SVÁMÍ VISHWABALADHARANANDA

SWAMI VISHWABALADHARANANDADĚKUJEME Gurudží!

Drazí žáci a oddaní Paramahamsy Vishwanandy, vážení přátelé,


dnes, 13. 6. 2017, v den narozenin našeho milovaného Mistra Paramahamsy Vishwanandy, máme nesmírnou radost z následující krásné zprávy, která je současně dárkem ke Gurudžího narozeninám.


Díky milosti a vedení Gurudžího zemský Svámí Vishwabaladharananda po několikaletém vynaloženém úsilí zvolil a zakoupil objekt pro vybudování ášramu Paramahamsy Vishwanandy v České republice, a tak se společný sen stává skutečností! Svámí Vishwabaladharananda pracoval několik let s týmem oddaných Paramahamsy Vishwanandy a sponzorů, kteří svou nezištnou pomocí a nesmírnou štědrostí umožnili realizovat tento krásný projekt. Upřímné modlitby a aktivita mnoha oddaných a žáků Paramahamsy Vishwanandy, kteří se pod láskyplným vedením zemského Svámího Vishwabaladharanandy podíleli od počátku na tomto projektu, byly také nezištnou pomocí a podporou, která umožnila tomuto nemalému projektu dospět do současné fáze.
Jak si zajisté všichni uvědomujeme, jedná se o velikou milost, která přišla do České republiky, kde bude ášram Paramahamsy Vishwanandy velkým přínosem nejen pro Jeho oddané a žáky, ale také pro všechny duchovně hledající, pro širokou veřejnost českou i zahraniční a pro celou zemi. Ášram bude domovem Paramahamsy Vishwanandy v České republice. Bude místem, kde se budou lidé moci scházet v lásce, pokoře a vzájemné úctě, aby načerpali Jeho bezpodmínečnou lásku, světlo a učení, které budou roznášet do svých domovů, a tím se aktivně podílet na Gurudžího misi a tvorbě harmonické, soucitné, nenásilné a láskyplné společnosti. Budoucí ášram Paramahamsy Vishwanandy v České republice bude pilířem Gurudžího učení a centrem Bhakti Margy Česká republika.


Společně tak dnes, v den Gurudžího narozenin, jako dárek a zároveň vyjádření vděčnosti za Jeho vedení, lásku a podporu předáváme Gurudžímu symbolický klíč k objektu budoucího ášramu.


Než však Gurudží osobně poprvé ášram poctí svou návštěvou, bude třeba mnoho další společné práce, finanční podpory, úsilí a vzájemné pomoci, bez nichž by nebylo možné tento projekt dále realizovat.


S láskou a vděčností
Bhakti Marga Česká republika