jsem moc vděčná Raghudasovi. S jeho pomocí zažívám stále častěji takové záblesky Jednoty.

Pomoc je vždy, jen si o ní neřekneme. Je to projev pokory, požádat o pomoc, uvědomit si, že nejsme sami. Vysekávali mi z dásně nevyrostlý zub. Samozřejmě jsem se soustředila jen na zub a bolest. Když to nešlo vydržet a zub nešel ven, poprosila jsem o pomoc. Najednou se bolest rozplynula, celá ordinace se rozplynula a přede mnou stál Raghudas, za ním další Mistři a usmívali se. Jsou stále přítomní a pomáhají. Z ordinace jsem odcházela rozzářená a na mě koukal udivený, rozzářený doktor.

S úctou Stáňa - Pirina

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

Dne 7.  8.  2011 byl pro mně hodně speciálním dnem.
Prožívala jsem ho od rána zcela běžným lidským časem a životem. Moje sestra měla zrovna v tento den narozeniny a tak jsme se společně s mou dcerou Věrkou vydaly jí v podvečer popřát. Přijely jsme na tuto návštěvu kolem půl osmé večer a pobývaly společně na zahradě. Trhaly jsme všechny tři společně broskve, které jsou vždy ty z nejsladších, co znám. Náhle jsme zpozorovaly, že se na nebi začíná odehrávat cosi ojedinělého. Objevila se obrovská, široká, celistvá, plná duha a vedle ní se začala tvořit druhá. Vypadalo to, jako obrovská milostivá brána do nebes. Duha na nebi byla tak půl hodiny. Nikdy před tím jsem neviděla, že by v našich krajích duha trvala tak dlouho. Hned jsem si pomyslela, že je to speciální a ojedinělý jev a že nám Nebesa něco říkají. Schylovalo se k západu slunce. Ukončily jsme návštěvu a vydaly se s Věrkou na cestu domů s tím, že se budeme dívat na západ slunce na nějakém poklidném místě. Ujely jsme autem sotva dvěstě metrů a na nejbližší křižovatce jsme musely zastavit a popojet na polní cestu.

Ta scenérie na nebi byla totiž tak úchvatná a měnila se před očima velice rychle, že se nedalo dělat v tu chvíli nic jiného, než pozorovat tyto úchvatné děje na obloze. Cítila jsem, že tyto nové energie, které přicházejí na Zemi, jsou hodně speciální. Po notné chvíli jsme se vydaly na cestu do Vranova. Autem jsme se šplhaly do kopce a když jsme dosáhly jeho vrcholu, opět jsme musely auto zastavit. Nemohly jsme oči odtrhnout od oblohy. Vše jsme se snažily zachytit a fotily tedy fotoaparátem na telefonu.

   

Když jsme se konečně vydaly na zpáteční cestu a přijely do Vranova, zjistily jsme, že Raghudas sedí ve svém oblíbeném křesle, tiše a zvláštně posvátně zcela ochromen. Sdělil nám: „Byl tady Babaji! Dostal jsem Daršan, jaký jsem ještě nikdy v životě nedostal! Nemůžu ani chodit. Škoda, že jste tady nebyly.“ Načež jsme Raghudasovi řekly o zvláštních úkazech na obloze a úchvatných scenériích při západu slunce. Sdělil nám: „Jsem rád, že jste si toho všimly. Škoda, že jste tady nebyly.“

Toho večera jsme šly spát dost pozdě, stále jsme si vychutnávaly posvátné okamžiky těchto svatých energií.

Vlasta Prostá - Matají

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

Drazí přátelé,

rád bych se s Vámi podělil o zážitek, který jsem prožil při svém pobytu na Mauriciu. Bylo krásné, sluneční odpoledne, které jsem trávil na lodi poblíž již zmíněného místa. Najednou se nad téměř celým ostrovem objevila veliká, nádherná a sytá duha, která byla celistvá a vedla jakoby z jednoho konce ostrova až na druhý. Všichni jsme se nad tímto úžasným úkazem pozastavili, přestali jsme mluvit a mlčky jsme obdivovali její krásu. Ještě nikdy jsem tak monumentální duhu nespatřil. Po jejím postupném rozpuštění následoval neméně úchvatný západ Slunce. Byl to velmi silný zážitek. Cítil jsem jakousi zvláštní energii a hned jsem věděl, že to nejsou jen obyčejné přírodní úkazy, už jen proto že Mauricius je velmi silné, energetické, duchovní místo spojené s narozením Svámího Vishwanandy. Pozoruhodné je, že obdobný zážitek s  „otevřením nebes“ prožili i další lidé ve stejný okamžik, a to v různých částech světa. Později jsem se dozvěděl, že tento silný úkaz a pro mě zázrak odehrávající se v několika koutech naší planety (Čechy, Mauricius, USA, atd.), měl spojitost s Raghudasem. Na Zemi v tento čas sestoupila obrovská „Božská Milost“, která zaplavila celou planetu Zemi. Nebeské brány se tak pro Zemi otevřely. Raghudas opět přivolával „Světlo“.

Děkujeme Raghudasi!
Martin Bhagat

Vysvětlení zážitků lidí, kteří spatřily 7.  8.  duhy a zvláštní jevy na nebi.

Raghudas, jakožto přímluvce za lidi u Pána, zaváhal, jelikož viděl v lidech neschopnost, lenost, lhostejnost, neochotu práce pro celek, ... Zaváhal a plakal, neboť ztratil víru v lidi, lidstvo. Modlil se k Pánovi a Pán Ho okamžitě vyslyšel. V tu chvíli se otevřela nebesa a Pán udělil Raghudasovi obrovskou Milost v podobě Daršanu tak mocného, jaký sám doposud ještě nezažil. A skrze Raghudase obdržela daršan i Matka Země. Toto dění probíhalo po celém světě. Dokazují to svědectví z různých míst v Čechách, v Americe, na Mauriciu...

Den 7.  8.  2011 byl významný touto událostí pro celou Zemi i lidstvo.

                                        

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

Drazí přátelé,

dovolte mi podělit se s Vámi o velmi silný duchovní zážitek. I přesto že se nyní nacházím tisíce kilometrů daleko od České republiky a tedy i od Raghudase, tak jsem s ním prožil úžasný stav. Před několika dny mě uprostřed noci vzbudilo „vystupování“ z mého fyzického těla, cítil jsem při tom až nepopsatelně krásné stavy, kdy jsem vnímal naprostou oddělenost od těla, které jen spočívalo pode mnou. Poté jsem letěl vzhůru prostorem, ale zároveň jakoby žádný prostor či čas ani neexistoval. Najednou jsem se ocitnul před Raghudasem, přibližoval jsem se k němu stále blíž, až jsem vstoupil do jeho Srdce, do Světla, které z něho vyzařovalo. Uvnitř jsem cítil splynutí, ztrátu identity a jakési prázdno. Bylo to velmi zvláštní, těžko slovy popsatelné, nikdy jsem nic podobného nezažil… Když jsem potom Raghudasovi tento svůj zážitek vyprávěl, sdělil mi, že ten stav, do kterého jsem vstoupil, byl stavem Samadhi…

Raghudasi, ze srdce děkuji.
Martin Bhagat

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

Navštěvuji Raghudase asi dva roky. Během té doby jsem s ním strávil i několik týdnů v Indii. Měl jsem možnost sledovat mnoho zázraků a rozličných úkazů. Byl jsem požádán, abych napsal o jednom z nich.

Součástí meditačních víkendů jsou Daršany. Raghudas předává Daršan pohledem. Sedíme, meditujeme a upřeně hledíme na Raghudase. Když se na Raghudase díváme, jeho obličej se často mění a i Raghudas samotný mění formu. Často se stávám svědkem toho, jak se mi před očima mění tvář Raghudase na tvář mně známých i neznámých lidí. Jindy se celá jeho postava mění na čiré světlo.

Při jedné meditaci se mi Raghudasův obličej začal měnit. Udivilo mě to. Měnil se na něco, co mělo rysy lidského obličeje, ale obličej to nebyl. Měl jsem tendenci rozluštit tuto záhadu. Chvíli jsem přemýšlel a pak mi to došlo. Raghudasův obličej se mi změnil na antickou divadelní masku.

Po tomto pochopení se začala celá Raghudasova bytost rozpouštět na čisté světlo. Viděl jsem pouze masku visící před světlem. Pochopil jsem, že to je pravá podstata duchovních bytostí. Čisté Světlo nosící masku, protože lidé prostě masky potřebují.

Vojta z Brna

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

Vážení přátelé,

byl jsem požádán svými přáteli, abych se s Vámi všemi podělil o duchovní zážitky, které jsem prožil. Ale dlouho jsem váhal, protože nevím, jestli se vůbec dají slovy vyjádřit pocity, které lze vnímat a cítit při meditacích a zvláště pak při pobytu ve Světlem a Boží láskou prostoupeným a prozářeným Ášrámem Vranov, který zbudoval Raghudas - člověk, duchovní bytost, mistr pomáhajícím všem lidem upřímně hledajících pravdu života. Vzpomínám si, že snad tím nejkrásnějším zážitkem, který jsem pocítil, bylo uvědomění si Jednoty. Jednoty se vším a všemi. Bylo to poznání, že jsme všichni stejné střípky Božího Světla bez rozdílu, nesoucí si každý svůj úděl bytí, prostoupené nevýslovným klidem a mírem v srdci i duši.

Něco tak duchovně krásného bych přál Vám všem.

František

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

Milí přátelé,

chtěla bych se s vámi podělit o můj druhý zážitek s Raghudasem v Ášrámu Vranov. Již rok jezdím za Raghudasem zúčastnit se Světelných meditací. Vždy je to velký zážitek. Duše se naplní krásnými energiemi, bývá mě tak krásně, že se mi ani nechce odjíždět domů. Při poslední meditaci 9.  dubna, kdy nám Raghudas posílal nádherné energie, jsem se dostala do stavu, ve kterém se mě pootevřelo třetí oko a já jsem na chvíli viděla to, co je nám zatím skryto, ale kdysi dávno jsme to uměli vnímat. Pocítila jsem velmi silnou nádhernou energii, byla to taková síla, že jsem se nemohla ani pohnout. Uviděla jsem zlaté světýlko, které kroužilo kolem hlavy Raghudase až ji celou pozlatilo. Pak jsem na malou chvíli viděla na zlaté tváři Raghudase otisk tváře Ježíše Krista s Turínského plátna. Já jsem jenom seděla jak přibitá, vnímala nádherné energie, neschopná pohybu, slova, jen mě kanuly slzy. Za chvíli se obraz ztratil a pak se opakoval, světýlko pozlatilo Raghudasovi hlavu. Po chvíli se všechno ztratilo a místnost vpředu, kde seděl Raghudas zaplavilo bílo stříbrné světlo, bylo mě jak kdybych se ocitla v jiném světě, plném velebnosti, krásy a laskavého ticha. Všechno kolem Raghudase, i sám Raghudas, bylo ze stříbrnobílého mlžného jasu a všechno ostatní ustoupilo. Měla jsem pocit, že jsem sama v úplně jiném světě. Bylo to tak nádherné a mě bylo tak krásně, že se to nedá vypsat slovy. Nyní cítím ještě větší lásku k Raghudasovi, který nám předává tolik krásné energie a lásky. Jeho duše je naplněna velkým soucitem a laskavostí a nezměrnou láskou ke všem živým tvorům. My, kteří tam jezdíme, dostáváme tak úžasné dary, jejichž velikost si ani nedovedeme představit. Cítím posvátnou úctu k Raghudasovi i celému Ášrámu Vranov. Jednou jsem četla, že ten kdo se dal na duchovní cestu, musí vědět, že od Boha dostal ten největší dar.

Anna Výmolová

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

Drazí přátele, Vy všichni hledající,

Vy, všichni, kteří jdete za světlem, velmi milované osoby, bytosti a duše kráčející domů.

Dovolte mi podělit se s Vámi o mé zážitky s poznáním se s Raghudasovou energií a Raghudasem osobně. První informace ke mně přišla od p.  Franty Jana. Jelikož jsem měla již delší dobu jen představu jak si udělat postupně pořádek ve všem, ale scházela mi k tomu síla to uskutečnit. Začala jsem podle rady Honzíka, myslet na věci, které chci udělat, ale používala u toho Džapu Raghudas, neboť jak mi bylo sděleno, právě v tom je ta síla a pomoc.

Další den se mi začaly věci uskutečňovat hned od rána… Vstala jsem bez potíží (tady chci napsat, že mám věkem již pomaloučku nakročeno k 70 a tak bývám občas líná a pohodlná, trochu nebo více bolavá a právě tímto jsem si to zdůvodňovala).

Jenže hned od brzkého rána opět po džapě „Raghudas“ jsem začala umývat okna, vyměňovat záclony, což jsem již dlouho sama nedokázala - ty záclony…a zvládla jsem všechna okna v bytě, s praním i uklizením vypraných záclon… Takhle jsem pokračovala asi týden, až jsem měla vygruntovaný kompletně celý byt… Pokaždé když přišla malá únava, jsem si říkala Džapu „Raghudas“ a opět jsem bez větší námahy pokračovala. Jsou to úžasné zážitky, zvláště po tom, co si uvědomíte, že vlastní osobní energie zůstává. Navíc jsem nikdy předtím Raghudase neviděla a byl v té době v Indii.

Nadešel čas, kdy jsem se měla poprvé setkat s Raghudasem. Ze svých cest za SVĚTLEM, (Matka Meera, Svámí Mahášvarananda, Marta Jannsen, Filipínský léčitel) a jinými - již vím, jak jsou tyto cesty samotným Guruem ošetřeny, ale tato cesta byla pro mne novým zážitkem, kterému se říká zázrak.

Vyjeli jsme v 5 hod. ráno, nádherné počasí, překrásný východ sluníčka a úplně prázdná cesta. A to po celou cestu, až na ty výjimky, kdy jsme se potřebovaly zeptat na cestu, se vždy někde objevil človíček, kterého jsme se mohly zeptat. (přesto, že předešlý den i noc lilo a padaly i kroupy, zima a zataženo tak černo černě, že to vypadalo minimálně na měsíc). V jedné chvíli jsem si již myslela, že na stanovenou dobu nedojedeme, na 10.  hodinu, ale po opakování džapy, jsme najednou byli skoro na místě, zbývalo jen projet vesničkou a ještě jsme tam byli o 15 minut dříve.

Obdivovala jsem sílu, kterou dostala i má kamarádka, která řídila auto, již 3 dny procházela nějakou očistou a bolestmi a ještě den předtím měla problémy s vrhnutím a průjmy. Přesto celou cestu tam i zpět a po celou dobu to krásně zvládala s velmi dobrou náladou a energiemi. Jelo nás 5. Tak tedy, 6 hodin jízdy do Ášrámu, 10 hodin čekání, než se všechny vystřídáme a opět 7 hodin jízdy zpět, aby nás rozvezla až do našich domovů.

V HLUBOKÉ ÚCTĚ, ÚDIVU A S LÁSKOU Z CELÉHO SRDCE I DUŠE TI DRAHÝ RAGHUDASI VŠICHNI DĚKUJEME !!!

(omlouvám se za tykání, ale jak je již napsáno Aničkou, i já pokud jednám s bytostmi SVĚTLA a na ÚROVNI DUŠE, nejsem schopna vykat.)

Osobní setkání s Raghudasem bylo pro mě velkým přínosem v uklidnění mně samotné. Vyřešením spoustou problému ve mně, srovnáním se s těžkým onemocněním v rodině a ujištěním, že to bude v pořádku. Nabrání nadhledu nad touto nemocí a zvládnutí tohoto bez mých emocí s následkem smrti, která je v tuto chvíli i s tou nemocí zažehnána. I lékař se vyjádřil o zázračném neuvěřitelném zhojení.

Další zázračné vyléčení vidím na mé svěřenkyni, o kterou pečuji od jejich 3 měsíců a nyní má skoro 2 roky. Je to vietnamská holčička, českým jménem Anička - CAO BAO NGOC, její mamince v těhotenství zjistili žloutenku, kterou toto křišťálové děvčátko dostalo.

Raghudas se na to podíval a zjistil velmi silnou žloutenku, není možné jí nakazit jiné osoby, jsou jen v tom člověku, nejsou přenašeči. Raghudas řekl, že by bylo potřeba, aby s ní rodiče přijeli, což ale není možné, a tak má dušička a srdíčko opět velmi trpělo. Když Raghudas tuto bolest a mé utrpení viděl, toto děvčátko uzdravil. Je nyní bez jakýchkoli příznaků.

V mé mysli bylo stálé přání, možnost poděkovat Matce Meere za to, jak mi pomohla, kam mě posunula a i toto mi Raghudas umožnil, tím, že mne s M.Meerou spojil a já ji mohla vzdát díky a hold, který ani nejde mou lidskou bytostí vyjádřit. Jsem drahý Raghudasi, za vše

DÍKY A STÁLE JEN DÍKY!!!

S radostí v srdci a z lásky k Vám všem a s přáním požehnání Vám všem se s Vámi ráda podělila matinka Lila.

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

Vážení přátelé, moji milovaní,

dovolte mi, abych se s Vámi podělila alespoň o tři zážitky z duchovní cesty s Raghudasem do Indie za Svámím Satya Sai Babou, s nímž je Raghudas duchovně spřízněn.

Jedno odpoledne jsme se společně vydali po stopách Sai Bábova dětství. Navštívili jsme uzoučkou jeskyňku, kde Satya Sai (ještě jako chlapec Satyam) po cestě ze školy meditoval. Krásné místo plné duchovních vibrací. Nad ní byl později vystavěn malý chrámek, o nějž pečují oddané staré ženy, kde dávají požehnání a označují návštěvníky tilakem. Pro nás byla velkým zážitkem meditace s Raghudasem na tomto svatém místě. Když jsme se vraceli, zval nás místní sádhu do své svatyňky, kde je vystaven Hiranyagarbhalingam. Vešli jsme a začali Lingam s úctou obcházet, když v tom Raghudas rozvibroval prostor mohutným Óooooom. To byl ovšem teprve začátek... Jako obvykle nás sádhu „pomaloval“ tilakem a dotkl se našich hlav „obřím náprstkem“, který bezpochyby přinášel duchovní požehnání. Pak k němu Raghudas přistoupil, že teď požehná on jemu. Sádhu se na okamžik zatvářil pobaveně a chtěl protestovat, ale pod Raghudasovým pohledem ztichl. Když mu Raghudas nakreslil na čelo Šivovo znamení, sádhu jen vydechl a zamrkal, když mu Raghudas předal „náprstkem“ duchovní požehnání, podklesla sádhuovi kolena, až jsme se lekli, že hubený stařičký Ind upadne. Raghudas jenom poznamenal „snad to rozchodí...“.

Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili ve škole, do níž Satyam chodil dříve, než se v roce 1940 rozhodl jít již čistě duchovní cestou a stal se Sai Babou. Škola je dnes trochu zanedbaná, ale pořád plná dětí, které si nečekané návštěvy patřičně užívaly. Okukovaly nás, obdivovaly Raghudasovy a Radkovy svaly, samozřejmě fotoaparát, fotily se s námi a pak si fotky s nadšením prohlížely. Aby se děti mohly během dne ve škole osvěžit, byl tam také stánek s ovocem, které přesto, že bylo z našeho pohledu velice levné, pro místní děti nebylo zřejmě běžně dostupné. Raghudas nakupoval kousky melounu a rozdával, v mžiku zmizel v chumlu dětí, které chtěly meloun dostat. Smáli jsme se tomu nejprve a pak jsme si všimli, že není náhoda, komu Raghudas ovoce podává. Vkládal do melounu určitý stav a předával ho dětem, které si vybral z důvodů, které znal jen on sám. Bylo úžasné to pozorovat a být při tom.

U třetího pro mě obrovského zážitku Raghudas nebyl (možná plánovaně). Od 29.  ledna 2011 mi pomáhá a provází mě Lingam. Nosím ho stále u sebe a tak se mnou byl i v Indii. Když jsme byli na výletě v Penukondě, návštívili jsme víc než 600 let starý Šivův chrám. Byla to nízká kamenná stavba prosycená Šivovou přítomností. Když jsem meditovala před Šivalingamem, ucítila jsem silně, že mám vzít „svůj“ malý Lingam do dlaní. A začaly se dít věci. Lingam se v mých dlaních rozvibroval, jako by se tetelil radostí z Šivovy přítomnosti. Ukázala jsem to váhavě Vojtovi a vzápětí si hrstka přítomných včetně „strážce svatyně“ prohlížela to úžasné božské divadlo. Sádhu byl velmi překvapen a vzrušen, asi poslední věc, která by ho v životě napadla, bylo, že přijde bílá žena s Lingamem, který tančí Šivovi.

S láskou Sarasvati.

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

Drazí přátelé, známí i dosud neznámí.

Již delší dobu jezdím k Raghudasovi na Světelné meditace i intervia a jsem velmi vděčný, že jsem mohl Raghudase poznat. Lepší by asi bylo říci zachytit svými smysly to málo, co z jeho velikosti zachytit lze. Velmi rád bych se s Vámi podělil o zážitky a prožitky spojené s pobýváním v jeho povznášející přítomnosti.

Každá návštěva ášrámu Vranov je jako nádherný návrat tam, kde to moc dobře znám, ale teprve se rozpomínám, jaké to tam je. Díky Raghudasovi jsem schopen více poznávat sám sebe ve své pravé podstatě. Při hledání životního naplnění, štěstí a pravdy jsem se setkal s lidmi, kteří o nejvyšším poznání dokáží krásně hovořit a učit různé techniky, jak dosáhnout toho či onoho. U Rahgudase jste přímo v lůně toho všeho a nemusíte o tom ani nic slyšet, prostě to cítíte! Jak okolo sebe, tak hlavně uvnitř ve svém srdci. Ten krásný laskavý prazáklad všeho stvoření je zde možné vnímat do té míry, že minulost s budoucností odplují do neznáma a můžete tak zažívat čisté přítomné bytí bez hranic.

O různých duchovních zážitcích a stavech vědomí zažívaných v Raghudasově přítomnosti bych zde mohl uvést více, ale rád bych pověděl něco o tom zatím nejsilnějším. Obvykle bývá na konci meditačního víkendu Satsang, kdy můžeme Raghudasovi pokládat otázky nebo nám sděluje to, co bychom měli právě slyšet. Není to však pouze „povídání-si“, ač by se na první pohled mohlo zdát. Na pozadí probíhají věci, o kterých ani nevíme a naše vědomí je nedokáže zachytit. Při Satsangu však nejraději mlčím a užívám si Raghudasovy přítomnosti a pokouším se Ho vnímat ne jako tělo, co k nám promlouvá, ale jako všeobsáhlé, láskyplné vědomí. Když v tom se mi Raghudas začal dívat přímo do očí. V tu chvíli zmizelo veškeré dění a svět se zastavil. Naráz, jako bych zažíval, chápajíc celý vesmír ve své nekonečné hloubce absolutna, radosti a lásce. Na pár okamžiků jsem se ponořil do podstaty existence bytí. Není krásnějšího stavu této Boží přítomnosti. Jediným tělesným ventilem oné skutečnosti je smích, který tento stav provází. Kéž by existovaly slova schopná popsat nepopsatelné a kéž by mohl každý zažít tuto nádheru. Jsem nesmírně vděčný Raghudasovi, že s námi takto pracuje a chtěl bych mu i tímto veřejně poděkovat. Jen těžko si můžeme představit nebo snad pochopit, kdo s námi pracuje a jak obrovský význam to pro nás má.

S Láskou, vděčností a pokorou. Ondra z Brna

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

Jsem blízkým žákem Raghudase a cítím v sobě povinnost sdělovat zážitky, které zažívám v jeho přítomnosti, protože vím, pokud tak učiním, že se tato sdělení dostanou i dalším lidem, a ti z toho mohou mít užitek tak jako já, neboť se jich tímto prostřednictvím může dotknout stav božského. Jednoho jarního dne mě Raghudas vyzval, zda bych se s ním nešel projít do lesa. Stejně jako v každý jiný den, Raghudas započal svou práci v časných ranních hodinách a skončil až pozdě v noci. Raghudas se téměr nezastavil, mnohdy ho musím nutit, aby se šel najíst či napít neboť už nevyciťuje tělo a někdy ho velmi zanedbává. Byl jsem tedy šťasten, že v tomto náročném dni, kterých je opravdu požehnaně, si našel skulinku, aby mohl odpočinout a zajít do lesa. Když mě k této procházce vyzval, byl jsem velmi šťastný, protože procházky s Raghudasem v lese, v tichu, jsou nádherné. Zastavil se uprostřed lesa a zadíval se do korun stromů dlouhým pohledem. Já vždy jenom mlčím, stojím stranou a pozoruji, co se bude dít. Raghudasovi se začaly lesknout oči a najednou se z nich valily slzy jako hrachy, které se mu koulely po tváři. Tento pláč neustával, naopak jeho intenzita se zvyšovala natolik, že se Raghudas schoulil do klubíčka, chytil si tvář do dlaní a hluboce tiše plakal jako malé dítě. Vůbec jsem nevěděl, co v tu chvíli mám dělat. Tak jsem se ho opatrně zeptal, jestli je v pořádku a smím-li mu nějak pomoci. „Ano, Bhagate, smíš, a to tím, že budeš dál v tichosti“. A podíval se na mě uplakanýma očima s láskyplným úsměvem. Když jsem po nějaké chvíli cítil, že se mohu zeptat, má zvědavost mi nedala a ptal jsem se tedy: „Raghudasi, co se stalo?“ Raghudas se na mě podíval s úsměvem, poplácal mě po rameni a povídá: „To je má přirozenost, Bhagate. V tuto chvíli byla silná. Byla velmi silná jen proto, že jsem byl daleko od lidí, od myšlenek, od posuzování, od odsuzování a mohl jsem být sám sebou. Je to božství, které žiji.“ Vyptával jsem se dál: „Co jsi cítil, prosím, popiš mi to?“ „Drahý Bhagate, tento stav se nedá vyjádřit slovy, je to jako když tě kojí Tvá matka, když jsi byl malé dítě, kde cítíš teplo, lásku a bezpečí. Je to také láska stromů, které jsou kolem nás. Je to jejich čistota, odevzdanost a pokora, která z nich vyzařuje. Je to tamto stéblo trávy, je to tahle šiška na zemi, je to tento pařez a suchá tráva, jsou to zpívající ptáci v korunách stromů, je to vánek větru, který nás ovívá, jsou to mraky na obloze, které odevzdaně letí, aniž by zkoumaly svou existenci, je to jednota, jednota všeho. Pláču proto, že cítím obrovskou blaženost, čistotu, vděčnost, pokoru a lásku k tomuto stvoření. To vše je proud lásky, který vstupuje do mě a vyzařuje ze mě. To je láska jednoty a sounáležitost všeho.“

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

Drazí přátelé

rád bych se s Vámi podělil o některé duchovní zážitky, které jsem prožil v Raghduasově přítomnosti na cestě do Indie. Měl jsem tu milost pobývat v jeho blízké přítomnosti a to sebou neslo určité podněty, které jsem prožíval. Intenzivní pobyt v přítomnosti Raghudase na mě působil nejen silným transformačním účinkem, ale také i duchovními stavy. Několikrát se mi stalo, že má duše vystupovala z fyzického těla. Cítil jsem, jako bych se vznesl sám nad sebe a neměl jsem pocit spojení s tělem, byl to jakýsi zvláštní pocit odlehčení od hmoty i od světa. Tento stav jsem prožil několikrát, v přítomnosti Raghudase, a to vždy když on sám měl silné duchovní stavy. Toto byly krásné zkušenosti, které jsem prožil. V přítomnosti Světla jsem také prožíval i negativní stavy. Byly to právě negativní emoce, které jsem měl v sobě ukryté, které mě Raghudas vyzdvihoval na povrch, a ty pak odcházeli skrze mé vědomí. Byly to opravdu náročné situace. Cesta ke Světlu není „vznášení se na růžovém obláčku“, jak říkává Raghudas.

Mějte se krásně, ať již jdete po duchovní cestě či nikoli.
S láskou, Martin Bhagat

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

Drazí přátelé a kamarádi,

rádi bychom se s Vámi podělili o zajímavý zážitek, jelikož jsme měli to štěstí a mohli jsme být u něho přítomni. Byl klidný večer, při kterém Raghudas právě poskytoval Satsang lidem, kteří za ním přijeli meditovat a duchovně růst. Zpočátku se lidé ptali na různé otázky, na které Raghudas následně odpovídal. Po chvíli se začala ptát také jedna žena. Lépe řečeno se vlastně ani nestačila ptát, jelikož v přítomnosti Raghudase dostala milost a byla připravená přijmout duchovní stav, který jí Raghudas předával. Byl to stav bez mysli, stav přítomného okamžiku, štěstí, naplnění, vnitřní svobody, blaženosti, sebepoznání a lásky. Byl to totiž dotyk osvícení, na který člověk čeká tisíce inkarnací.

Tato žena, která tedy byla připravena, pochopila omezenost intelektu a iluzi máji. Uvědomila si, co to znamená být skutečně svobodná. Zjistila, že stačí pouze zastavit mysl produkující myšlenky, slova, připoutanosti a následně i zklamání. Neboť každé Raghudasovo slovo i gesto vyzařuje bezpodmínečnou lásku ke všem bytostem a také zkušenost umění být a žít v meditaci, tedy umět vědomě, soustředěně a láskyplně jednat či mluvit, ale zároveň v okamžiku spočinout v naprosto klidném stavu meditující mysli.

Toto ale nebylo první předané osvícení v přítomnosti našeho drahého Raghudase. Avšak záleží jen na člověku, jestli si sám dokáže tento vzácný stav v sobě uchovat a pěstovat. V dnešním světě duchovně hledající cestují tisíce kilometrů a studují kvanta moudrých knih, jen aby se mohli pouze přiblížit tomuto stavu. Stav osvícení je výjimečný. Může ho předat pouze Guru nebo vysoká duchovní bytost, která tohoto stavu již sama dosáhla. A i když člověk sám neprožije přímo stav osvícení, stačí někdy „pouhá“ přítomnost při tomto okamžiku či fotografie nebo záznam. Stav, který je ve v něm vložený, je živý a činný. Při pohledu na fotografii či jiný záznam se stav osvícení dotýká lidského srdce. Rádi bychom se o tento zážitek podělili také i s ostatními lidmi, kteří neměli tu možnost být přítomni na Satsangu s Raghudasem. A proto nám dovolte Vám zprostředkovat tento krásný okamžik alespoň touto formou.

S pokorou a láskou,

 

Radek a Martin

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

Drahý a milovaný Raghudasi,

již po třetí jsem navštívila tvůj ášram ve Vranově, kde jsem prožila krásné dny s tebou a úžasnou partou lidí na Světelné meditaci. (Omlouvám se, že ti tykám, ale říkala jsem si, že Pánubohu také nevykám a tykání my jde víc od srdce). Vždycky když přijedu domů jsem plná radosti a lásky, ale tentokrát jsem prožila neobyčejný zážitek. Dělal jsi s námi Světelnou meditaci, zpívali jsme OM healing. Bylo to krásné. Byly tam úžasné energie, jaké jsem doposud nikdy nepoznala, ale pořád jsem se těšila na tvůj Satsang až konečně třetí den nadešla ta vytoužená chvíle a povídal sis s námi. Najednou jsem ucítila velmi silnou energii a viděla jsem jak se od tebe šíří nádherné světlo. My všichni, kteří jsme tam seděli, jsme byli tím nádherným zlatým světlem zaplaveni, přímo jsme se v něm koupali. A před tebou bylo stříbrnobílé světlo, které houstlo a houstlo až tě celého zahalovalo, že tě ani pořádně nebylo vidět. Byli to andělé a duchovní bytosti, které tě ochraňovali, bylo jich tolik, že tam nebyla ani skulinka, aby se tam ještě něco vešlo. Byla to taková silná, krásné energie, úplně mě to ochromilo, že jsem se nemohla ani pohnout. Jen jsem nastavila ruce a přijímala energii. Ucítila jsem tak velkou lásku k Bohu a k tobě. Energie ještě sílila, vehnalo mi to slzy do očí. Trvalo to asi deset minut, potom jsem se vrátila do normálu. Byl to nejúžasnější zážitek v mém životě. Teď jsem poznala jak velkou lásku a pomoc nám přinášíš. Bylo to tak nádherné a úžasné, že moje slova ani nestačí, abych to popsala. Ještě teď když píši tyto řádky, cítím nádhernou energii u srdce a veliké štěstí. Děkuji Bohu a tobě Raghudasi, že jsem se dostala na tuto cestu Boží lásky, která mě naplnila velikým štěstím, kromě tohoto úžasného zážitku jsem se potkala na světelné meditaci se skvělými lidmi, kteří mají nádherné čisté srdce plné lásky a porozumění. I když jsem babička, cítila jsem se tak mladá a šťastná. Byly to nádherné dny. Děkuji ti Raghudasi, že se mi dostalo tak velké milosti a mohla jsem prožít tak krásné dny plné úžasných zážitků, lásky avštěstí. Po tomto nádherném zážitku cítím ještě větší lásku k Bohu a k tobě Raghudasi. My ani nedovedeme docenit, co pro nás děláš.

S pokorou a láskou se loučím, děkuji ti za všechno a těším se zase na další setkání.

 

Anna Výmolová z Brna

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

Poprvé jsem se setkala s Raghudasem na Satsangu v Brně. Při meditaci jsem cítila, jak mě zalívá světlo a otevírá se srdce, cítila jsem energii a světlo všude kolem mě, z Raghudase vyzařovalo krásné světlo, klid a láska. Následoval OM healing, při kterém jsem vnímala otevřené nebe, jako by jsme nebyli v místnosti, ale někde na louce, kde byly slyšet zvony a další zvuky. Něco tak krásného jsem doposud nezažila.

Byl to pro mě natolik silný zážitek, že jsem se rozhodla pro osobní návštěvu Raghudase v ášramu Vranov. Při čtení webových stránek vždy cítím teplo a chvění po páteři. Nevěděla jsem, co přesně mám očekávat, co se bude dít a na co se vlastně mám ptát. Již při vstupu do ášramu člověka ovane klid, pohoda, jakási euforie, úcta a pokora.

Při rozhovoru s Raghudasem jsem vnímala kolem něj krásné světlo. Pochopila jsem, proč jsem měla přijít a kam asi povede moje další cesta, stačila mi jen přítomnost, nemusela jsem se ani moc ptát, spoustu odpovědí jsem najednou věděla bez vyslovení. Při odpočinku v meditační místnosti ke mně přišli bytosti, nejdříve jedna a pak jich tam naráz stálo v kruhu pět nade mnou. Cítila jsem jen lásku a klid, obrovské štěstí mě zaplavilo, neubránila jsem se ani slzičkám dojetí. Celá místnost byla prosvícena, obrazy vyzařovaly zvláštní žlutou barvu. Nádherný pocit, který mě tam zaplavil se nedá ani slovy vyjádřit.

Mockrát děkuji za světlo, které Raghudas mezi nás přináší. Jsem ráda, že mi bylo umožněno toto setkání a přijetí světla……

Lenka

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

Vážený a milý Raghudasi,

dovolím si a osměluji se napsat Vám nějaké „ohlasy“ na pobyt ve Springenu. Jsem stále ještě naplněna láskou a štěstím. Zážitky spojené s Daršanem mě naplnily velkou Svámidžího milostí, jak jinak sedí-li člověk dva metry od svého vtěleného Stvořitele.

Velmi překvapivý byl pro mě pobyt v blízkosti svatých ostatků. Jsem vzděláním historik a vím, že ve středověku byly ostatky často předmětem padělání a nepoctiví lidé často posílali do oběhu kuřecí kostičky speciálně upravené. Nemyslím tím, že bych neměla víru v zázračnou moc skutečných ostatků, ale byly ve mně zakořeněné určité meze: které jsou pravé? Ty, které získal Svámidží nepochybně pravé jsou, každý musel pocítit léčivé a duchovní vibrace hned při vstupu do místnosti, mě ta síla a úcta k nim doslova srazila na kolena a byla jsem vděčna za tu milost. Na kolenou před Bohem a jeho svědky se cítím dobře.

Další velký zážitek jsem měla při OM healingu. Kromě všech mně známých nesporných dobrodiní (léčení, rozpouštění karmické zátěže apod.) jsem najednou pocítila, jak z vibrací mantry Óm vznikly všechny zvuky tohoto světa - bučení krav, pištění myšek, zurčení potůčku, lidský hlas i tovární siréna. Bylo to opravdu velkolepé. A právě OM healing před Daršanem byl to pravé, člověk se pak před Svámidžím cítil alespoň trochu „čistější“.

Interview bylo pro mě absolutním vrcholem. Vlastně jsem měla současně mnoho otázek, ale všechny jakoby se pouhou Jeho přítomností samy zodpovídaly, jen mě jako vždy trápily pochybnosti o vlastních schopnostech a oprávnění odpovídat dětem na otázky o Bohu, když sama nemám vhled do Božích tajemství. Jak jsem tam řekla, přišlo mi to, jak Ježíš říkal: „Hle, jednooký vede slepé!“ Ale zase lepší když jednooký kousek popovede, než kdyby nikdo ani nenasměroval. Svámidžího slova mi dala naději, že když s láskou a pokorou promluvím, správná slova mi přijdou z míst „vyšších“ než je má hlava. Zrovna dnes se mi ve škole jedna holčička přihlásila ke zkoušení a měla takovou trému, že měla slzy na krajíčku. Pro studenty dost překvapivě jsem vstala a objala ji a říkala jí útěšná slova a třída byla „na větvi“, protože takové věci učitelé běžně nedělají, ale já jsem cítila, že to tak má být a bylo to nakonec pro všechny přítomné dost silné.

Tak za vše děkuji, Svámidžímu, Vám, Martinovi, Zdenkovi, Radkovi, krásný advent a Vánoce.

S láskou a vděčností Alena Cinková.

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

Ač jsem strávila léto v psychiatrické léčebně s depresemi a rozhodla se, že se vystříhám veškerého duchovna, tak setkání s Raghudasem byl pro mě velký zážitek a léčení taky, i když přímý účinek jsem cítila ten večer a druhý den, ale každá chvíle dobrá. Ale ten člověk už bude navždy v mém srdci.

S pozdravem D.K.

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

Milý Raghudasi,

zúčastnila jsem se 4.  10.  tvé přednášky v Praze a chci se podělit o své krásné zážitky. Asi v polovině přednášky jsem uviděla krásné, zlaté světlo, které tě zalilo a rozprostřelo se daleko kolem tebe. Úplně mě uchvátilo.

Byla to nádhera. Když jsme zpívali „ÓM“, byl to také krásný zážitek. Byla jsem plná energie a šťastná. Když jsem šla domů, na nádraží Florenc (normálně hůř chodím, protože mám obě kyčelní endoprotézy), já jsem nešla, ale já jsem se vznášela. Ty nohy mě nesly sami. Přijela jsem domů ve 24 hodin, ale čilá, plná energie a srdce, které mám nemocné a občas zlobí, bylo v ´ „pohodě“. Byla jsem nesmírně šťastná. Moc se těším na další setkání. Děkuji za lásku, ochranu a pomoc.

S láskou zdraví,

Anna Výmolová z Brna

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

Dobrý večer,

chtěla bych Vám velice poděkovat za Vaší včerejší přednášku a hlavně za Vaši pomoc. Cítím se o moc lépe.

Přeji hezký zbytek večera i následující den.

Kristýna