SVÁMÍ VISHWABALADHARANANDA

SWAMI VISHWABALADHARANANDAUčení

Veškeré učení Paramahamsy Vishwanandy je zaměřeno na uvědomění si trvalého pouta lásky mezi Stvořitelem a Stvořením. Moudrost, kterou s námi sdílí, nám napomáhá k rozvíjení, prohlubování a posilování našeho osobního vztahu s Bohem. Ten nakonec sestupuje, aby miloval. Prostě miluj. LÁSKA je vše, co potřebuješ. LÁSKA je vše, co zde existuje. LÁSKA je vše, co musíš činit. Láska je vše, obsahuje celý vesmír.

 

„Otevřete svá srdce a milujte. Nechte lásku proudit. Čím více se otevřete, tím čistší bude vaše mysl a čím více je vaše mysl pozitivní, tím více milujícími se stanete a tím více lásky budete schopni dávat.“
- Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda

 

Aby mohlo být člověku dáno realizovat Boha, plnost Boží lásky, musí být jeho mysl, tělo a duše očištěny. Toho lze dosáhnout skrze duchovní praxi, která se nazývá sádhanou. Bhakti Marga nabízí několik velmi účinných a přitom jednoduchých duchovních technik, které pomáhají přivést naši přehnaně aktivní mysl do ticha našich srdcí. Odtud se začne rozvíjet transformační síla lásky, která mění vztah k sobě samým, k ostatním a ke světu okolo nás.

 

 

Cesta bhakti nabízí mnoho možností, jak navázat vztah s Božstvím a dovoluje tak každému svobodně vyjádřit svou oddanost mnoha způsoby. Každá z těchto sádhan je navržena tak, aby uspokojila rozličné potřeby, touhy a životní styly.