SVÁMÍ VISHWABALADHARANANDA

SWAMI VISHWABALADHARANANDAZážitky lidí s Raghudasem III.

Chtěli bychom využít této příležitosti ke sdělení vašich zážitků a zkušeností se Svámím Vishwabaladharanandou, dříve Raghudasem, které ostatním mohou dopomoci k uvědomění si okolností a vnitřních procesů, které můžete zažívat v jeho přítomnosti.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ZÁŽITKY Z MEDITAČNÍCH VÍKENDŮ S RAGHUDASEM

Na víkendových meditacích s Raghudasem jsem měla možnost být třikrát. Nesmírně se na tyto chvíle těším, jednak že si „odpočinu“ od rodiny a svých dvou malých dětí (ke kterým se potom o to víc těším), ale hlavně, že budu mít víc času být sama se sebou, čehož se mi doma tolik nedostává. V běžném životě jsme hodně pohlceni okolním světem, svým chtěním, máme nevyřešené záležitosti, které chceme řešit hned anebo je předáváme k vyřešení druhým a ono to nejde a naopak vyvstávají další a další problémy… a někdy se cítíme jako v bludném kruhu. A přitom to je pouze iluze a záleží na nás, necháme-li se do ní vtáhnout nebo zůstaneme-li pouze pozorovateli. A v tom mi velice pomáhají meditační víkendy, a pokud to jde, tak i každodenní meditace.

Ze začátku meditačního víkendu mi při meditacích ještě přicházejí rušivé myšlenky, které postupně odplouvají. Snažím se odevzdat, myšlenky pouze pozorovat a být sama sebou. Program víkendu je intenzivní, ale zjišťuji, že mi stačí pouze 4-5 hodin spánku a ráno se cítím čerstvější a plná síly než jindy. Sobotní odpoledne je vyhrazené procházkám krásnou přírodou, což je také prostor pro meditaci. Následují další meditace, zpívání manter a na závěr dne OM-Healing. Dodatečně zjišťuji, že drobné bolesti, které mě před víkendem sužovaly, odezněly.

Další den při zpívání manter a bhadžanů prožívám nezapomenutelné zážitky. Cítím rozšíření srdeční čakry, všudyprostupující lásku a velkou vnitřní radost. Příjemná energie mi proudí celým tělem, cítím se vnitřně silná a cítím, že vše, co se mi zdálo neřešitelné, zvládnu.

Raghudas nás učí síle, láskyplnosti, abychom uměli sami meditovat a nebyli na nikom závislí. Abychom nalezli přímou cestu k sobě, do svého nitra a k Bohu a tím získali vlastní svobodu.

Ing. Věra Dytrychová, 2013

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

MOJE CESTA S RAGHUDASEM

Celý rok, kdy navštěvuji Raghudasovy Daršany a víkendy, je jedním velikým duchovním zážitkem.

Co nejvíce vnímám, je odložení starých zaběhaných vzorců. Najednou lze žít daleko svobodněji, přitom aktivněji. Zjištění, že svazujeme a omezujeme nejvíc sami sebe, mi velmi pomohlo.

Raghudas mě naučil, že jde všechno, co si dokážeme pomyslet a v co věříme.

Jednou na rozhraní noci a dne jsem měla zážitek velkého chaosu. Nerozuměla jsem vůbec ničemu, kolem bylo vše zmatené, samé začátky, nic dokončeno a vše zamotané jedno přes druhé. Teprve po chvíli mi došlo, že to je chaos mého dlouhodobého myšlení. Mých zbytečných obav, kritiky a hodnocení lidí, planých řečí. Pak se vše zamotalo ještě víc a viděla jsem myšlenky dalších lidí. Ne nějak konkrétně, ale jako obrovský uměle vytvořený balast. Uvědomila jsem si, že každá myšlenka je energie, která ovlivňuje i ostatní. Byla jsem obklopena něčím velmi hutným, rušivým a naprosto nefunkčním.

A tak jsem se rozhodla, že nebudu zatěžovat okolí negací. Začala jsem myslet s láskou na ostatní, pozitivně, bez obav. Nešlo to hned, samozřejmě, léta používané vzorce byly zažité.

S Raghudasovou laskavou pomocí se mi daří postupně zklidnit mysl. Raghudas probouzí lásku v nás samých, otevírá naše duchovní srdce a díky tomu můžeme pociťovat lásku k druhým, k okolí, ke světu,.......... i k sobě samým.

Vím, že láskyplná myšlenka pomáhá. Je krásné, když vidím, že přibývá lidí, z kterých září láska na ostatní. To je velký dar Raghudase lidem - předávat lásku a Světlo.

Mgr. Stanislava Krumová, 2013

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

POKLEKÁNÍ

Poklekání. Ani já jsem ještě před rokem nechápala význam poklekání. Dívala jsem se na lidi, kteří postupně přicházejí k Raghudasovu křeslu a klaní se – proč se klaní? Jaký to má smysl? Tehdy jsem nedokázala sklonit svou hlavu před Božstvím.

Dnes, když vidím Svámiho Vishwanandu, Raghudase či jinou božskou inkarnaci, mám vnitřní touhu sklonit svou hlavu. Pokud bych to napsala, jak to opravdu cítím, mám chuť se složit k jejich nohám, i když vím, že Raghudas říká: „Nepožaduji, aby lidé přede mnou poklekali. Nepožaduji vůbec nic. Ale vím, proč to dělají a rozumím jim.“ Tím, že se skloním před Světlem, pociťuji ve svém nitru hlubokou pokoru a vděčnost za to, že tu jsou (v tu chvíli jsem jak malé dítě), zároveň tím nabízím Světlu svou korunní čakru (Sahasráru) a Ono mne může naplnit. V podstatě Světlu nabízíme sami sebe, dáváme se mu, odevzdáváme se Božství s vědomím, že Ono ví, co je pro nás nejlepší, veškeré konání tímto necháme na Něm.

Vždy, když se mohu sklonit a uctít Božství, Světlo, jak přímo v Raghudasovi, tak před křeslem (Světlo, které božská inkarnace nese, ještě nějaký čas zůstává na místě, kde před chvílí seděla) či oltářem, který je živý - pociťuji velkou vděčnost, milost, respekt k Jeho velikosti a celému Stvoření. Světlo vidí naši pokoru a snahu, má z toho velikou radost a o to více se nám dostává pomoci. Říká se: „Když ty uděláš jeden krok v Bohu, On jich k tobě udělá tisíc.“

S Láskou, Kateřina Cabalková, 2013

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ZLATÉ BOŽÍ SVĚTLO

Milí přátelé,

Před třemi lety jsem se setkala s Raghudasem. Když jsem ho poprvé poznala na jeho Satsangu, uviděla jsem Zlaté světlo, které přináší na zem. Byl to můj první zážitek. Po třech letech, kdy jsem jezdila na všechny jeho meditační víkendy a Daršany jsem si uvědomila, jak velký dar a milost dostal celý náš národ tím, že Raghudas žije u nás.

Každý meditační víkend, který Raghudas pořádá, je krásnější a energie jsou silnější. Na víkendu se schází úžasní láskyplní lidé. Když se octneme v Raghudasově Zlatém světle, nádherných energiích umocněných krásnou přírodou, zapomeneme na okolní svět, na všechny těžkosti a starosti, dostaneme se do stavu krásné blaženosti. Zpíváme bhadžany, meditujeme, džapujeme mantry, dostáváme Daršan od Raghudase - je to úžasná a nádherná energie Božího světla, která nás čistí, léčí, pozvedá duchovně, naplňuje štěstím a láskou, je to taková radost, že to ani neumím popsat. Každý den zakončíme OM - Healingem, úžasnou léčivou metodou, kdy pod vedením zasvěceného koordinátora zpíváme posvátnou slabiku ÓM, nádherný chorál. Zpíváme hodinu, sedíme v kruzích a střídáme se. Naše špatná energie stoupá nahoru, kde se Mahávatár Babaji a Avatár Svámi Vishwananda postarají, aby špatné energie byly očištěny a přeměněny na světlo, které nám vracejí zpět. Pomáháme sobě, Matce Zemi i okolí. Je to všechno tak krásné, že cítím pokaždé velký dík Bohu za to, že jsem dostala tak velkou milost a dar, že mohu toto všechno prožívat, má duše čekala na tyto chvíle stovku životů, dostat se ke světlu. Je to tak velký dar, že ani nedokážeme pořádně ocenit, co pro nás Raghudas dělá.

Raghudas přináší na zem nejenom tak úžasný dar, jakým je Zlaté Boží Světlo, ale přichází s ním spoustu světelných bytostí, které Raghudase chrání a nám pomáhají. Jednou jsem dostala tu milost, že jsem je viděla, bylo jich tolik, že v místnosti, kde jsme seděli s Raghudasem, by nepropadl ani špendlík.

Přála bych všem hledajícím na duchovní cestě, aby mohli něco tak krásného prožít.

S Láskou Anička Výmolová, 2013

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Vše je v lidském srdci

V lidském životě přicházejí chvíle, zpravidla jsou to těžké chvíle, kdy se člověk ptá: „Proč se mi toto děje?“ Navzdory všeobecným představám jsou to nejlepší okamžiky lidského života, okamžiky, kdy v sobě může člověk najít sílu něco změnit, vydat se na cestu seberealizace. Hlavním cílem lidské bytosti na Zemi je totiž dojít k naplnění, jednotě, blaženosti. Aniž to víme, je to důvod naší inkarnace na Zemi. Než duše na Zemi přichází, svobodně si stanoví cíl své inkarnace, čemu se chce v tomto životě naučit, čeho chce dosáhnout. V okamžiku zrození přichází člověk do světa, do iluze, která je tak dokonalá, že duše na svůj cíl zapomíná.

Ať je člověk duchovní či nikoli, vždy se snaží uspokojit své touhy. Chceme být finančně zajištěni, mít smysluplnou a naplňující práci, krásný domov, milující rodinu okolo sebe. Vždy, když dojdeme k cíli, který jsme si prve stanovili, se chvíli cítíme uspokojeni, ale brzy přijde další věc, po níž začínáme toužit. A tak to jde stále dokola, dokud neprocitneme a nezačneme pátrat po Bohu, který je v nás (Átma). To je přirozená cesta poznání, kterou prochází každá duše. Každý si jde svým vlastním tempem, nabíráme zkušenosti a učíme se z nich. A přesto není lehké přivést lidskou bytost na cestu hledání a poznání, aby byla zvídavá, toužila po seberealizaci a možná i po realizaci Božství.

Prozřít a vstoupit na duchovní cestu nám v této době na Zemi pomáhají Božské inkarnace (vtělení) - Avatáři a vysoké duchovní bytosti, ať už působí veřejně nebo skrytě. Zvyšují svou přítomností vibrační úroveň Země, umožňují její transformaci, dávají lidem možnost prožít v jejich přítomnosti hluboké pocity lásky, jednoty a blaženosti. Umožňují lidem rozpomenout se, kým ve skutečnosti jsou - totiž Božskou jiskrou, čistým Božstvím, které dřímá v jejich duchovním srdci. Tomu, kdo si to přeje, pomáhají toto Božství naleznout. A to je právě ten nejobtížnější úkol, který mají – probudit člověka, aby začal hledat. Když Bůh tvoří galaxie, udržuje je či transformuje, může ležet na svém „nebeském loži“, ale když má člověka podnítit, aby se dal na duchovní cestu, musí se sám inkarnovat na Zemi veden láskou ke svému stvoření. A tak je zde máme – Šrí Svámího Vishwanandu, Raghudase, Matku Meeru, Matku Ammu, Matku Diesanu, Matku Lasanu, a další – a??? Co my na to? Mohou nás přivést na duchovní cestu, můžeme začít hledat Boží chrám uvnitř nás samých a stát se sami sobě mistry, které stále hledáme okolo sebe. Bezpochyby musíme najít ve svém srdci a prociťovat vnitřní touhu po Božství, a proto prosím – mějme ji.

Nabízí se otázka, jak poznat Božskou inkarnaci od lidského mistra. Přítomnost Avatára, vysoké duchovní bytosti je živoucí, s nimi cítíme uvnitř sebe pohyby duše. Prožíváme duchovní proudy, které rozkmitají naše tělo, zažíváme krásné duchovní stavy, je to živý proces, můžeme vnímat, jak se prostor kolem nás doslova tetelí, má to děj, můžeme vnímat proměny v sobě. Prociťujeme hluboký klid a mír, lásku, naplnění, radost a zdraví v takové míře, jež je jinak lidské bytosti nedostupná. Ocitáme se ve stavu hluboké meditace, která léčí na všech úrovních naší bytosti. Někteří lidé mohou v jejich blízkosti pozorovat také bouřlivé tělesné projevy - bušení srdce, horkost, tlaky na různých místech v těle. To vše jsou jen průvodní příznaky hlubokých změn, které se s námi a uvnitř nás dějí. Podobné projevy signalizují, že máme před sebou vysokou duchovní bytost, která s námi činně a účinně pracuje. Zvláště v této době neopakovatelné transformace lidstva a Matky Země může díky jejich přítomnosti každý, kdo si to přeje, kdo se pro to svobodně rozhodne, dosáhnout mnoho - osvícení, seberealizace, možná i realizace Božství.

Odpověď na všechny naše otázky nalezneme v našem srdci, tam hledejme, tam pátrejme. Buďme svobodní a volní. Hledejme svou cestu a svého mistra srdcem a v srdci, ono ví...

S láskou Kateřina Cabalková, 2013

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Drazí přátelé,

Moc ráda bych se s Vámi podělila o zážitek, který jsem díky Raghudasově milosti mohla zažít na ostrově Zakynthos. Nejprve bych však chtěla Raghudasovi poděkovat a vyjádřit nesmírnou vděčnost za milost, kterou nám dává, když nám dovoluje být v jeho blízkosti, trávit s ním jeho drahocenný čas – hluboko ve svém srdci tuto milost cítím a vždy, když si ji uvědomím, hrnou se mi slzy do očí – děkuji.

 

Na jarní pouti na ostrov Zakynthos jsem měla tu milost, být jednou z těch, které Raghudas učil skákat do vody z větší výšky. I když jsem měla strach, v ten moment, kdy mě Raghudas chytl za ruku, přestala jsem přemýšlet a odevzdala se. Poté jsem už měla skákat sama a naplno si skok užít. Skákala jsem s mantrou Óm Namó Narájanája, mé srdce plesalo radostí, štěstím, uvolněním a velkou vděčností, jelikož jsem překonala strach.

Na podzimním pouti na Zakynthos jsme skákali znovu. Byla jsem vyzvána, abych šla skočit. Postavila jsem se na okraj skály a v tom mne přepadl ohromný strach, zírala jsem do vody a nebyla jsem schopna skočit. Raghudas mi radil, abych se otočila na Neelu (která stála za mnou) a pak hned skočila. Několikrát jsem to udělala, ale nemohla jsem tento strach překonat. Raghudas na mne volal: „Nech mysl na skále a skoč!“ V duchu jsem si říkala – odevzdávám se, odevzdávám se, odevzdávám se…, ale nohy jsem měla jak zdřevěnělé. Začínala jsem si myslet, že tento strach nepřekonám. Najednou jsem zezadu slyšela, zda bych mohla posunout nohu o kousek dál - Raghudas mne chytl za ruku a skočil se mnou. Překonat tento strach byl pro mne tak silným zážitkem, že jsem se ještě asi dalších 10 minut vnitřně třásla. V moment, kdy tento třes ustal, se na mne Raghudas podíval a pravil, že mám jít skočit znovu. Nyní jsem nechala mysl na skále a s mantrou Óm Namó Narájanája jsem hned skočila.

Díky Raghudasovi jsem zde překonala velký strach, bez jeho pomoci bych to nezvládla. Z celého svého srdce, s pokorou a nesmírnou vděčností, děkuji.

Káťa, 2013

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

MOJE CESTA S AVATÁREM

Kdo je Avatár.

Na začátku mého psaní děkuji Bohu, Univerzálnímu zdroji stvoření i sobě - jakožto jeho projevení, že jsem se dostala do tohoto bodu, kdy mohu psát tato slova a věty. Jsem nesmírně vděčna za každý krok v mém životě.

Žila jsem „běžný“ život ve společnosti, dětství ve šťastné rodině, vystudovala školy, vdala se, porodila úžasné děti, rozvedla se a celý život cítila, že existuje něco víc...Hledala jsem a ptala se, proč jsem nešťastná a co mám dělat.

A tak mi začaly chodit odpovědi na mé otázky a čím byly ty otázky intenzivnější a hlubší, tím rychleji se vše dělo. Přitahovala jsem si úžasné lidi, kteří mi něco odevzdali, někam mi pomohli nahlédnout a posunout se ve svém pochopení. Přicházely i skvělé knihy a způsoby léčení těla a duše, které mi byly dostupné vždy ve správnou chvíli.

Prošla jsem terapií kineziologie, SRT - které jsem několik let dělala jako terapeutka, objevila terapii RUŠ a díky úžasnému Karlovi Nejedlému otevřela skryté bolesti a bloky, čistila se a čistila a jako terapeutka také pomáhala lidem. Nahlédla jsem do léčení metodou YUEN, kterou léčí Pavel Nývlt. Moje cesta vedla dál a přitáhla mne další fantastická a hluboká metoda léčení těla i  duše Ho opono pono Ileahala Lena. Tam, kde pro mne končily možnosti metody RUŠ - za kterou jsem nesmírně vděčna a která mi neuvěřitelně pomohla - pokračovala metoda Ho opono pono skrze seminář a hluboké vědění ve skriptech pana Lena. Používala jsem ji 2 měsíce a moje duše volala dál; cítila potřebu jít rychleji a tak jsem v listopadu 2011 potkala AVATÁRA jménem RAGHUDAS.

Až časem jsem si díky cestě s ním uvědomila, jakou milost jsem tím dostala. Odpověděl mi na všechny mé otázky.

Do té chvíle jsem potkávala lidi učitele neboli GURU - kteří jdou cestou vlastního učení se, vzdělávání, pochopení, žití ve světlu a během své cesty nabyté vědomosti a schopnosti předávají dalším lidem. Děkuji za každého z těch krásných lidí, které jsem mohla potkat.

A KDO je AVATÁR?

Je to Božská energie, bytost Světla, která se vtělila do fyzického těla, aby pomáhala lidem a Zemi pozvedávat vibrace z 3D do vibrací absolutní lásky a jednoty. Pomáhá čistit karmu tím, že ji bere na sebe a spaluje - když je to dovoleno. Je to veliká oběť, protože všechny fyzické a psychické bolesti lidí prožije ve svém těle, v sobě, než je zpracuje.

Má to jedinou podmínku - ČLOVĚK MUSÍ CHTÍT, musí CÍTIT SILNOU TOUHU zbavit se všeho, i toho, o čem neví a mohlo by mu to zpusobit psychické a fyzické potíže v budoucnu. Musí toužit zbavit se všeho, co mu brání v seberealizaci - osvícení tady na Zemi a cestě do JEDNOTY s Bohem - PARAMÁTMÁNU.

Je to CESTA SRDCE, ODEVZDÁNÍ SE. Cesta, kde člověk přijme, že je v jednotě se vším a je projevením Boha tady na Zemi, že je součástí velké hry.

Já se odevzdávám a uvědomuji si:

co mohu se svým omezeným vnímáním a vědomím dosud pochopit, uvidět a odložit. Přes způsoby a metody, které jsem poznala, to udělám, protože nejsem bezmocná loutka a vše, kde hranice mého vidění končí, odevzdávám Bohu skrze Avatára. Ten urychluje všechno, co se se mnou děje a otevírá čím dál více mé duchovní srdce, pomáhá mi nacházet v sobě takovou hloubku a prostor, který mne hluboce dojímá a vede čím dál do větší pokory a úcty ke stvoření.

Předává mi meditační techniky, zasvěcuje a otevírá, abych si vzpoměla na svoji Božskou podstatu a tím se můj život na Zemi zjednodušil, abych byla čím dál víc otevřena zázrakům a plynutí životem, abych se mohla posunout z třetí do páté dimenze a dál. Protože naše Matka Země potřebuje, abychom rozpustili naše nynější ego v srdci. Abychom žili srdcem a ne hlavou.

Uvědomme si, PROČ jsou tady na Zemi AVATÁŘI, proč v této transformační době mezi DOBOU TEMNA a ZLATÝM VĚKEM dostáváme od BOHA - kterého jsme každý součástí- takový DAR ve formě AVATÁRA.

Protože nám lidem se dvěma šroubovicemi DNA není dáno žít a zpracovat nejvyšší světlo z různých důvodů.

Potřebujeme přestavět lidská těla na těla se světelnou mřížkou 12 řetězců DNA.

Děje se to za přítomnosti avatára. Děje se to při tzv. DARŠANECH a MEDITACÍCH. A když je jednou spojíme s božskou jiskrou nejvyšších realizovaných bytostí inkarnovaných do těla - jakožto božských pomocníku tady na Zemi - již nikdy toto spojení neztratíme a vyzařujeme ji dál. Jsme pak neustále v jeho přítomnosti a spojení funguje telepaticky. Na všechny naše otázky můžeme slyšet odpovědi v hlavě okamžitě. Je to úžasné bytí.

Jsem na cestě vedle něho již rok a dějí se se mnou tak neuvěřitelné změny, že mne to neustále fascinuje. Nevzdávám se zodpovědnosti za svůj život, protože tady ten život máme prožít, PROŽÍT V LÁSCE NEJVYŠŠÍ. Jsme lidi s možností volby a rozhodování, tak VOLME SRDCEM a POMOZME SOBĚ I ZEMI.

Pracujme se SVĚTLEM a pro SVĚTLO, nechme ho na sebe působit, nechme na sebe působit NEJVYŠŠÍ LÁSKU a SVĚTLO PARAMÁTMÁNU.

Děkuji vám všem, kteří jste byli schopni přečíst mé vyznání až do konce.

Z celého srdce, z hloubky duše děkuji mému avatárovi Raghudasovi za veškeré dary a pomoc na cestě k sobě, Bohu ve mně a mne v Bohu.

S láskou Karin, 2013

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

BLESK Z ČISTÉHO NEBE

Drazí přátelé, rádi bychom se s Vámi podělili o zajímavý nevšední prožitek.

Večer před samotným prožitkem, o kterém chceme psát, jsme se účastnili schůzky Ragudasova týmu. Projednávali jsme plánované akce, jejich organizaci. Raghudas s námi promlouval a jako vždy s námi pracoval. Navenek šlo o běžné jednání, ve skutečnosti každá chvíle Raghudasovy přítomnosti pobíhá na všech úrovních – každý jeho pohled, pohyb, je hluboká duchovní práce na našich bytostech. Po schůzce jsme odjeli domů. Ráno se Miloš probudil s velkou bolestí hlavy a nevolností. Kolem poledne se intenzita bolesti zvýšila, přišlo i zvracení. Věděli jsme, že jde o čištění. Světlo, které Miloš přijal, mu uvolnilo energie, které se musely očistit. Mne také kolem poledne začala bolet hlava a necítila jsem se dobře.

Po pozdějším obědě jsme si šli lehnout, odpočinout, zpracovat Světlo, energie, které jsme od Raghudase s vděčností přijali. Po chvíli, když jsme usnuli, se ozvala veliká rána. Byl cítit elektrický zápach. Miloš leknutím vyskočil, z elektrické zásuvky vyšlehl plamen. Bylo to z elektrického přepětí, z přímého úderu bleskem, který zasáhl naši anténu. Babička, která v tento čas u nás seděla na gauči a dívala se ven, říkala: „Blesk z čistého nebe udeřil a zasáhl dům“. Později se v dáli ozvalo mírné hřmění, následoval ještě jeden malý blesk, po chvíli se roztáhla obloha a svítilo sluníčko. Nechápali jsme, co se děje. Sousedi v okolí byli v ten čas venku, když viděli a pocítili elektrický náboj, podlomila se jim kolena.

Děkovali jsme Bohu, že jsme živí. Jelikož to bylo velmi zvláštní, zeptali jsme se Raghudase na tento zásah, Blesk z čistého nebe. Raghudas nám řekl, že jsme velmi blízko Světla, že se potřebujeme pročistit. Rychle se splácí karmanový zákon. Později nám Honza potvdil, že nám Raghudas s něčím hodně pomohl. V tu chvíli jsme se oba začali ze srdce smát, Miloš se střídavě smál a plakal. Byla to pro nás veliká Milost a Dar, což nám vzápětí po rozhovoru došlo. Ten večer nastala velká úleva, velká vnitřní radost, myšlením nepochopitelná. Přestala nás bolet hlava a stejně tak i tělo, následovala lehkost, radost z Bytí.

S láskou, úctou a pokorou Vám děkujeme, Raghudasi, za vše, co pro nás děláte. Je nám velikou ctí být ve Vaší blízkosti, mít možnost se účastnit dění kolem Vás. Je pro nás velikou Milostí pomáhat Světlu a lidem, aby se ke Světlu dostali.

S láskou Pavlína a Miloš, červenec 2012

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ráda bych vyjádřila své hluboké díky Raghudasovi z celého srdce - jak jej jen umím otevřít. Moje vnímání se rozšiřuje, mnohem víc dokážu užívat přítomný okamžik, mám víc odvahy než jsem měla, jsem hluboce vděčna a dojata. Často mám v očích slzy dojetí a věřím, že přijde chvíle, kdy slzy vystřídá smích a dojetí radost. Miluji vše co je stvořeno.

Díky.

S láskou Karin z Brna, červen 2012

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Drazí přátelé,

Rád bych se s Vámi podělil o zážitek z duchovní cesty s Raghudasem na ostrov Zakynthos. Nejprve však chci z celého srdce poděkovat Raghudasovi za to, že nás sebou na Zakynthos vzal a umožnil nám tak zažít překrásných 21 dní. Zážitek, o kterém chci vyprávět se odehrál jednoho večera, když jsem si povídal s kamarádkou Věrkou. Seděli jsme v hotelovém pokoji, a Věrka odpovídala na mé otázky. Když po nějáké době nebylo co říct, nastalo ticho a my jsme oba zůstali mlčky sedět. Byl jsem v křesle, a když jsem se dostatečně uvolnil, najednou jsem pocítil nesmírně silně Raghudasovu přítomnost v celém svém těle a bytí. Bylo to, jako bych najednou zcela zmizel a všude byl pouze Raghudas. V tu chvíli jsem pocítil obrovskou sílu, klid, mír, jistotu a blaženost. Když jsem pohlédl na Věrku, všiml jsem si, že Raghudase taky okamžitě vycítila, a tak jsme oba jasně vnímali jeho přítomnost. Raghudas byl v mém těle, vše bylo jen On. Když se Věrka podívala do mých očí, viděla Raghudase. Dokonce i gesta která má ruka dělala, nebyla moje, ale Raghudase. Byl to skutečně nádherný prožitek, který se těžko popisuje slovy. Po několika minutách se tento inteznivní stav opět změnil v  „normální“, načež jsme se na sebe s Věrkou podívali a začali se smát. Druhý den jsem o našem zážitku vyprávěl Raghudasovi. Ten se jen usmál a přikyvoval. Vysvětlil, že jakmile jsem se uvolnil, otevřel své srdce a plně se mu odevzdal, on potom mohl vstoupit do mého srdce a těla. Vše, co se ten večer odehrálo, byla Raghudasova obrovská milost a  láska.

S pokorou a vděčností v srdci děkuji Raghudasovi za tento krásný prožitek.

Honza, červen 2012

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Drazí přátelé,

Rád bych se s Vámi podělil o zážitek, který se mi nedávno stal v blízkosti Raghudase. Raghudas nám často říká, že je jako generátor, a je na nás, abychom u něj byli tak blízko, abychom se ohřáli, ale také dostatečně daleko, abychom se nespálili. Pokud se tedy někdo rozhodne jít tak zvanou rychlou cestou, znamená to mimo jiné, že musí projít velkou očistou. Jednoho dne jsem seděl u vody, když se mi najednou z ničeho nic spustila velmi silná rýma. Nechci zacházet do detailu, ale zkrátka takovou rýmu jsem v životě neměl. Již od začátku bylo velmi zvlášntní, jak rychle to přišlo a jak byla intenzivní. Když si toho Raghudas všiml, jen se usmál a řekl: „Teda z tebe to ale leze..." Ještě než to Raghudas řekl, měl jsem pocit, že mi začíná takzvaná „čistička", a to mi vlastně Raghudas svými slovy následně potvrdil. Večer se pak k celé rýmě přidala i teplota. Celkově mi nebylo dobře, cítil jsem se jako když mám chřipku. Přes noc potom rýma ustoupila, avšak teplota pokračovala i druhý den. Raghudas se mě zeptal, jak mi je, jak jsem na tom psychicky. Odpověděl jsem, že dobře, protože jsem vycítil že se čistím a byl jsem za to vděčný. Když člověk prochází čištěním, ať už na fyzické či mentální úrovni, je velmi dobré být za to vděčný a poděkovat. Je to veliká milost, i když se to v tu chvíli může jevit zcela jinak. Další den mi Raghudas vysvětlil, co se valstně děje. Rýma a horkost v těle byla způsobena Světlem, které tak spaluje naši karmu, negativitu, odstraňuje bloky v celém těle, vypaluje v nás těžké vody (doslova převařuje naši krev a jiné tělní tekutiny). Tento proces trvá přibližně 48 hodin a je to takzvaný žeh Světlem. Když tímto procesem člověk prochází, měl by se mu plně odevzdat, uvolnit se, odpočívat a nechat vše plynout. Tak můžeme dostat nejvíce. Nakonec ještě Raghudas zmínil, že takto se může lidská bytost čistit třeba i několik životů. Když jsem toto uslyšel, nezbývalo mi nic jiného než se usmát, poděkovat Bohu a odevzdat vše, co jsem v tu chvíli odevzdat dokázal, do Jeho rukou.

Děkuji Raghudasi, za Tvou lásku, milost, trpělivost a soucit!

Honza, červen 2012

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

DRAZÍ PŘÁTELÉ,

velice ráda bych se s Vámi chtěla podělit o zážitek z Daršanu s RAGHUDASEM 5.  5.  2012 v Praze.

S kamarádkami jsme se dohodly, že pojedeme do Prahy na Daršan s Raghudasem. Nikdy jsem o něm neslyšela. Už při vstoupení do sálu se mě zhostil klid a než jsem se posadila na židli, podívala jsem se na obrazy Mahávatára Babajiho, Šrí Svámího Vishawandy a Raghudase, tekly mně slzy. Nevím, byla to láska, pokora, vděčnost? Pak nastal okamžik, kdy Raghudas odpovídal na otázky. V  duchu jsem si říkala, že jsem neměla psát takovou hloupou otázku. Raghudas se zeptal, kdo ji poslal. Styděla jsem se přihlásit před tolika lidmi, ale ruku jsem zvedla. Jakmile na mě Raghudas promluvil, zmocnil se mě příval smíchu a já se smála a smála. Za chvilku jsem slyšela smát se ostatní. Raghudas mě podporoval „jen tak dál“ a mně bylo krásně. Citila jsem lásku, radost, blaženost, žádné myšlenky, jen obrovskou energii v sobě a všechny lidičky bych nejraději obejmula do náruče.

Byla to LÁSKA, RADOST, KLID a MÍR v mém srdci. Děkuji RAGHUDASI, děkuji :-) ...Po celou dobu jeho mluvení jsem byla naprosto soustředěná na Raghudase a děvčata říkaly, že jsem zářila a jen kývala.

Mluvil tak krásně, že moje duše se vším souhlasila. Byla jsem Jednota. Byla jsem v takovém stavu, že když jsme Raghudasovi podávali své osobní přání a stála jsem před nádhernou bytostí, řekla jsem s emocí: „Miluji Vás.“ Vše, co píši, znovu prožívám.

Večer, když jsem přijela domů, šla jsem na webové stránky Raghudase. Jak říkala Pirina, jeho obraz byl opravdu živý. Opět jsem dostala záchvat smíchu. Před usnutím jsem vše odevzdala do rukou Boha, jak říkal Raghudas. Usínala jsem v naprosté blaženosti. Po pár dnech jsme se všechny děvčata sešly v čajovně, abychom si popovídaly o Daršanu, atd. Ale k mluvení jsme se nedostaly, protože jsem měla proces, smála se a smála. Z tiché čajovny se stala rozesmátá :-) Ostatní děvčata to také chytlo. Včera volala Raduška, co byla také na Daršanu. Než vytočila mé číslo, byla v klidu, ale jakmile jsme se spojily, měla proces smíchu také. Jsem šťastná, že ve svých 62 letech jsem se dočkala takového daru...Božství je nádherné a mně se dostalo v 62 letech milosti a takového prožitku. Děkuji, Raghudasi :-) děkuji, děkuji, děkuji děkuji, děkuji děkuji děkuji děkuji děkuji děkuji děkuji děkuji děkuji

S LÁSKOU Vás objímám :-) Marie

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Milovaný Raghudasi, náš láskyplný Učiteli a Pane,

když jsme si ve čtvrtek přečetli Bhagatovu zprávu o tom, že Vaše nám tak drahé tělo trpí, zatímco pracujete pro Celek a prozařujete temnotu lidstva v muslimském světě, byli jsme dojati Vaší Láskou a soucitem a současně jsme prožívali hlubokou vděčnost za vše, co děláte pro Celek.

Začali jsme se svolávat a zpívali OmHealingy pro Vás, v pátek také pro Svamího Vishwanandu, který na Velký Pátek nese znamení lidské temnoty v podobě krvácejících Kristových ran a v sobotu, která byla výročním dnem odchodu Vám blízkého a milovaného Satya Sai Baby do Samadhi, také pro něho. Tak jsme s pokorou, úctou, láskou a s hlubokou vděčností k Vám a dalším vysokým duchovním bytostem, které opouštějí věčnou blaženost Satčiánándy a přicházejí nám všem pomáhat v lidských tělech, spojili svá srdce a aniž jsme to tušili předem, stali jsme se také příjemci a svědky zázraků.

Tak jako Kristus řekl: „Kde se sejdou dva nebo tři v mém jménu, tam jsem i já uprostřed nich.“, stalo se nyní i nám. Při zpívání božské vibrace Óm se nám dostávalo milosti Vaší přítomnosti, dotýkal jste se lidských srdcí. Ve Vlkově se v sobotu sešlo asi 30 lidí, kteří toužili po Vaší přítomnosti, i když v těle jste nemohl být s nimi. Všichni vnímali a někteří i viděli Vaší blízkost, spolu se Svamím Vishwanandou a Satya Saí Bábou jste žehnal lidem, jejich srdce se otvírala a zažili Boží přítomnost. Tak se jim dostalo milosti Daršanu i ve Vaší zdánlivé nepřítomnosti, všichni cítili Vámi darovanou Lásku a Jednotu. Mnozí již předtím meditovali, ale nikdy nezažili něco podobného, ti, co nikdy nemeditovali, se cítili osvobozeni od tíže světa. Jsme hluboce vděčni, že nám umožňujete svou přítomností pobývat v Boží blízkosti a na okamžiky se dotýkat věčné Boží slávy.

Přáli bychom co největšímu počtu lidí setkat se s touto Vámi rozdávanou Boží milostí, která již natrvalo mění lidská srdce, řeč i konání a mění je v Lásku a nezištnou pomoc lidem i Matce Zemi. Děkujeme, že nám přinášíte Boží Lásku a přítomnost, že jste tu s námi. Jsme vděčni víc, než dokážeme vyjádřit.

Za Pourovi a další příjemce milostí těchto dní s láskou, pokorou a úctou Sarasvati, 8. 4. 2012

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Milí přátelé,

chtěla bych se s vámi podělit o zážitek při nalévání „Požehnané vody" od Svámiho Vishwanandy. Zašla jsem si k řece Svitavě, abych do ní nalila Požehnanou vodu. Byl krásný den bylo poledne a já jsem stála na mostě nad splavem řeky Svitavy. Nalila jsem malou skleničku Požehnané vody do řeky a za chvíli se stalo něco neuvěřitelného. Na celou okolní krajinu se rozlila vlna nádherné láskyplné energie. Byla to tak velká síla lásky, že se mě až zatajil dech. A slunce, které svítilo na hladinu, vytvářelo na ní zlatavé obrazce, které pluly po řece. Já jsem jen tiše stála a vychutnávala si tu nádheru, tu krásnou energii. Byla to sváteční chvíle, plná blaženosti a lásky. Představila jsem si jak krásné to bude až taková energie bude na celém světě.Vzpoměla jsem si také na Raghudase na tu chvíli, kdy nám rozdával tuto vodu. Vkládal do toho tolik lásky, že si to ani neumíme představit. Když jsem k němu přistoupila pro Požehnanou vodu, stala se mě zvláštní věc. Vždycky jsem viděla Raghudase spíš jako člověka s Božskými vlastnostmi. Ale najednou při rozlévání Požehnané vody jsem viděla to co nikdy dřív. Viděla jsem bytost, z které vyzařuje veliká láska, ohromná síla a nadpozemská vznešenost a čistota. Najednou jsem zjistila, že stojím před Bohem. Bylo mě tak krásně, byla to tak veliká síla, že jsem se nemohla ani pohnout, jen jsem tam stála užaslá nad tou velkou milostí, které se nám dostává, když můžeme být v blízkosti Raghudase, v blízkosti Boha. Děkujeme ti Raghudasi za všechno, co pro nás děláš.

Anna Výmolová, 25. března 2012

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Drazí přátelé,

jednou jsem měla ten dar, že mě Raghudas poslal si lehnout do meditační místnosti. Lehla jsem si tak, jak to dělávají lidé, co přijedou na intervia. Po určité době mi začaly velké bolesti paží těsně nad loktem. I když jsem byla na zemi totálně uvolněná, nerozuměla jsem tomu. Roztáhla jsem tedy ruce do stran od těla. Ležela jsem tam jak Ježíš na kříži. Po velmi krátké chvíli mi bolesti ustaly.

Najednou jsem začala mít určité stavy, které jsem už několikrát zažila. Měla jsem oči zavřené a připadalo mi, cítila jsem, jako když mě nějaký tlak vycucává z těla ven. Cítila jsem, jak se mé tělo zvedá a v tu chvíli jsem byla přesvědčená, že už musím levitovat. Jednoduše řečeno, vypadalo to, jako když někomu dáváte elektrické šoky a jeho tělo se velmi zpomaleně nadzvedává. To jsem zažívala v meditační místnosti. Během tohoto stavu jsem cítila velmi silný tlak na hlavu, měla jsem v ní vysloveně kolotoč, nebylo to ale nepříjemné. Sama jsem si uvědomovala, že velmi zhluboka a rychleji dýchám, po čase to ustalo a já jsem se vrátila zpět do těla. Měla jsem chvíli čas na odpočinek. Po krátké chvíli to začalo opět. V tento moment se mi zapojily i ruce, cítila jsem, že se mi zvedají dlaně do vzduchu a mezi oběma dlaněmi se vytváří velice silná energie a probíhá horem přes mě z jedné dlaně do druhé. Chvíli jsem si s touto energií hrála. Zjistila jsem, že celý tento stav můžu i zesilovat. Občas byl tlak na tělo velice silný, proto jsem opět přestala. Vrátila jsem se opět do těla a chvíli odpočívala. Po chvíli se stalo něco úplně nečekaného, jiného od předchozích stavů. Už jsem necítila tlak a zvedání se z těla, najednou jsem se z lehu skoro posadila, otevřela oči a silně jsem začala křičet, před sebou jsem viděla jen meditativní obrazy. V tu chvíli mě napadlo, že bych tam neměla křičet, v momentě se otevřely dveře a vběhl Raghudas s Honzou a zjišťovali, co se stalo.

Nebyly to ale oči, které viděly, a hlas, který vycházel, mého fyzického těla. To zůstávalo ležet na dece. Napadlo mě, že to bylo něco, čeho jsem se tím křikem zbavovala, nechtělo to odejít. Po chvíli jsem opravdu otevřela oči, uvědomila jsem si, že jsem hrozně udýchaná, hledala jsem v místnosti Raghudase s Honzou, ale ti nikde. Slyšela jsem je pracovat z obývacího pokoje. Tento stav je i po několika dnech velice živý a neustále na něj vzpomínám. Další proces čištění.

Děkuji, Raghudasi!

Jana, 17. února 2012

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Drazí přátelé,

již několik let jsem trpěla táhlými zdravotními problémy, kterých jsem se nemohla zbavit. Můj doktor mi řekl, že bych musela spolykat mnoho antibiotik, než bych se těchto potíží zbavila. S tím jsem moc nesouhlasila, neboť vím, co antibiotika zanechávají v těle, ostatně stačí jedna krabička, natož jich spolykat několik. Toto jsem podstoupit nechtěla a raději jsem se rozhodla pro alternativní léčbu.

Léčitel mi začal postupně míchat různé homeopatické léky, detoxikační kapky, každý měsíc zaměřené na něco jiného. I on se zmínil o tom, že léčba bude zdlouhavá, téměř 2 roky. I když to znamenalo delší léčbu, souhlasila jsem, neboť „vyčištěné“ tělo je rozhodně lepší než vyléčené jen „na oko“ se stávajícími rezidui z antibiotik v těle. Někdy mé potíže byly lepší, někdy se to zhoršilo tak, jak jsem zrovna procházela detoxikací. Se změnou bydliště a trochu i mého života jsem postupně od homeopatických kapek upouštěla, určitě ne ale záměrně. Časem k Raghudasovi začalo přicházet stále více lidí na léčení, měla jsem možnost vidět jejich zlepšující se stav, a to mi dalo naději, že se z toho také vyléčím.

Požádala jsem Raghudase během Vánoc o léčení. Kapky mi namíchal a podrobně popsal metody jejich užívání. Po týdnu poctivého užívání nastaly čistící procesy. Nejenže tyto kapky léčí fyzické potíže, ale také naše jemnohmotná těla, neboť do nich Raghudas vkládá své Světlo. Od 26.  prosince, kdy jsem je začala užívat, se můj zdravotní stav zlepšil, dovoluji si říci, o polovinu. Kapky s dalšími procedurami užívám do teď a už se těším na dobu, kdy se potíží zbavím navždy.

Z celého srdce Ti děkuji, Raghudasi

Jana, 13. února 2012

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Drazí přátelé,

moje přítelkyně Jana má také tu milost pobývat občas v přítomnosti Raghudase, pokud jí to umožní. Jednoho večera jsme seděli společně s Raghudasem u stolu a jedli. Najednou se Raghudas zadíval na Janu, řekl jednu větu a v tu chvíli to začalo. Jana se začala třepat, jako když má silnou zimnici po celém těle, spustil se pláč a postupně se jí začal měnit obličej. Jana nebyla schopná ani vstát odejít od stolu... další očista – Požehnání. Opět jsem viděl Raghudasovu sílu.

Děkujeme Ti, Raghudasi!

Honza,  11. 2. 2012<

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Drahý a velmi milovaný Beránku a Synu Boží, RAGHUDASI,

prosím, přijměte mé díky, z celého mého srdce i Duše. Za dar POSVĚCENÉ VODY od SVÁMIHO VISHWANANDY, KTEROU JSTE NÁS OBDAROVAL PŘI TOMTO MEDITAČNÍM VÍKENDU (3.2. – 5.2.2012).

Snad jen Vy a Svámi vidí, jak velkým darem jsem byla opět obdarována, neboť Vy i Svámi, vidíte, jak jsem se já naběhala po všech katolických kostelích v blízkém i vzdálenějším okolí, i v Polsku, na Slovensku v Turzovce, Jablukově, v Bohumíně, v Medžugorii a vše si musela dovést sama vlakem domů, jak pod tou tíhou jsem padala, ale vždy jsem byla opět BOŽSKOU SÍLOU PODPOŘENA. Jak jsem se plahočila Křížovou cestou na Slovenskou skálu ŽIVČÁKOVOU, lesem, kde mi vlhké listí klouzalo pod nohama, kde jsem neustále zakopávala o kořeny stromů, padala a klopýtala, zachycovala se stromů, snažila se nabrat na každém křížovém zastavení nových sil, ať dojdu k vrcholu a když se mi konečně podařilo zvednout oči od země a podívala se dál a vždy si myslela, že za tím dalším stromem, za tou zatáčkou, je již ten vysněný vrchol… A já za tou zatáčkou opět padla vyčerpáním, ale nakonec na vrcholek došla a myslela si, že již nic horšího nemůže existovat než to, co jsem absolvovala a byla vodou do dvou kanistrů obdarována a dalším kanistrem ozdravující vody ze studánky, která na Turzovce na skále zjevení Panny Marii teče. Odpočinula si, naslouchala MŠI SVATÉ, meditovala a dva kanistry posvěcené vody nesla v každé ruce a na zádech kanistr ozdravující vodičky, zpět po křížové cestě dolů, pochopila jsem… jak jednoduchá byla cesta nahoru na skálu ŽIVČÁKOVOU - SKÁLU ZJEVENÍ. A nebýt všech těch kanistrů a toho posvěcení a požehnání, ne kněžích, kteří nechápali proč tolik vody, ale toho PRAVÉHO BOŽSKÉHO MILOSRDENSTÍ - PRAVÉ BOŽSKÉ LÁSKY A PRAVÉHO BOŽÍHO POŽEHNANÍ!!! Bych se zpět bez úrazu nedostala. DÍKY TĚMTO TĚŽKÝM PLNÝM KANISTRŮM, PLNÝCH BOŽÍCH POŽEHNÁNÍ JSEM SEŠLA TUTO KŘÍŽOVOU CESTU BEZ ÚRAZU, bez toho že by mi podejely nohy a já se řítila PRUDKÝMI PÁDY A KOULÁNÍM SE DOLŮ. Což teprve když v Medžugorii jsme šli přímo po skále na vrcholek, kdy bylo zjevení a pak po té skále opět přímo dolů… a NESPADLA!!! I v Německu při cestách k MATCE MEEŘE. JEDINĚ TADY V TOMTO KOSTELE, když jsme řádovým sestřičkám, díky těm, které dokázaly přeložit mé potřeby SVĚCENÉ VODY, jsem byla pochopena a bylo mi dáno tolik, kolik jsem mohla unést já, ale kolik mi mohli pomoci unést mí přátele… Dokonce jedna žena vylila své pití a pet láhev mi darovala… Myslela jsem, že se propadnu do země, ale tolik lásky kolik bylo v té ženě, že mne může takto SVĚCENOU VODOU obdarovat, mne vzpamatovalo a já na kolenou před celým kolestem DĚKOVALA a PROSILA BOHA, ABY TÉTO ŽENĚ POŽEHNAL… Touto posvěcenou vodou z kostelů katolickými kněžími jsem světila vše, světila obydlí přátel, Zemi. SVĚTILA přátelé tím, že když přišli ke mně unavení a odpočinout si, popovídat si, masírovala jsem jim POSVĚCENOU VODOU nohy, záda, celá těla, TŘETÍ OKO, KOMUNIKAČNÍ I KORUNOVOU ČAKRU a VSTUPNÍ ČAKRY NA RUKOU.

Jelikož tato Svěcená voda, nebyla možná se nijak aktivovat, běhala jsem stále znova a znova po kostelích a nacházela i neporozumění, nepochopitelný údiv na co to potřebuji, když si pro Svěcenou vodu přijdu s 2 lit. pet láhví a když jsem naposledy slyšela, jak službu konající kněz se ptá pana Faráře, který faru spravuje, kde je voda a pak, i když jsem nechtěla naslouchat hovoru mezi nimi, spíš prosila Boha, ať opět jsem touto vodou obdarována, ať si ji mohu odkoupit, i když říkají, že ji dávají zdarma, SLYŠELA chromově znějící hlas p. faráře a kolik toho zase chce, vždyť nám ji všechnu sebere a máme ji již málo, než vysvětíme novou… Velmi jsem prosila BOHA O DAR, který mi pomůže tímto pomáhat. No, a výsledek vy všichni milovaní, vy všechny milované osoby, bytosti a duše znáte!!! Máme posvěcenou a požehnanou vodu Svámím Vishwanandou v takovém množství, ve kterém si jen můžeme přát, jen dopustíme vodu z kohoutku!!!

Vnímáte, vy milovaní žáci drahého BERÁNKA BOŽÍHO, Raghudase, jaké prosby jedince, zoufalého, malinkého jedince, který byl jen 2x na Daršanu Svámího Vishwanandy, byl vyslyšen??? Nemyslím to, že se tato událost udála na mé prosby. ALE JE TO O TOM, O ČEM JSME HOVOŘILI, co má RAGHUDAS NA SVÝCH STRÁNKÁCH „POŽÁDEJTE BOŽSVÍ O COKOLI". Vy, kteří víte, jaké těžkosti jsem opětovně měla dostat se na meditační víkend, předrahý Raghudasi, Vy všichni z celého Raghudasova týmu, kteří jste mi pomohli se tam dostat… kdybych tam nebyla, kdybych to vzdala, co pro mne tento dar znamená!!! No a proč odjakživa pracuji se Svěcenou vodou? Má teta byla řádovou sestrou, můj bratr, lékař internista a kmotr mých synů po tom co pochopil, že ať bude pro člověka dělat cokoli, vždy bude jen lékař, který může léčit, ale nemůže uzdravit, neboť ten kdo uzdravuje je BŮH, i jako takovýto uvědomělý lékař nemohl více udělat, a proto se rozhodl pro Teologii, pracovat a pomáhat na TÉ NEJVYŠŠÍ ÚROVNI SVĚTLA, S PRAVOU LÁSKOU KRISTOVOU PRO TO SVĚTLO, KTERÉ KAŽDÁ DUŠE, SRDCE, MYSL ALE I CELÁ BYTOST POTŘEBUJE NA VŠECH ÚROVNÍCH SVÉHO ŽITÍ I BYTÍ A AŽ ZA NĚJ, A AŽ ZA ÚROVEŇ KÉTERICKOU (nezaměňovat za éterickou). POTŘEBUJE JEJ VE VŠECH SVÝCH ŘÍŠÍCH. Je nyní již delší dobu vysvěceným knězem, FARÁŘEM, KTERÝ SPRAVUJE JEDNU Z NEJVĚTŠÍCH FAR v naší republice…

Ještě, prosím, drahý a velmi milovaný SYNU BOŽÍ, Raghudasi, prosím, přijměte a vyjádřete mou hlubokou úctu, pokoru a obdiv s láskou a s díky celému vašemu týmu!!! Jak je všechny obdivuji, v jakém úžasu ulpývám pohledem a s díky na Mataji a Věrce. OOO mé milované Božství, kéž bych někdy dokázala být jim aspoň trošičku podobná v jejich pokoře, lásce a obětavosti. Na všechny mám telefon, mám-li problém, hned ho používám a je to opět o tom „POŽÁDEJTE BOŽSTVÍ O COKOLI A BUDE VÁM DÁNO.“ Kdybych nevolala Janičce, kdyby Pirina nevolala Karlovi, kdo by v našem kraji rozdával tak vzácnou SVĚCENOU A POŽEHNANOU VODU? Všichni mí známí, všichni mí přátelé již tuto vodu mají!!! ČeskoTěšínská přehrada je již posvěcena a Olše, která teče i přes Polsko, tedy Olza je již také touto vodou prozářená…

S LÁSKOU K VÁM VŠEM,

vaše matinka Lila

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ॐ क्रिया बाबाजी नमः ॐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Drazí přátelé,

život v blízkosti Raghudase je nádherný, plný a dynamický. Ovšem není to vždy jízda na růžovém obláčku. Většina z nás žije ještě stále ve světě duality, kde má vše svůj rub i líc a kde se dějí věci „příjemné“ a  „nepříjemné“. Nedávno jsem měl tu šanci pocítit i to „nepříjemné“ a rád bych se s Vámi o tento zážitek podělil. Posledních několik dní bylo ve znamení intenzivní práce od rána do noci. Pracovali jsme opravdu tvrdě a pilně, tak jak to má Raghudas rád a jak je jeho zvykem. Pro mě to znamenalo mimo jiné neustálou přítomnost v blízkosti Světla. Byl jsem za to moc vděčný! Po několika dnech jsem začal pociťovat určité změny. Především velkou únavu a taky velmi silný pocit, jako by mě někdo ničil zevnitř. To vše vyvrcholilo jednoho dopoledne ve městě. Stojím vedle Raghudase a náhle si uvědomím, že začínám špatně vidět. Zvláště na jedno oko, před kterým se mi tvoří jakási mlha nebo závoj. Střídá se to s okem druhým, občas mám úplné zatmění. Dál mě začíná bolet hlava a zvedá se mi žaludek. Ráno jsem byl cvičit, a tak si říkám, že je to asi únavou nebo tím, že jsem od rána málo pil. Raghudas většinou mlčí a já bojuji se svým stavem. Snažím se to přijmout, ale hlava stále hledá nějaké důvody a vysvětlení, proč se cítím, jak se cítím. Odpoledne vyrážíme domů. Já řídím a mám pocit, jakoby se mi někdo snažil prorazit lebku zevnitř ven, přímo na vrcholku hlavy. Takovou bolest hlavy jsem ještě nezažil. Začal mě přepadat spánek a šly na mě mdloby. V tomto stavu se mi moc dobře neřídilo. Po nějakém čase se na mě Raghudas podívá a říká: „Jak ti je?“ Řekl jsem, jak se cítím a Raghudas přitakává: „Já to ale vím, proč mi nic neřekneš? Teď se v tobě dotýkám něčeho, co bolí. Moje Světlo působí jako silný paprsek, když je třeba. Tímto paprskem se vás dotýkám. Vaše vyšší Já, Átma, vaše Božská jiskra je jako zářivý diamant a je to to nejcennější co máte, to je vaše pravá podstata. Avšak kolem tohoto diamantu je struska, kal, nánosy nečistot. Tyto nánosy vám brání, aby tento diamant ve vás opět zazářil. Sami jste si je vytvořili svým nesprávným konáním, svými nesprávnými činy a svým negativním myšlením. Když vás očišťuji, je to jako bych vás brousil a vykřesával zevnitř proto, aby váš diamant opět zazářil. To může být i nepříjemné a bolestivé. Vnímejte slovo požehnání. PO-ŽEH-NÁNÍ je vlastně ŽEH. Žeh Světlem. Očišťuji Světlem vaše zanešené, energetické dráhy, spaluji vaši karmu, kterou jste si sami vytvořili, a tím vás přibližuji k vašemu vlastnímu zdroji. Víc už dnes neuneseš. Až ti bude zase příště špatně, řekni mi to.“